A törvényjavaslat –, amely 2023. május elsején léphet hatályba – elfogadása esetén megváltozik a vételár aránytalanságának vizsgálati módszertana.

Az eddigi szabály az volt, hogy a termőföld vételára akkor minősült aránytalannak, ha az meghaladta a föld 20 éves jövedelemtermelő képességét (erdő esetében eltérő szabályokat kell alkalmazni és ezek a szabályok ezután sem változnak).

Az új szabály szerint a vételár nem haladhatja meg a helyben szokásos átlagos forgalmi érték plusz 10%-ot.

Mennyi a helyben szokásos átlagos forgalmi érték?

A szerződéskötés évét megelőző naptári év adásvételeit veszik majd alapul. Az lesz az irányadó szabály, hogy települési szinten kell összehasonlítani a vételárakat (de nem kell figyelembe venni az állami földértékesítés vételárait).

A számítási módszertant a NAK dolgozza majd ki és az Agrárminisztérium hagyja majd jóvá. A helyben szokásos forgalmi érték nyilvánosan is elérhető lesz a NAK honlapján, településenként.

Lesz-e lehetőség magasabb vételárat kikötni?

Ha a föld rendelkezik a törvényben foglalt előnyös tulajdonsággal, amely a helyben szokásos átlagártól való eltérést indokolják, akkor igen.

Előnyös tulajdonságként csak a következőket lehet figyelembe venni: a föld művelhetőség szempontjából kedvező alakja, fekvése, elhelyezkedése, megközelíthetősége, kedvező domborzati és lejtésviszonyai, vízjárási rendezettsége, jó kultúrállapota, öntözhetősége, kerítettsége.

Ezeket az előnyös tulajdonságokat már a szerződésnek is tartalmaznia kell.

Az átlagos vételártól való eltérés esetén annak okát már előre, a szerződésben igazolni kell.

Indexkép: Pixabay