A baromfihús- és tojáságazati termékekre, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározásának alapjául szolgáló adatok rendszeres ellenőrzéséből az derül ki, hogy bizonyos termékek behozatalakor az irányadó árakat a származási hely szerinti árkülönbségek figyelembevételével módosítani kell. Ezért az 1484/95/EK rendelet I. melléklete helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

A rendelet a kihirdetés napján (2019. október 23.) lépett hatályba, mely teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1786 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE és melléklete az Európai Jogszabálygyűjteményben érhető el.