A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem pénteken tartott eseményén egy olyan országosan egyedülálló szakmai szövetség jött létre, amely az egyetem 100 legjelentősebb ágazati és piaci partnerének vezetői számára teremt együttműködési lehetőséget.

A siófoki kikötőből induló hajóra több százan szálltak fel, köztük Csányi Sándor, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora. A kihajózást követően Pusztay Gabriella köszöntötte a vendégeket, majd az alapításban is részt vevő Csányi Sándor kezdte meg a beszédek sorát. Szót ejtett magáról a klub alapításáról, az EU-s pénzek elmaradásáról, arról, hogy kevesebb forrás áll a rendelkezésünkre, amivel fejlődhetne a mezőgazdaság. Elárulta, hogy nemrég a MATE bekerült a 200 legjobb agráregyetem köze a világon, amire korábban még nem volt példa.

"Nem csak az oktatás színvonala emelkedett, hanem jelentősen nőtt a publikációk száma is az egyetemen"

– tette hozzá, majd kiemelte, hogy a fő terület továbbra is az agrár- és élelmiszergazdaság. Ezeken a területeken képviseli az egyetem az élvonalat. Végül elismerését fejezte ki Gyuricza Csaba rektor és a MATE többi oktatójának és munkatársának.

A következő célul pedig azt tűzte ki, hogy a magyar élelmiszer-gazdaság jövedelmezősége és versenyképessége folyamatosan növekedjen.

"Nagyon fontosnak tartom a precíziós gazdálkodást, az élen akarunk járni ezen a területen"

– emelte ki, majd azzal zárta a gondolatait, hogy elmondta: a találkozó lehetőséget ad az egymással együttműködő partnereknek, hogy találkozzanak és szorosabb kapcsolatot hozzanak létre.

Csányi Sándor

Csányi Sándor kiemelte, hogy a MATE bekerült a 200 legjobb agráregyetem köze a világon – fotó: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

"Ambiciózus céllal jöttünk létre 2021-ben."

A beszédek sorát Gyuricza Csaba rektor folytatta. Megemlítette, hogy bár az egyetem csak 2021-ben jött létre, ezt több éves munka előzte meg. Kiemelte, hogy korábban még sosem volt példa ilyen integrációra.

"Egyre gyorsabbá válik a tudás fejlődése, egyre nagyobb forrásokra van szükség ahhoz, hogy új eredmények születhessenek. Szétaprózottan nem lehet eredményt elérni. Egyesítettük ezeket az erőforrásokat, ugyanis az elmúlt 30 évben sok volt a félresikerült integráció. Látva a korábbi viszonyokat, ez egy drasztikus beavatkozás volt" – fogalmazta meg az egyetem rektora, majd hozzátette, hogy a MATE számos kapcsolatot épített ki az utóbbi években, hogy jó mérnököket tudjanak képezni. Most a MATE 100 legfontosabb együttműködő vállalati partnerével és ágazati szereplőjével kerültek közelebbi kapcsolatba, akikkel részben már alakítottak ki stratégiai együttműködést. Szerették volna azonban intézményesíteni mindezt, ezért alakult meg a MATE 100 Klub, ahol 2030-ig fektettek le célokat.

"Számítunk a jelenlévőkre, igaz, a kutatás és a felsőoktatás, a sport és egyéb területeken bár elértünk imponáló eredményeket, szeretnénk, ha még jobbak lennénk."

Gyuricza Csaba, a MATE rektora

A MATE a megváltozott innovációs finanszírozási környezetben is képes rendszerszinten megoldást ajánlani – fotó: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Együttműködési területek

Nemzeti agráregyetemként a MATE szerepe túlmutat a hagyományos egyetemi feladatkörökön, oktatási és kutatási tevékenysége mellett kiemelten fontos, hogy aktív résztvevője és alakítója legyen a hazai és nemzetközi agrárium kapcsolati hálójának. A MATE 6 kiemelt területen kínál együttműködési lehetőséget. Ennek kapcsán Nagy László, a Pályázatkezelési és Innovációmenedzsment Igazgatóságának vezetője elmondta, hogy az utóbbi években előtérbe került a vállalati szféra. Kiemelte, hogy meg kell erősíteni a piaci előnyt, enélkül nincs fejlődés sem.

A MATE tehát számos együttműködési lehetőséget kínál a vállalatok számára az innovációs értéklánc különböző pontjain, a célirányos kutatástól az alkalmazott kutatáson át, egészen a közös termékfejlesztésig vagy szabadalomig.

