A meggyágazat meghatározó szereplői mint a FruitVeB meggy termékbizottsága (konzervipar, hűtőipar, léipar, TÉSZ-ek, kereskedők, termelők) 2024. május 30-án tartottak szakmai tanácskozást Újfehértón. Az egyeztetésen képviseltették magukat a meghatározó feldolgozók, TÉSZ-ek és nagyobb termelők.

A FruitVeB alábbiakban olvasható prognózisa a tanácskozás tapasztalatait dolgozza fel, melyen foglalkoztak a hazai és európai (különösen a lengyel) terméskilátásokkal, a piaci kereslet-kínálati viszonyokkal, valamint a szezon lefutását várhatóan meghatározó körülményekkel. A nemzetközi ágazati és piaci információkat kiegészítették a német AMI (Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH) által szervezett, nemzetközi szakértőkből álló, 2024. május 28-i, online európai meggypiaci egyeztetésen elhangzottakkal is.

meggy

A május elején készített prognózist a betakarítás kezdete előtt valamelyest negatív irányba kellett korrigálni – fotó: pixabay.com

50-57 ezer tonna közé becsülhető az idei, hazai meggytermés

"A FruitVeB május elején készített és május 10-én közzétett prognózisában a tavalyi 57 ezer tonna körüli termést (+/- 10%) prognosztizáltunk azzal, hogy már akkor is a negatívabb várakozások voltak túlsúlyban.

A május elején készített prognózist közel egy hónap elteltével, közvetlenül a betakarítás kezdete előtt valamelyest a negatív irányba kell korrigálnunk. A termés heterogenitása miatt pontos becslést adni még jelenleg is nehéz, éppen ezért tágabb intervallumban reális a várható termésről nyilatkozni. Jelentősen szór a meggyágazat meghatározó szereplőinek véleménye is, de az ültetvényekben jelenleg látható kép alapján 50-57 ezer tonna közé becsülhető az idei, hazai meggytermés, ami kissé tágabb intervallumban megfelel 53 ezer tonna +/- 10%-os tartománynak.

A május 10-én megjelent előzetes prognózisunkban összefoglaltuk a várhatónál (normális, átlagos évjáratban 70 ezer tonna) jóval kisebb termés okait, így e helyütt erre nem térünk ki. Fel kell hívni arra a figyelmet, hogy a prognózis a fákon jelenleg látható termésen (gyümölcs-darabszám, gyümölcsméret, stb.) alapszik, azonban a szezon alatt ténylegesen betakarítható termés ettől eltérhet" – olvasható a cikkben.

Az időjárás jövőbeni alakulása még kockázatokat rejt

"Az időjárási körülmények, illetve a betakaríthatóság kedvező alakulása esetén a termés elérheti, vagy optimista esetben kis mértékben akár meg is haladhatja a tavalyi 57 ezer tonnás szintet. Jelentős bizonytalanságokat és kockázatot azonban – mint minden egyes évben – az időjárás jövőbeni alakulása rejt magában, különös tekintettel a csapadékviszonyokra (pl. a sok csapadék miatti repedési károk) a vihar-, szél- és jégkárokra, illetve a jelenleg még nem látható esetleges növényvédelmi problémákra (antraknózis, cseresznyelégy, foltosszárnyú muslica).

Ezen körülmények az elmúlt évtized egyes éveiben komoly minőségi vagy mennyiségi veszteséghez vezettek a szezon mindössze néhány hete alatt is, értelemszerűen azonban abszolút nem prognosztizálható ezek idei mértéke és kínálatra gyakorolt hatása. Minden ágazati szereplő tudja, hogy csak az a biztos termés, melyet már betakarítottunk.

A különböző meggytermesztő térségek vonatkozásában az a kép rajzolódik ki, hogy az ország észak-keleti régiójában, ahol a meggytermő terület mintegy fele található, egyértelműen gyengébb a termés (10-30%-kal alacsonyabb, mint tavaly), ami elsősorban az április 19-21-i fagyok erősebb károkozásának a következménye.

