Megszűnik a háztartási, kerti kutak és a mezőgazdasági öntözésre használt kutak létesítésekor jelenleg szükséges bejelentési kötelezettség és engedélyeztetésre sem lesz szükség – tudta meg a Napi.hu.

2024-től új, hosszútávú kútamnesztia lép életbe: a korábban engedély nélkül létesített sekély kutak jövő januártól automatikusan szabályosnak minősülnek.

kút

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról előreláthatóan még májusban szavaz az Országgyűlés – fotó: pixabay.com

Az új szabályok jövő januártól léphetnek majd érvénybe

2024-től teljes mértékben mentesülnek a hivatali ügyintézéstől a háztartási, kerti kutak és a mezőgazdasági öntözési célú kutak tulajdonosai.  Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem kell engedélyeztetési eljárás és nem lesz szükséges bejelenteni azokat az új, vagy már meglévő kutakat, amelyek:

  • mélysége nem haladja meg az 50 métert
  • nem érintik az első vízzáró réteget
  • háztartási és mezőgazdasági használatra szolgálnak
  • és vízkészlet-védelmi szempontból nem védendő területen találhatók

A jövőre életbe lépő könnyítés azokra is vonatkozik, akik új kutat létesítenének és azokra is, akik korábban engedély nélküli, vagy a kiadott engedélytől eltérő kutat üzemeltetnek.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról előreláthatóan még májusban szavaz az Országgyűlés, mert a szöveg társadalmi egyeztetése lezárult. Az új szabályok jövő januártól léphetnek majd érvénybe, miután lejár az év végéig meghirdetett kútamnesztia.


kút

Az elmúlt években az illegális kutak bírságmentes bejelentésének lehetősége nem vezetett eredményre – fotó: pixabay.com

Képtelenség felmérni, mennyi kút működik az országban

A várható könnyítést Nagy István agrárminiszter korábban már jelezte, mondván, hogy a sekély kutak környezetvédelmi szempontból nem jelentenek kockázatot, hiszen nem érintik a felszín alatti vízkészletet.

A jelenlegi kútamnesztia ez év végéig van érvényben, ennek célja az volt, hogy a korábban szabálytalanul létesített sekély mélységű kutakat bírságmentesen jelentsék be a tulajdonosok, ami által fel lehet mérni, pontosan hány használatban lévő kút van az országban.

Mostanra viszont kiderült, hogy ezt lehetetlen felmérni, mivel az elmúlt években az illegális kutak bírságmentes bejelentésének lehetősége sem vezetett eredményre.

A jövőre hatályba lépő módosításnak köszönhetően a szabálytalanul létesített sekély kutak helyzete végleg megoldódik, mivel jövő januártól minden 2024 előtt ásott vagy fúrt kút automatikusan jogszerűen létesített lesz. Ezzel a sekély, környezeti szempontból ártalmatlan kutak jelenlegi szabályozása gyakorlatilag teljesen megszűnik. Az új szabályozás nem csupán a háztartási célú, hanem a mezőgazdasági öntözésre használt létesítményekre is vonatkozni fog.

A kerti kutak sorsa végre rendeződni fog

Az új szabályozás a sekély kerti kutak helyzetét is rendezi azzal, hogy egyértelműen meghatározza a háztartási vízigényt kielégítő kutak jellemzőit.

A háztartási használatra létesített kút:

  • mélysége nem haladhatja meg az 50 métert és nem érintheti az első vízzáró réteget;
  • a vízfelhasználás nem lehet több, mint évi 500 köbméter;
  • célja az ivóvízellátás vagy a háztartás vízigényének kielégítése;
  • gazdasági célú öntözésre nem használható

Ez azt jelenti, hogy a magántulajdonban lévő sekély kutak, elsősorban kerti kutak az adminisztrációs kötelezettségektől mentesülnek, a tulajdonosoknak mindössze a vízmennyiség korlátozására kell figyelniük, ám eleve nem életszerű, hogy a jellemzően kertöntözésre használt vízmennyiség meghaladná az évi 500 köbmétert. A vízügyi hatóság hivatalból ellenőrizheti az érintett kutakat.

kút

A tulajdonosoknak mindössze a vízmennyiség korlátozására kell figyelniük – fotó: pixabay.com

Vannak kivételek, nem mindenki ússza meg az ügyintézést

Az új kútszabályozás szerint a sekély kutak továbbra is engedélykötelesek maradnak, ha a vízkészlet szempontjából kiemelt területen létesülnek.

vízügyi hatóság a kiemelt területek pontos meghatározása érdekében 2023. augusztus 31-ig vízkészlet-védelmi országtérképet készít és tesz közzé. A térkép alapján kiderül, hogy pontosan hol marad kötelező a háztartási és mezőgazdasági sekély kutak létesítésekor a hatósági engedélyeztetési procedúra.

A vízkészlet-védelmi területeken található létesítmények mellett továbbra is engedélyköteles marad az ötven méternél mélyebb, gazdasági célú kutak létesítése és üzemeltetése, továbbá a hatósági eljárás kikerülésével, vagy az engedélytől eltérően használt illegális kutak után továbbra is kiszabható bírság.

Jelenleg egy kút építéséhez és a használatához minden esetben hatósági engedélyre van szükség

Ennek az az oka, hogy a felszín alatti vízkészlet kizárólagos állami tulajdon, így jelenleg a kerti kút létesítése és használata még engedélyhez kötött éppen úgy, mint a mezőgazdasági vagy egyéb gazdasági célú, esetleg ivóvíz fogyasztásra használatos kút.