A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2006. (II.2.) rendelete módosította az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendeletet. Ennek megfelelően a környezetvédelmi és állatjóléti,- higiéniai támogatásokra
2006. május 31.-ig
lehet pályázni.
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet a környezetvédelmi célú támogatásra jogosultak körét kibővítette. E támogatási időszakban még támogatásra jogosultak a 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet szerint nitrátérzékeny területen állattartással foglalkozók is. 
Forrás: www.fvm.hu