A Magyar Közlöny 148. számában megjelent a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszer-gazdasági Válságkezelő Programból az egyes mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 27/2020. (VI. 22.) AM rendelet.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-világjárvány okozta gazdasági problémák kezelését célzó, összességében 25 milliárd forintos válságkezelő csomagból az agrártárca 1 milliárd forinttal támogatja az érintett juhágazati szereplőket a járvány negatív gazdasági hatásainak mérséklése céljából – írja a nak.hu.

E forrásból anyajuhtartás átmeneti támogatására – a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere, a TEÁOR’08 0145 alá tartozó – azon anyajuhtenyésztést végző kérelmező jogosult, aki a 2019. évre az egységes kérelme keretében – a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 10. §-a alapján – benyújtott anyajuhtartás támogatása iránti kérelmére a Magyar Államkincstártól jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozattal rendelkezik.

A meghirdetett támogatás alapját a kérelmező 2019. évi egységes kérelmének keretén belül, a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 10. §-a alapján benyújtott anyajuhtartás támogatás iránti kérelmére megállapított állatlétszám képezi. A támogatási kérelmeket 2020. július 13. és július 27. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül lehet a MÁK részére benyújtani. A támogatás mértéke legfeljebb 1200 forint, a támogatás alapját képező állategyedenként.

juhok

A MÁK az átmeneti támogatásokat legkésőbb 2020. december 31-éig folyósítja a kérelmező részére – fotó: Pixabay

Az átmeneti támogatás igénybevételének további általános feltétele, hogy a kérelmező vállalja, hogy a támogatott tevékenységet legalább 2020. december 31-éig fenntartja. Ezen támogatási program alapján – előzetes számítások szerint – megközelítőleg 1650 vállalkozás vehet igénybe támogatást.

Az érintett anyakecsketartók számára pedig a járvány negatív gazdasági hatásainak mérséklése céljából az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet alapján nyújtandó támogatás a korábbi 7000 forint/anyakecske támogatási összegről 8200 forint/anyakecske összegre változott.

A MÁK az átmeneti támogatásokat legkésőbb 2020. december 31-éig folyósítja a kérelmező részére.

A fentiekhez kapcsolódóan megjelent az egyes mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 27/2020. (VI. 22.) AM rendelet alapján egyszeri, vissza nem térítendő támogatás formájában igénybe vehető anyajuhtartás átmeneti támogatáshoz kapcsolódó 72/2020. (VII. 9.) számú államkincstári közlemény.

A közlemény értelmében támogatási kérelmet csak azon ügyfél nyújthat be, aki a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (támogatási törvény) foglalt nyilvántartásba-vételi kötelezettségének eleget tett.

A NAK felhívja a figyelmet arra, hogy a támogatási kérelem benyújtására vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papíralapú nyomtatványokat, a támogatási kérelmet, valamint az esetleges hiánypótlást és jogorvoslati kérelmet vagy egyéb dokumentumot elektronikusan, az ügyfélkapus azonosítást követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott támogatási kérelmet a Kincstár visszautasítja!

További fontos információ, hogy egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be!

A támogatási kérelem módosítására a kérelem benyújtását követő naptól kezdődően két napon belül, de legkésőbb a kérelembenyújtási határidő végéig −  azaz 2020. július 27-én 23:59:59-ig − van lehetőség. A benyújtott támogatási kérelmek módosításra nem kerül kialakítására külön elektronikus űrlap, azok a már benyújtott támogatási kérelem nyomtatvány (elektronikus úrlap) újbóli megnyitásával, az ott megadott adatok javításával módosíthatóak.