A szentlőrinci Déli ASzC Ujhelyi Imre Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium élete nem állt meg a járványügyi korlátozások idején sem!

Az iskola vezetősége már most nagy erőkkel készül a 2021-2022-es tanévre, amelyre szeretettel várja a mezőgazdaság és erdészet ágazatok iránt érdeklődő tanulókat. – Továbbá örömmel számolnak be tudományos projektjeikről.

A Déli ASzC Ujhelyi Imre Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola évről-évre részt vesz az Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a tudományhoz alprogramban – amelyhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő biztosít forrást.

A 2017/2018-ban elnyert pályázat címe: Metszés hatása hagyományos és intenzív művelésmódú gyümölcsösökben volt, amely UT-2017-0022 pályázati kódszámmal valósult meg.

A kutatásban 3 tanuló és 1 mentor vett részt.

A Projekt célja volt:

 • a hagyományos és az intenzív gyümölcsösökben alkalmazott metszésmódok hatásának vizsgálata a termésátlagokra
 • a fajtákhoz (őshonos) tartozó leghatékonyabb metszési módok meghatározása
 • a metszési módok és a vesszők hossza, virágok száma, termések száma közötti összefüggés feltárása
 • a diákok saját maguk képesek legyenek az alapvető metszési módokat alkalmazni a gyakorlatban, legyenek képesek saját gazdaságukban alkalmazni a projektben megfigyelt, tapasztalt gyakorlati folyamatokat. Továbbtanulásuk, és érettségijük alkalmával fel tudják használni a szerzett ismereteket.

Az alábbi paraméterek vizsgálata történt:

A különböző metszési módok termésmennyiségre gyakorolt hatása (termésmérés, rügyszámolás)

A különböző metszési módok betegség ellenállóságra, illetve fagytűrésre gyakorolt hatása (mérése szemrevételezéssel)

A metszés időtartama hagyományos, kézi, illetve elektromos gépekkel (mérése)

A diákok a mentortanár segítségével és felügyeletével végezték a metszéseket, méréseket és elemzéseket. Az elektromos eszközökkel a diákok is kipróbálhatták a metszést. A vizsgálatok az almástermésűekben, illetve a csonthéjas terméssel rendelkező őszibarackban történtek meg.

Az iskolai tankertészet középerős növekedésű almása, ahol a különböző metszési módok hatásának vizsgálata zajlott a projekt során – fotó: Györfi Norbert szakmai mentor tanár / Déli ASzC Ujhelyi Imre Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola

A projekt (várható) társadalmi-gazdasági hasznosulásának összegzése:

A projekttől az iskola tanárai azt várják, hogy a tanulók megismerkedjenek a modern metszési eszközök működésével, a megfelelő metszési módok alkalmazásával, ezeket rutinszerűen tudják alkalmazni, akár saját családi gazdaságukban is. Ha megismerik ezeket a vizsgálati módszereket, megtanulják, hogy hogyan lehet minél gazdaságosabban termeszteni a gyümölcsfákat. A mai magas termelési költségek, illetve az egyre szigorúbb környezetvédelmi előírások mellett hatékonyabban tudnak gazdálkodni. Ezek a célok mind teljesültek a projekt alkalmával.

A sikeresen megvalósított elemek bemutatása a pályázatban leírt munkatervhez képest:

A munkatervben leírtaknak megfelelően a metszések pozitív hatását vizsgálta a csapat csonthéjas- és almástermésű gyümölcsösökben. Egyértelmű volt a vizsgálat eredménye, mivel a metszett fák 45-50%-kal többet teremtek, valamint a termés minősége is sokkal piacképesebb lett szemre vételezéssel mérve. Ennek oka valószínűleg az volt, (habár a növényvédelmi kezelések egyformák voltak a kultúrákban), hogy a fitotechnikai beavatkozások nagymértékben befolyással bírnak a különböző rovarkártevők és gombakórokozók megtelepedésének.

Az elektromos metszőolló segítségével pedig időt, illetve munkabér költségeket sikerült megtakarítani, mivel három ember munkáját képes egy nap alatt behozni ez a szerkezet.

A kutatási projektben résztvevő diák frissen telepített fiatal fák metszését végzi elektromos metszőolló használatával –  fotó: Györfi Norbert szakmai mentor tanár / Déli ASzC Ujhelyi Imre Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola

A legsikeresebb eredmény a projekt keretében azt volt, hogy a modern technológia bevonása mennyire érdekelte a fiatalokat. Mivel ők az informatika világába nőnek bele, előbb betaníthatók, fogékonyabbak az effajta újításokra, mint az idősebb szakmai háttérrel rendelkező Kollégák.

A program megvalósítása során nem történt eltérés a tervezettekhez képes. A projektet sikerült kiegészíteni különféle precíziós eszközök kipróbálásával.

A projekt során a diákoknak egy komplex témát kellett feldolgozniuk, ugyanakkor minden tanulónak megvolt a jól körülhatárolt feladata. A diákokra személyre szabott fejlesztési tervet dolgoztak ki, amelyről folyamatosan visszacsatolást készítettek a projektben résztvevő tanárok. Minden tanulónak sikerült megtalálni azt a tématerületet, amelyben képességeiket leginkább ki tudták bontakoztatni.