Az ország többi régiójában (Dunántúl, Pest, Bács-Kiskun vármegyék, stb.), vagyis a termőfelület másik felén nagyságrendileg a tavalyihoz hasonló termés várható, egyes esetekben még akár valamivel kedvezőbb is. Továbbra is nagyon heterogén a kép fajtánként és még egy szűk termesztőkörzeten belül is" – írja a FruitVeB.


Korai szezonkezdet

"Most már egyértelműen látszik az is, hogy a hűtő- és konzervipari szezon a szokásosnál 10-12 nappal hamarabb, június 5-7. körül megkezdődik. A meggy rázása elindul e hét közepén legfőképpen a Dél-Dunántúlon és Bács-Kiskun vármegyében. Sőt, kisebb (néhány száz tonnás) tételben már a múlt héten zajlott az Érdi jubileum rázása és hűtőipari feldolgozása, mely azonban rendkívüli esemény, hiszen e fajta – minőségi paraméterei és kisebb mennyiségei alapján – az évek többségében jellemzően a frisspiacon hasznosult. A korai szezonkezdetnek egyenes következménye, hogy a szezon befejezése is hamarabb, július 05-08. magasságára várható.

Minőségi problémák egyelőre nincsenek, az utóbbi két hét csapadékai kedvezően hatnak a gyümölcsméretre is. Borítékolható azonban az is, hogy a múlt hét zivatarai és jégverései néhány ezer tonna árualapban már okoztak kisebb vagy akár nagyon súlyos károkat. A cseresznyelégy viszont már május első felében, közepén megjelent, így a szokásosnál sokkal hamarabb kell(ett) védekezni a nagyobb károkozás elkerülése érdekében" – olvasható a prognózisban.

meggy

Minőségi problémák egyelőre nincsenek – fotó: pixabay.com

Nagy lehet a kereslet a magyar meggy iránt

"Egyre markánsabban kezd kirajzolódni az is, hogy Lengyelországban nagyon súlyos terméskiesés van az áprilisi fagyok miatt. Erősen szórnak a lengyel termésprognózisok: az egyes térségek, illetve ültetvények 30% és 70% közötti terméskieséseket szenvedtek el (egyes régiókban ennél súlyosabb veszteségek is vannak). A legvalószínűbb szcenárió jelenleg egy 50%-os terméskiesés, de nem zárható ki az sem, hogy a 2017. évhez hasonlóan mindössze 70 ezer tonna körüli termést takarítanak be a szokásosnak tekinthető 160-180 ezer tonna helyett.

Az április fagyok után sújtja a lengyeleket a régóta uralkodó aszály, az azóta is tartó – és az aszály által súlyosbított – terméshullás, továbbá az érdemi csapadékot nem hozó, de jelentős károkat okozó heves jégverések.

Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy a lengyel prognózisokban nagyon nagy bizonytalanság rejlik, negatív és pozitív irányban egyaránt, ugyanis hivatalos prognózisok nincsenek, mindössze néhány meghatározó ágazati szakember és piaci szereplő véleményére tudunk alapozni.

A pontos lengyel prognózisoknak azért lenne ügydöntő jelentősége, mert a termés 10%-a is 15-20 ezer tonna, így a 10-20%-os vagy annál nagyobb hiba pozitív és negatív irányba is tudja – tévesen – manipulálni a piacot.

Amennyiben a jelenlegi legvalószínűbb lengyel szcenárióból (50%-os terméskiesés) indulunk ki, az azt is jelenti, hogy mintegy 80-90 ezer tonna meggy esik ki az összesen 120-160 ezer tonna meggyet – kb. fele-fele arányban – felvevő lengyel lé- és hűtőipar alól. Ez megfelel az idei hazai termés közel duplájának, ami jelentős hatással lehet a kereslet-kínálati viszonyokra és az árakra.

Információink szerint Szerbiában is van kisebb mértékű (10-20%-os) terméskiesés. Minden más európai meggytermelő országban (Németország, Hollandia, stb.) gyenge vagy nagyon gyenge, de mindenképpen a tavalyinál jóval gyengébb meggytermést várnak, így számottevő beszerzési alternatívája nincs a lengyel feldolgozóiparnak. Az alapanyaghiány különösen a lengyel hűtőipart égeti, tekintettel arra, hogy egész Európában üresek a fagyasztott meggy készletek, a vevők pedig elvárják a kiszolgálást.

