A közös agrárpolitikáról szóló tárgyalások eredményesek voltak, egyetértéshez vezettek – jelentette Lisszabonból Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős  államtitkára.

A kétnapos lisszaboni egyeztetésen az agrárminiszterek álláspontjai közelítettek egymáshoz, ugyanis megpróbálták feloldani a május végi, Közös Agrárpolitika jövőjére vonatkozó tárgyalások kudarcát.

Az Európai Parlament felhatalmazást kapott arra, hogy leüljön a tárgyalóasztalhoz - mondta el Feldman Zsolt a tárgyalások után.

Traktor dolgozik a szántóföldön

Közös Agrárpoilitika: megállapodás született – Fotó: pixabay.com

A portugál elnökség által összeállított kompromisszumos dokumentum és az egész napos szakértői előkészítő tárgyalás alapján az agrárminiszterek nagyon sok kérdésben közös álláspontra jutottak.

Magyar részről megnyugtató volt azt hallani, hogy a legtöbb miniszter csatlakozott ahhoz a régóta hangoztatott véleményünkhöz, hogy a gazdálkodóink és az élelmiszer-előállításunk nem eshetnek áldozatul a kompromisszumnak - jelezte az államtitkár.

Feldman Zsolt komoly eredménynek értékelte, hogy a zöldülő agrártámogatások legfontosabb új eleme, azaz a területalapú támogatásként működő agrárökológiai alapprogram esetében a tagállamok és a tanács eljutott egy meglehetősen ambiciózus 25%-os költési célhoz, miközben kialakultak azok a rugalmassági szabályok, amelyek biztosítják, hogy a gazdálkodóink forrásvesztés nélkül állhassanak át a fenntarthatóbb termelésre.

A körvonalazódó megállapodás lehetővé teszi, hogy a gazdák versenyképességének megőrzése mellett tudjon hozzájárulni a teremtett világunk megóvásához - mondta Feldman Zsolt.

A környezeti elköteleződésünk mellett a vidéki térségek társadalmi fenntarthatósága a második kiemelt cél számunkra, ezért nem engedhetünk abból sem, hogy a legkisebb, 10 hektárnál kisebb területen gazdálkodók számára egyszerűbb szabályok és a lehető legtöbb támogatási eszköz álljon rendelkezésre. Ebben a kérdésben is sok tagállam, valamint a tanács is egyetért, így alappal lehet abban bízni, hogy a mai találkozóval is tettünk azért, hogy a parlament és a bizottság tárgyalói elfogadják álláspontunkat és kiigazítsák jelenlegi javaslatuk következetlenségeit - fejtette ki az államtitkár.

A harmadik legfontosabb elvi kérdés a kiszámíthatóság és a jogbiztonság ügye, ebben is egység alakult ki a tagállamok között Lisszabonban.

A gazdálkodás komoly és hosszú távú elköteleződést igényel és ezért a mezőgazdaság egyik legkomolyabb kihívása a generációváltás. A fiatalok számára viszont csak akkor lehet vonzóvá tenni ezt a szép szakmát, ha kiszámítható és átlátható szabályokat és támogatáspolitikát alakítunk ki, ezt a rendezvény elején felszólaló európai fiatalgazdák szövetségének vezetője is hangsúlyozta.

A sokszínű európai agrárium vezetői a földrajzi, történelmi és politikai különbségeink ellenére rendkívüli kompromisszumkészséget tanúsítottak - mondta Feldman Zsolt -, hiszen a legtöbb kérdésben képesek voltunk megállapodni úgy, hogy közben a bizottság és az európai parlament legtöbb környezeti és társadalmi elvárásának is megfelel álláspontunk. Magyarországon nem fog múlni a június végi megállapodás, hiszen csak néhány, a gazdálkodóink és élelmiszertermelésünk fennmaradásához elengedhetetlen elvi kérdéshez ragaszkodunk.