A kutatásba bevont tanulókat előző tanévben elért tanulmányi és versenyeredményeik alapján válogatták be a tanáraik. Ezzel a tehetséges tanulóknak lehetőséget biztosítottak egy adott témában történő elmélyülésben. Ugyanakkor mindegyik diák családja rendelkezett saját kisvállalkozással, így a projekt során megszerzett tudásukat közvetlenül is tudják hasznosítani.

Az iskola tankertészetében található intenzív gyümölcsösben alkalmazott metszési módok hatása a körte termésátlagára – fotó: Györfi Norbert szakmai mentor tanár / Déli ASzC Ujhelyi Imre Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola

A tanulók feladata volt:

 • Az almafákon alkalmazott metszési eljárások hatékonyságának vizsgálata.
 • A barackfákon alkalmazott metszési eljárások hatékonyságának vizsgálata.
 • A szilvafákon alkalmazott metszési eljárások hatékonyságának vizsgálata.
 • Továbbá: az eredmények adatbázisba rendezése és kiértékelés.

Célok:

 • A szakmai ismeretek és azok gyakorlatban történő alkalmazása.
 • A matematikai és a szakmai tudást össze tudják kapcsolni és a gyakorlati tudásuk mellett elméleti ismereteik is bővüljenek.
 • Jól tudják szintetizálni a szakmai ismeretek biológiai és kémiai alapjait.

Mindhárom tanuló esetében el tudta érni az iskola a fejlesztési tervben meghatározott célokat.

A tanulók a Curie Környezetvédelmi Verseny regionális döntőjében tudták hasznosítani a projekt során szerzett ismereteket, ahol első helyezést értek el csapatversenyben.

Mindezek hallatán Te is szívesen jelentkeznél Szentlőrincre? Ismerd meg a képzéseiket!

A Mezőgazdasági technikus szakma (5 0811 17 09) képzése 5 éves, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Lehet-e szakosodni?

Az első két évben folyó ágazati ismereteket adó képzést egy ágazati alapvizsga zárja.

A harmadik évtől a szakmairánynak megfelelő szakmai képzés az iskola tangazdaságában, tankertészetében, vagy kihelyezetten gazdaságoknál, vállalatoknál folyik duális képzés formájában, amely alatt állami ösztöndíj vagy munkaszerződés által jövedelemhez jutnak a tanulók.

Választható szakmairányok: Állattenyésztő szakmairány, Növénytermesztő szakmairány.

A negyedi év végén három kötelező közismereti tárgyból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem) előrehozott érettségi vizsgát tesznek a diákok. Az ötödik év végén idegen nyelvből, valamint technikus szakképesítés szakmai vizsgájának számító szakmai vizsgatárgyból érettségiznek a tanulók. Így a 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kapnak kézhez a diákok: az érettségi bizonyítványt és a technikus végzettséget igazoló oklevelet.

A technikumban szerzett tudás megteremti a lehetőséget, hogy a diákok a munkaerőpiacon könnyen elhelyezkedhessenek, illetve szakirányú felsőoktatásban továbbtanulhassanak. Az emelt szintű szakmai érettségi, valamit a technikus oklevél többletpontot jelent a felvételi eljárásban.

A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási szakterületen önálló feladatokat végez, és végeztet, munkacsoportokat irányít.

A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére.

A képzés azon fiatalok részére ajánlott, akik a modern nagyüzemi mezőgazdaságban használatos új technológiák, elvárások és irányvonalak megismerése után vezető pozícióban szeretnének hozzájárulni a mezőgazdasági termelés minőségi irányításához. A technikus szakképesítés szakmai vizsgájára bocsátás feltétele a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória) megszerzése.

A T kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez jelentős segítséget nyújt az iskola.

Az iskola minden évben lehetőséget biztosít az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Útravaló Ösztöndíjprogram Út az érettségihez alprogramban való részvételre.

Déli ASzC Ujhelyi Imre Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumnál természetesen mindezeken kívül lehetőség van Gazda szakma (4 0811 17 04) megszerzésére is. Ez esetben a képzés 3 éves, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Állattenyésztő szakmairány, Növénytermesztő szakmairány, Lovász szakmairány. Az első évben folyó ágazati ismereteket adó képzést egy ágazati alapvizsga zárja. Ekkor lehetőség van a technikummal való átjárhatóságra.

Az első évtől a szakmairánynak megfelelő szakmai képzés az iskola tangazdaságában, tankertészetében, vagy kihelyezetten gazdaságoknál, vállalatoknál folyik duális képzés formájában, amely alatt állami ösztöndíj vagy munkaszerződés által jövedelemhez jutnak a tanulók.

A sikeres vizsga után a tanuló mezőgazdasági szakirányú szakképesítést szerez. A végzett diákok számára lehetőség van az érettségi megszerzésére esti tagozaton, majd azt követően továbbtanulásra szakirányú felsőoktatásban.