Ebből kifolyólag valószínűsíthető, hogy a lengyelek intenzív kereslettel, és az elmúlt évek hazai meggyárainál magasabb áron lesznek jelen a magyar piacon. Ezt erősíti az is, hogy a lengyel meggy szüretének kezdete július 3-6. közé tehető, amire a magyar meggyszezon majdnem véget ér. Ez még tovább erősítheti a lengyel hűtőipari alapanyag-igényt a magyar meggy iránt" – vélik a fruitveb.hu szakemberei.

meggy

A hazai konzerviparnak kell megjelenni a nyitóárakkal – fotó: pixabay.com

Miként alakulnak a meggyárak?

"Természetes, hogy a legfeszültebb várakozások az idei meggyárak körül vannak. Egy-két napon belül kezdődik a szezon, nyitó árak azonban még mindig nem jelentek meg a piacon. A piaci kereslet-kínálati viszonyok vonatkozásában a következőket látjuk:

  • Abszolút nem prognosztizálható, hogy a lengyelek mekkora mennyiséget fognak vásárolni Magyarországról, jóllehet ennek meghatározó jelentősége lesz az árakra. Amennyiben a lengyelek mindössze néhány ezer tonna meggyet visznek ki az országból, annak nagyon nagy hatása nem lesz az árakra és a meggypiacra, majdnem függetlenül attól, hogy milyen áron vásárolnak. Amennyiben azonban intenzív kereslet mellett „kihúznak” 20-30 ezer tonnát, ráadásul magas áron, az ügydöntő jelentőségű lesz a hazai meggy árának kialakulásánál. A 2017. évben 0,8-0,9 €/kg áron vásároltak a lengyelek hűtőipari alapanyagot (ez a jelenlegi információk alapján, legalábbis az induló árakban, idén sem zárható ki) – az akkori 320 HUF/EUR árfolyam mellett.
  • Meglepő, de abszolút logikus lépés a lengyel vevők részéről, hogy mindeddig nem mondtak ki árakat. Ennek oka, hogy őket az idő nem sürgeti. A lengyel meggy betakarítása egy hónap múlva kezdődik, így bőségesen van idejük magyar meggyet feldolgozni a lengyel szezon előtt. Taktikájuk valószínűsíthetően az, hogy megvárják a hazai feldolgozóipar nyitóárait, és majd ehhez igazítják az általuk kínált árat.
  • Mindebből ered, hogy az idei évben is a hazai konzerviparnak kell megjelenni a nyitóárakkal. E tekintetben a hazai konzervgyárak nincsenek „hálás” és kedvező helyzetben. A jelenlegi meggybefőtt készletek átlag fölöttiek. A nagy német vevők az idei tendereket a szokásosnál 10-30%-kal alacsonyabb mennyiségekre írták ki. A hazai konzervgyárak és a német vevők között érdemi szerződéskötések mindeddig nem történtek, így kialakult meggybefőtt-árak sincsenek. Valószínűnek látszik, hogy a meghatározó, német meggybefőtt-vásárlók – a tavalyihoz képest – jelentősebb áremeléseket nem vagy kevésbé hajlandóak elfogadni.
  • A hazai hűtőipar és léipar szintén keresi és igényli a meggyet, a kereslet-kínálati viszonyok, illetve az árak alakítására azonban nem lesz döntő ráhatásuk, mert együttesen mintegy 15-17 ezer tonna nyersanyagot vesznek fel, kb. fele-fele arányban. Ráadásul a léipar meghatározó részben Cigánymeggyet és Oblacsinszkát vásárol, melyek hűtő- és konzervipari alapanyagként kevésbé jönnek számításba. A hazai hűtőipar pedig alapvetően az export- és a belföldi konzervipari alapanyagárakhoz szokott igazodni.
  • A fagyasztott meggy piacán messze a meghatározó szereplők a lengyelek (50-60 ezer tonna készterméket gyártanak, ami a hazai gyártás 10-szerese). A hazai hűtőipar számára nagyon nagy kockázatot jelent az, hogy a lengyel hűtőipar milyen áron fog lengyel nyersanyagot vásárolni a július elején kezdődő szezonban. Amennyiben most egy hónappal korábban „belehajtják” a hazai hűtőipart magas árakba, majd később jóval olcsóbban vásárolnak lengyel alapanyagot, az jelentősen ronthatja a hazai fagyasztott meggy versenyképességét az európai piacon.
  • A lengyelek pozícióinak megértéséhez tudni kell a következőt is: a lengyel hűtőipar „bátran” vásárolhat 10-20 ezer tonna magyar meggyet „bármilyen áron”, mert ez a mennyiség az ő alapigényük 15-25%-a, amihez „keverhetnek” olcsóbb lengyel alapanyagot, hogy kellően kedvező késztermék-önköltséget érjenek el. Ez a mennyiség azonban a hazai hűtőipar felvásárlásnak 1,5-3,0-szorosa, a hazai konzervipar nyersanyagigényének pedig 50-70%-a, amivel meghatározódik a magyar késztermék (fagyasztott meggy, meggybefőtt) önköltsége.
  • Számolnunk kell nyilvánvalóan nyersmeggy-exporttal is (valószínűsíthetően a tavalyi, nagyon szerény 6 ezer tonnás mennyiséget érdemben meghaladó mértékben), melynek mozgatórugója, mint minden évben, a német vásárlás lesz. E szegmensben sem alakultak még ki megkötött szerződések, illetve árak.
  • Tekintettel arra, hogy nem csak Németországban, hanem más európai országokban is gyenge a meggytermés, onnan is nyilvánulhat meg érdeklődés a magyar meggy iránt, meghatározó jelentősége azonban a lengyel és a német keresletnek lesz. Az elmúlt évekénél intenzívebb érdeklődést tapasztalunk más országokból is (Csehország, Szlovákia, Hollandia).
  • Az elmúlt két év relatíve alacsony hazai meggyárai után a termelők várakozásai jóval magasabban vannak. A jelenlegi piaci helyzetben látják és várják lehetőségét annak, hogy a piac „honorálja” végre azokat az óriási termelési kockázatokat, melyek főleg időjárási okokból a meggytermelésben az utóbbi években rejlenek.

