A vizsgálat típusa szerinti megoszlásban a 2069 db hazai és 1624 db import minta vizsgálata történt meg.
A vizsgált 2069 db hazai (piaci, termőhelyi és export) minták 62,3 %-a nem tartalmazott szermaradékot kimutatható mennyiségben. Határérték feletti mennyiségben mért szermaradék tartalom miatt a minták 1,2 %-a, nem engedélyezett növényvédő szer használata miatt pedig 0,3 %-a minősült kifogásoltnak.
A 1624 db import mintából 74 db mintában mértek megengedett határérték felett szermaradékot. A minták 4,6%-a volt kifogásolt, míg 38 %-ban egyáltalán nem volt kimutatható szermaradék.
A környezetvédelmi felszíni víz monitoring vizsgálati programban analitikai laboratóriumaink 69 vízmintában 2094 db vizsgálatot végeztek el. A felszín alatti vizek növényvédő szer koncentrációjának vizsgálata során, a TIM pontokhoz kapcsolódó figyelő-kutakból, két laboratórium - a Fejér Megyei és a BAZ Megyei - 137 db vízmintát vizsgált.
Környezetvédelmi egyéb vizsgálatok során a hálózat ebben az évben, környezetvédelemmel kapcsolatos víz, talaj és más mintát vizsgált, összesen 51 darabot.