Az Európai Bizottság 2024. február 8-án elfogadta a magyar KAP Stratégiai Terv első módosítását.

A 2022 november 7-én elfogadott magyar KAP Stratégiai Tervet a 2023 januári indulás óta eltelt időszak tapasztalatai, a hazai jogalkotás során felmerült kérdések, valamint új támogatási igények miatt szükséges volt módosítani, amelynek folyamata 2024. február 8-án lezárult. A több, mint 350 tartalmi és közel 70 technikai módosítást közel 6 hónap alatt informális keretek között tárgyalta Magyarország az Európai Bizottsággal. A módosítások a közvetlen támogatások végrehajtási kérdéseit, az ágazati programok között a méhészetet és borászatot, míg a vidékfejlesztés területén főként horizontális szabályozási kérdéseket érintettek – közölték a kap.mnvh.eu portálon.

A módosított terv itt érhető el.

A Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv és hazai végrehajtás első módosításának tartalma címmel az Agrárminisztérium Mezőgazdaságért és Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága is kiadott egy összefoglalót.

Ebben 13 főbb témakört jelölnek meg, amelyben változás történt:

 • Feltételesség változása a HMK4, 6, 8, és kis vizes élőhelyek és a gyomosodás szabályainál
 • Új zöldség-gyümölcs és borászati ágazati beavatkozások
 • Agro-ökológiai Program (AÖP) gyakorlatok bővítése és új szankciórendszer kialakítása
 • Termeléshez kötött támogatások (CIS) egyes beavatkozásainak részletszabályai
 • Fiatalgazda területalapú (CIS-YF) támogatásnál életkor vizsgálatának változása
 • Átmeneti Nemzeti Támogatások (ÁNT) változásai
 • Agrárkár-enyhítési Alappal kapcsolatos új kockázatkezelési beavatkozás létrehozása
 • Új állatjóléti beavatkozás a hús hasznosítású szarvasmarhák esetében és a Génmegőrzési beavatkozás kiegészítése
 • Szaktanácsadási beavatkozás módosításai
 • Erdőgazdálkodási beavatkozások módosításai
 • LEADER beavatkozás módosításai
 • Pénzügyi és indikátor értékek: a forrásallokáció és az indikátorok aktualizálása
 • Ellenőrzés változása Területi Monitoring Rendszer (TMR)


Néhány fontosabb módosítás az Agro-ökológiai Program-ban

Az AÖP-nél sávos szankciót vezetnek be, nem lesz automatikus a teljes forrásvesztés, és a sávos szankciórendszer bevezetésére már a 2023. évben kérelmezett AÖP támogatás esetében is lehetőség lesz.

 • A mezőgazdasági termelő minden földhasználati kategóriában teljesíti az összes választott gyakorlatot – 100%-os kifizetés.
 • A mezőgazdasági termelő csak egy földhasználati kategóriában nem teljesíti a választott gyakorlatokat, de a gazdaság teljes területének legalább 70%-án teljesíti – 50%-os kifizetés.
 • A mezőgazdasági termelő csak egy földhasználati kategóriában nem teljesíti a gyakorlatokat, de a gazdaság teljes területének legalább 50%-án teljesíti – 30%-os kifizetés.
 • A gazdálkodó nem teljesíti a választott gyakorlatokat egynél több földhasználati kategóriában vagy a gazdaság teljes területének több mint 50%-án – nincs kifizetés.

AÖP

Az Európai Bizottság elfogadta Magyarország KAP Stratégiai Tervének első módosításait – Fotó: Shutterstock

Szántóterületeken választható gyakorlatok változásai

 • Talajtakarásos gyakorlathoz fajlista melléklet készül.
 • Táblaméret korlátozásra irányuló gyakorlatban az ugyanazon növény termesztésére használt szomszédos táblák között 3 méterről 2 méterre csökken az elválasztósáv minimális szélessége.
 • Karbamidos gyakorlat keretében a folyékony készítmény bedolgozás nélkül is kijuttatható ureáz-gátló inhibitor alkalmazása esetén (pl. fejtrágyaként). Az inhibitorok listája IH közleményben kerül közzétételre.
 • Mikrobiológiai készítmények és kondicionálók kijuttatására irányuló gyakorlat keretében bevezetésre kerül egy egységes 50 méteres biztonsági sáv, amit a beadófelületen is látni lehet majd. A sáv területe nem haladhatja meg a tábla területének 15%-át.
 • Forgatás nélküli művelésre irányuló gyakorlatban is juttatható ki folyékony karbamid, ha a bedolgozás nélküli, inhibitoros technológiával történik.

Gyepterületen választható gyakorlatok változásai

 • Új gyakorlatok a kaszálást követően min. 10 cm-es tarlómagasság meghagyása (1 pont) és a Gyepterületek legalább 50%-ának legeltetése őshonos haszonállat-fajtával (1 pont).
 • Módosuló gyakorlat a gyepterületek kaszálása során az alternáló kasza mellett hátsó felfüggesztésű, illetve vontatott, szársértő nélküli kasza használata.
 • Kizárólag nem Natura 2000 gyepterületen választható gyakorlat a gyepterületek megőrzése tábla helyett üzemi szinten az előző évi gyepterületekhez viszonyítva parcella szintű megőrzéssel, míg az ideiglenes gyepek elhelyezkedése változhat.
 • A pásztoroló vagy legeltetéses gazdálkodás esetében elhagyható a legeltetési terv.
 • A tájképi elem területén nem kell teljesíteni a választott gyakorlatot.
 • Ha Natura2000 vagy AKG szabályokat is be kell tartani (pl. kaszálatlan sáv hagyása), akkor az AÖP gyakorlat teljesítését ennek figyelembevétel kell megítélni.


Ültetvényekben választható gyakorlatok változása

 • Lehetővé válik egyes speciális ültetvények (rövid vágásfordulójú sarjaztatásos energiaültetvények, ipari faültetvények és bizonyos energianád-ültetvények) részvétele.
 • Biológiai ágens alkalmazása gyakorlat kiegészítésre kerül a feromonos légtértelítéssel.
 • Méhbarát növényvédelemre irányuló, valamint a sorköztakarásra irányuló gyakorlatok nem választhatók szőlőalany törzs ültetvény, szőlőoltvány iskola és gyümölcsfa-iskola hasznosítási kódú kultúra esetén.
 • Karbamidos gyakorlat keretében a folyékony készítmény bedolgozás nélkül is kijuttatható, ha ureáz-gátló inhibitort alkalmaznak. Az inhibitorok listája IH közleményben kerül közzétételre.
 • Mikrobiológiai készítmények és kondicionálók gyakorlatnál bevezetésre kerül egy egységes 50 méteres biztonsági sáv, maximum tábla 15%-ig, ez látszani fog a beadófelületen.
 • Az egyéves növényekkel történő sorköztakarásra irányuló gyakorlathoz lesz fajlista melléklet.

A teljes összefoglaló a változásokról itt olvasható.