A Nemzetközi Termőföld Koalíció (ILC) megállapította, hogy a világban működő farmok 16 százaléka a rendelkezésre álló termőföldterület 88 százalékát tartja kezében, a gazdaságok 84 százalékát kitevő, átlagban 2 hektárnál kisebb földdel bíró gazdáknak pedig csak a terület 12 százaléka jut – olvashatjuk szervezet által kiadott jelentésben.

A termőföldek eloszlása Európában kedvezőbb, mint a világ többi részén.

A termőföld koncentrációja erősödni látszik a következő években – fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A megoszlás egyes országokban még inkább a nagybirtokosoknak kedvez, Kolumbiában például a földtulajdonosok 1 százaléka a teljes terület 80 százalékát műveli.

A termőföld magántulajdona sérthetetlen, és a földtulajdonosok akarata ellenére megváltoztathatatlan. Emiatt még aggasztóbb azonban, hogy az említett egyenlőtlen elosztás konzerválódni, sőt a koncentráció erősödni látszik. Ez végső soron gátolja a mélyszegénység felszámolását, és összességében a mezőgazdasági termelés hatékonyságának gyengítése irányában hat.

Az ILC ezért minden lehetséges fórumon igyekszik felvetni a földek egyenlőtlen eloszlásának kérdését, és azt az államok észszerű agrárpolitikája révén jó irányban befolyásolni. A termőföldek egyenlőtlen elosztásának kérdése Európában és Magyarországon kevésbé élesen vetődik fel, bár itt is egyre jellemzőbb, hogy a földtulajdonok egyre kevesebb szereplő kezében koncentrálódnak.