Kezdhetnénk ezt a rövid beszélgetést új helyen, újabb feladatokkal címszóval is, hiszen sok minden bővült, mióta utoljára érdeklődhettem az éppen soron lévő tennivalókról, célkitűzésekről ebben a házban. Szép, tágas szobában, új csapattal és több feladattal foglalhatnám össze a kezdő mondatot és az első kérdésemet is, hogyan érzi magát az új székében államtitkár úr?

Ettől az új kormányzati ciklustól a környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkárságot vezetem. Az új kormányzati struktúráról szóló döntés értelmében az európai uniós vidékfejlesztési támogatások témaköre a Miniszterelnökségre került. A Földművelésügyi Minisztérium gondozza azonban a hazai vidékfejlesztési forrásokat, így például a Tanyaprogramot és a Földművelésügyi Minisztériumban maradt az Európai Unió Mezőgazdasági Garancia Alapjából finanszírozható közvetlen támogatások, a földalapú támogatások ügye is, melyet most is Czerván államtitkár úr felügyel.

Természetesen számos vidékfejlesztési feladat maradt itt a Minisztériumban, mint például a Nemzeti Vidékstratégia megvalósítása. Ennek nyomonkövetését, monitoringozását továbbra is az FM végzi és itt, az államtitkárságunkon koordináljuk a vidékfejlesztési program agrárterületeit, közte az agrár-környezetgazdálkodási elemeket is, ami szoros munkakapcsolatot jelent a környezetügyi helyettes államtitkárság feladataival. Hasonlóan szoros az együttműködés a Vidékfejlesztési Államtitkársággal, hiszen mindannyiunknak érdeke, hogy minél előbb elfogadott vidékfejlesztési programja legyen Magyarországnak.

Áttérhetnénk az új feladatok közül a hungarikumokra?

A hungarikum ügyének akár a felértékelődéseként foghatjuk fel, hogy az Államtitkárság nevében is megjelent ez az elem. Eddig is elég erős volt a kötődése az agráriumhoz, gondoljunk csak az élelmiszertermékekre, mint például a csabai- és gyulai kolbászra vagy a pálinkára, de nagyon erős a kapcsolódása a természetvédelemhez is, hiszen az Aggteleki-karszt és a Fertő kultúrtáj, vagy éppen Hollókő is éppúgy a hungarikumok része. Úgy vélem, hogy ez az amúgy nemzeti identitást erősítő eszköz – merthogy a hungarikumok a nemzeti identitást is erősítik – akár a gazdaság fejlesztésének is a szolgálatába állíthatók lesznek. Különösen fontos az, hogy az érték piramis alapjait adó helyi értéktárak országszerte gyarapodjanak. Mostmár közel 360 ilyen értékmegőrző működik az országban, hiszen a nemzethez való kapcsolódás az nem általában történik meg, hanem mindig a szűkebb lakókörnyezeten keresztül jöhet létre. Ezért is annyira fontos egy közösség életében, hogy ismerje és kapcsolódjon a hungarikumokhoz, a magyarság csúcsteljesítményéhez.

Az értéktárak jelentik ezek szerint a hungarikumok előszobáját?

A hungarikumok úgy épülnek fel, hogy az alapjait a helyi értéktárak adják, amelyek lehetnek megyei értéktárak, tájegységi értéktárak, de a határon túli értékek gyűjtőhelyei is, amelyekbe a kiemelkedő nemzeti értékek kerülhetnek. Tehát fogalmazhatunk úgy is, hogy ez az előszobája a hungarikumnak és amelynek akkor a csúcsán szerepel a hungarikum.

Az említett kultúrtáj vagy karszt, mint földterület is lehet hungarikum?

A Hungarikum törvény értelmében egyszerre bekerülnek ezen értékek közé azok, amelyek a Világörökség részei. Így kerülhet be nyilván, előzetes mérlegelés, illetve döntés nélkül, ha úgy tetszik alanyi jogon, az, amely a Világörökség része.

Összefoglalva ezért a három területért felelek, amely számos ponton kapcsolódik egymáshoz. Azért ez az államtitkárság markánsan a környezetügyért felelős államtitkárság. Ezt abból is lehet látni, hogy az elnevezés sorrendisége sem abc sorrendben történik.

A hungarikumoknál megemlíteném azokat az elemeket, amelyek talán legmarkánsabbak, így például a Világörökség részét képező tájaink, legyen az a Hortobágy vagy éppen Aggtelek, esetleg a Fertő kultúrtáj, de a természetvédelem ikon állata a szürkemarha, továbbá a nemzeti parkokhoz kapcsolódó termékek is ide tartozhatnak. Ebből is látható, hogy ezernyi szállal kötődik mindkét másik terület is a környezetügyhöz. De ez által is teljesebbé, komplexebbé vált a Környezetügyi Államtitkárság. Az eddigiekben más államtitkársághoz kapcsolódó területhez tartozó GMO vagy a biodiverzitás ügyéért is mi vagyunk a felelősek.