meggy

Az európai országokban is gyenge a meggytermés, onnan is nyilvánulhat meg érdeklődés a magyar meggy iránt – fotó: pixabay.com

A szezon első egy-két hetében alakulnak ki az egyensúlyi árak

"Fentiek okán a szezonnyitó árakat idén (is) a hazai konzerviparnak „kell kimondania”, legalábbis a piac erre vár. E tekintetben érzékelünk potenciális feszültségforrásokat az idei meggypiacban.

Abból indulhatunk ki, hogy 2022-ben nettó 200-220 Ft/kg között mozgott az I. osztályú hűtő- és konzervipari meggy átvételi ára (termelői/beszállítói ár, nagy tételekre, feldolgozóba beszállítva), míg 2023-ban 180-200 Ft/kg közötti ársávot tapasztaltunk. Az elmúlt két év átvételi átlagárát a hűtő- és konzervipari alapanyag tekintetében tehát elfogadhatjuk nettó 200 Ft/kg magasságában.

A hazai és európai kereslet-kínálati viszonyok alapján valószínűsíthető, hogy az idei szezonnyitó árak jelentősen (néhány tíz százalékkal) lesznek az elmúlt két év átlagára fölött.

A meggyárak későbbi alakulása aztán nagyobbrészt annak függvénye lesz, hogy a lengyelek és más országok (Németország, Hollandia, Szlovákia, Csehország, stb.) irányából mennyire intenzív kereslet nyilvánul meg a meggyért és milyen árat hajlandóak fizetni érte. Meghatározó lesz nyilvánvalóan az is, hogy – elsősorban az időjárási hatások – hogyan alakítják a betakarított mennyiségeket, vagyis a kínálatot.

Valószínűsíthető, hogy a szezon első egy-két hetében alakulnak ki az egyensúlyi árak, mely időszakban akár nagyon rövid távon is jelentős ármozgások jöhetnek létre a „pillanatnyi” kereslet-kínálati viszonyok függvényében. A meggyszezon, illetve -piac alakulását befolyásoló bármilyen érdemi történésről haladéktalanul számot adunk" – olvasható a FruitVeB prognózisában.