Kína évtizedek óta harcol azért, hogy a világ termőföld területének 6-8 százalékán előállítsa a globális népesség 20 százalékának élelmiszer szükségletét.

Kína

Amerikai elemzők szerint a kínai élelmiszerhiány pótlása nem bízható a nemzetközi kereskedelemre – fotó: pixabay.com

Pótlólagos termőföld területek nélkül nem lehet kielégíteni az élelmiszer igényeket

A múlt század hetvenes-nyolcvanas éveiben kezdődött fejlődés látványos eredményei azt a látszatot kelthették, hogy Kínának esélye van ennek a különleges versenyfutásnak a megnyerésére, ami csak az ipar és a mezőgazdaság különleges teljesítménye, valamint a természeti körülmények kedvező alakulása alapján volt elképzelhető.

A farmdocdaily.illinois.edu hírportál decemberi cikke szerint az Ohioi Állami Egyetem kutatói Kína termelési lehetőségeit és élelmiszer igényét vizsgálva megállapították, hogy az ország pótlólagos termőföld területek nélkül nem tudja kielégíteni ezeket az igényeket, amelyek a termelés növelési lehetőségeit jóval meghaladó mértékben emelkednek.


Kína

A kínai mezőgazdaság teljesítő képessége és az ellátási igények között egy folyamatos szakadék alakult ki – fotó: pixabay.com

Kína az utóbbi években megszerezte Ukrajna termőföldjeinek egytizedét, és az USA-ban is több százezer hektár föld került a tulajdonába

Kína termőföld területe és annak termőképessége a természeti adottságok (területének háromnegyed része magashegység, a talajok kimerültek, és szennyezettek) miatt csak minimális mértékben növelhető.

A kínai mezőgazdaság teljesítő képessége és az ellátási igények között egy folyamatos szakadék alakult ki, amelyet az import növelésével sem lehet betölteni, sőt a szakadék növekvő tendenciát mutat.

Ennek a szakadéknak a kialakulását és felszámolásának lehetetlen voltát a kutatók bonyolult kalkulációkkal és modellekkel igyekeznek bizonyítani, a kérdés lényege azonban az, hogy az általános életszínvonal emelkedésével minőségi és visszafordíthatatlan változások következtek be a kínai lakosság jövedelmi viszonyainak és élelmiszer-igényeinek alakulásában.

Amerikai elemzők szerint a kínai élelmiszerhiány pótlása a nemzetközi kereskedelemre nem bízható, annak megoldása hosszabb távon mintegy 4 millió hektár termőföld pótlólagos (országon kívüli) bevonásával lenne lehetséges.

A kínai kormány évek óta keresi a külföldi termőföld szerzés lehetőségét. A wsj.com, angol nyelvű hírportál szerint Kína az utóbbi években megszerezte Ukrajna termőföldjeinek egytizedét, és az USA-ban is több százezer hektár föld került a tulajdonába.