Cikkében a nak.hu az ültetvények esetében figyelembe veendő egyes esetekről szólt.

A kifizetési kérelem benyújtásakor ügyeljünk arra, hogy csak akkor adjuk be agrár-környezetgazdálkodási igényünket, ha a területen az ültetvény ténylegesen megtalálható.

Fontos ez, hiszen a kötelezettségvállalás 5 éve alatt lehetősége van a gazdálkodónak arra, hogy kivágja, majd újratelepítse ültetvényét. Azonban az alábbiakra ügyelni kell, hiszen tévesztés esetén igen súlyos szankciókra lehet számítani. Amennyiben a támogatást igénylő az adott évi egységes kérelem szankciómentes benyújtásának határidejéig újratelepítésre nem került ültetvény – de már legyen az újratelepítés bejelentése a kifizetési kérelem igénylése előtt benyújtva! – területére kifizetési kérelmet nyújt be, úgy a terület az AKG-támogatásból véglegesen kizárásra kerül, és a már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

Fontos még, hogy az adott évi ültetvénykivágás és -telepítés bejelentésére vonatkozó kérelem beadásának a határideje az adott évi (2020) egységes kérelem szankciómentes benyújtásának határideje (május 15.). Az egységes kérelem szankciómentes benyújtásának határidejét követően benyújtott kérelmeket az Államkincstár a következő naptári évre (2021) veszi figyelembe.

almafa

illusztráció: Shutterstock

Amennyiben a gazdálkodó azt tervezi, hogy pl. az alma helyett barackot telepít, azt csak úgy teheti meg – tehát eltérő ültetvénycsoportot tervez, más kifizetési összeggel –, ha az érintett kötelezettségvállalással érintett terület (KET) egészét kivágja, s az egészét az új ültetvénycsoporttal telepíti el. Természetesen ezt követően az alacsonyabb támogatási összegre lesz jogosult a gazdálkodó adott területre. Amennyiben a kivágást követően az újratelepítéssel ugyanazon ültetvénycsoporton belül marad (alma-körte), úgy részleges kivágás és újratelepítés is lehet adott KET-en belül.

Arra figyelni kell, hogy a KET-en belüli táblásításnál a minimális 0,25 ha-t érjük el, s adott tábla homogén legyen, azaz legalább 95%-ban egy növényfaj azonos vagy különböző korú egyedeiből álljon. A nem homogén ültetvény – kivéve hagyományos gyümölcsös – AKG-támogatásra nem jogosult. A kivágás és az újratelepítés tényét a kivágást, illetve újratelepítést követő 15 naptári napon belül elektronikus úton be kell jelenteni a Kincstárnak. Ennek hiányában az érintett KET a támogatásból az 5 év vonatkozásában kizárásra kerül.

A kivágott ültetvényt a kivágás befejezését – nem a bejelentést! – követő 12 hónapon belül teljes egészében újra kell telepíteni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az adott KET kizárásra kerül az AKG-támogatásból.

Az ültetvény esetében újra nem telepítés esetén adott KET-re visszavonási kérelmet kell benyújtani a Kincstár felé elektronikus formában. Kedvező változás azonban az, hogy amennyiben a gazdálkodó nem tudja 12 hónapon belül az egész kivágott területet újratelepíteni, úgy nem kell az egész KET-et visszavonnia, mint korábban, hanem élhet a KET egy részének visszavonási lehetőségével. Ez esetben a visszamaradó, azaz az eltelepített ültetvény területét le kell mérni, s ezen poligonnal elektronikus úton részleges visszavonási kérelmet kell benyújtani a Kincstár felé. Csak az eltelepített egységre kérjen kifizetést fenti határidők figyelembevételével. A 12 hónapon belül el nem telepített egység kizárásra kerül, s az arra eddig felvett támogatási összeget vissza kell fizetni.

Még egy lényeges momentum, hogy az AKG-ben a fa- és tőkehiány nem haladhatja meg a 15%-ot, amennyiben ez magasabb érték, úgy a KET/tábla adott évi támogatására nem jogosult. Az AKG-ültetvény is a megfelelő feltételekkel bevihető a termeléshez kötött támogatásba is.