Ezt követően Békési Dávid vette át a szót, aki a nemzetközi együttműködésekkel kapcsolatban mutatta be a lehetőségeket. Az igazgató fontosnak tartotta megemlíteni, hogy az élelmiszer-biztonság alapvető fontosságú egy nemzetgazdaság számára. Ez lehetővé teszi a hatékony együttműködést. Beszélt továbbá a változó klimatikus viszonyokról, amelyek nagy kihívást jelentenek az agráriumnak, így itt az ideje alkalmazkodni ezekhez.

A MATE 107 országban van jelen, olyan területeken, ahol a nagyobb vállalatok is megtalálhatóak. Külön kiemelte a közép-ázsiai országokkal való együttműködéseket.

"A célunk, hogy az egyetem továbbra is aktív szerepet töltsön be a nemzetközi életben" – zárta gondolatait.

Nagy László: "A MATE számos együttműködési lehetőséget kínál a vállalatok számára" – fotó: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Felnőttképzési lehetőségek

"Amit egyik nap megtanult a képzési programban, azt másnap a munkahelyen tudja alkalmazni" – kezdte beszédét Dr. Tóth Krisztina, a Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ vezetője. Hozzátette, hogy a globalizáció jelentősen átalakította a munkaerőpiacot. Talán ennek köszönhető, hogy jelentősen emelkedett a felnőttképzésre jelentkezők számra. Az egyetem célja, hogy innovatív, szakmaspecifikus képzéseket fejlesszen.

"A pályázatoknak köszönhetően az utóbbi időben 13 ezer gazdálkodót képeztünk ki" – mondta el, majd elárulta, hogy vannak nem agrárfókuszú képzéseik is. A MATE a kurzusait a piaci igényeknek megfelelően alakítja, így azokat innovatív oktatási módszerek és a résztvevők igényeihez igazodó időbeosztás jellemzik.A sport támogatása

A sport kapcsán Kovács Zoltán, a Testnevelési és Sport Intézet igazgatóját kérték fel, hogy mondja el gondolatait a résztvevők számára. Ő kiemelte, hogy Magyarország egyik legsikeresebb sportolással kapcsolatos szervezete is ezen az egyetemen található. A céljuk a mentális és a fizikális állapot fejlesztése.

A MATE-GEAC, tehát a MATE-Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club és az egyetemi sportlétesítmények rendkívüli régiós szerepét jól mutatja, hogy a MATE 2021. évi megalakulása óta a szervezet létszámban és eredményben is egyedülálló és említésre méltó ütemben fejlődött.

Vállalati ösztöndíjak

A Hallgatói Szolgáltatások Központ vezetője, Balogh Barbara azzal kezdte gondolatait, hogy elmondta, az álláslehetőségek terén is igyekszenek partnerek lenni. A vállalati ösztöndíjak fő célja a hallgatók gyakorlati tudásának elmélyítése. Itt a vállalat mondja meg, hogy kivel szeretne együtt dolgozni.

Az új ösztöndíjak segítik a cégeket abban, hogy még a munkaerőpiacra lépés előtt megismerjék a hallgatókat, ezáltal előkészítve a saját munkaerő-utánpótlásukat. Az ösztöndíj meghirdetése során az egyetem folyamatos megjelenési lehetőséget biztosít az ösztöndíjat alapító vállalat számára, valamint összeköttetést kínál a legtehetségesebb hallgatókkal.

Tudományos utánpótlás

A beszédek sorát Dr. Szabó Katalin, a Jövő Vezetői Program projektvezetője zárta. Ő megemlítette, hogy ez a program a változó környezeti és társadalmi kihívásokra választ adva, a magyar agrárium új vezetői generációjának kinevelését tűzte ki célul.

A program célkitűzése, hogy a belőle kikerülő hallgatók hazai és nemzetközi viszonylatban is képesek legyenek megállni a helyüket és a legmagasabb presztízsű munkahelyeken töltsenek be vezetői pozíciót.

Az este zárása

Miután mindenki elmondta a legfontosabb információkat, a vendégek magyar borok kóstolójával és egy kellemes vacsorával zárták az estét a hajón. Az egyetem bízik abban, hogy az együttműködés a MATE 100 Klub keretén belül hosszú távon is gyümölcsöző lesz, ezzel hozzájárulva a magyar agrárium sikeres és fenntartható fejlődéséhez.