Szeptembertől 3000 forint lesz a védettségi igazolvány pótlása, cseréje – szúrta ki a Magyar Hang az auguszus 1-jén megjelent Magyar Közlönyben.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely 10/2022. (VIII. 1.) MvM rendelete alapján:

"A védettségi igazolvány pótlása, cseréje esetén 3000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelyből 2000 forint a védettségi igazolvány előállítási költsége."

A rendelet továbbá előírja, hogy a díjat a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi feladatok ellátása előirányzat-felhasználási keretszámla megnevezésű számlájára történő befizetéssel kell megfizetni.

A  díjat akkor is meg kell fizetni, ha a  kérelmező a  kérelmét visszavonta, továbbá ha azt a hatóság elutasítja, vagy az eljárást megszünteti.


Ismételten benyújtott kérelem esetén a díjat ismételten meg kell fizetni. A hiánypótlásra visszaadott kérelem újbóli benyújtása esetén a díjat ismételten nem kell megfizetni. Túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból vagy kérelemre vissza kell téríteni.

Indexkép: Pixabay