A termeléshez kötött, állatlétszám alapú anyajuhtartás támogatása egyike az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatásoknak. A támogatható minimális állatszám tíz egyed. A támogatási kérelmet május 23-ig lehet benyújtani az MVH-hoz.

A kérelmező köteles a juhokat május 24-től száz egymást követő napon át birtokán tartani. Az igénybevétel egyik további feltétele, hogy a gazdálkodó gondoskodjon az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat használatról. A támogatás elnyeréséhez kapcsolódó részletes szabályokat a 66/2011 (IV. 12) számú MVH Közlemény tartalmazza. Kérelmet az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani az ügyfél székhelye szerint illetékes megyei kirendeltséghez.