A 27/2020. (VI. 22.) AM rendelet alapján anyatehéntartás átmeneti támogatást azok a (TEÁOR’08 0142 alá tartozó) anyatehéntartást végzők kérelmezhetik, akik a 2019. évi egységes kérelem keretében (a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 11. §-a alapján) benyújtott anyatehéntartás támogatás iránti kérelem vonatkozásában a MÁK által meghozott jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozattal rendelkeznek.

A támogatás alapja a kérelmező 2019. évi egységes kérelmének keretén belül benyújtott anyatehéntartás támogatás iránti kérelmére megállapított állatlétszám. A támogatás keretösszege 1 milliárd forint, mértéke legfeljebb 4000 forint a támogatás alapját képező megállapított állategyedenként.

Az anyatehéntartás támogatás keretösszege 1 milliárd forint – fotó: Shutterstock

Átmeneti támogatást kérelmezhetnek azon (TEÁOR’08 0141 alá tartozó) tejhasznú tehéntartást végző gazdálkodók is, akik a 2019. évi egységes kérelem keretében (a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 13. §-a alapján) benyújtott tejhasznú tehéntartás támogatása iránti kérelem vonatkozásában a MÁK által meghozott jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozattal rendelkeznek.

A támogatás alapja a kérelmező 2019. évi egységes kérelmének keretén belül benyújtott tejhasznú tehéntartás támogatás iránti kérelmére megállapított állatlétszám. A támogatás keretösszege 1 milliárd 800 millió forint, mértéke legfeljebb 8500 forint a támogatás alapját képező megállapított állategyedenként.

A tejhasznú tehéntartás támogatás keretösszege 1 milliárd 800 millió forint – fotó: Shutterstock

Mindkét támogatási kérelmet 2020. július 13. és július 27. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően, erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz. Ha a jogcímenként beérkezett jogos igények meghaladják a keretösszeget, a kérelmezők részére arányos visszaosztás alapján kerülnek megállapításra a kifizetésre kerülő összegek.

A támogatási kérelmeket, valamint a támogatási kérelemre indult eljárás során – a felügyeleti eljárás kivételével – minden dokumentumot elektronikusan, a MÁK honlapján keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen keresztül kell benyújtani.

További információ a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara oldalán érhető el.