Az öntözéses gazdálkodás hatékony választ jelent a klímaváltozás negatív hatásaira, ezért indokolt olyan új területek öntözésbe vonása, ahol rendelkezésre áll megfelelő vízkészlet. Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása című (VP5-16.5.2-20 kódszámú) felhívás tervezet szerint a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,32 milliárd Ft, melyre összesen 30 pályázatot várnak.

Ki pályázhat?

Az agrárpolitikáért felelős miniszter által elismert olyan öntözési közösség, amely:
- legalább kettő mezőgazdasági termelő részvételével létrehozott jogi személy vagy
- termelői csoport.

öntözésfejlesztés

Öntözési közösségek létrehozását támogatja az új pályázati felhívás - talán így érdemes lesz öntözési beruházást tervezni – Fotó: Agroinform

Támogatható tevékenységek

Az öntözési közösségek működtetését támogató tevékenységek, azaz

- meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelep(ek) üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése, és/vagy

- új öntözési beruházások előkészítése.

Elszámolható költségek többek között: felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költségei, közbeszerzési eljárások lefolytatása, engedélyeztetési eljárások költségei, munkabér, mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek, képzések.

A támogatás mértéke és összege

Az egy projektre adható maximális támogatási összeg legfeljebb 250 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Az egy naptári évben igényelhető támogatás mértéke nem haladhatja meg a teljes támogatási összeg 75%-át.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 90 %-a.

Fontos!

  • A támogatást igénylőnek rendelkeznie kell az agrárpolitikáért felelős miniszter, mint illetékes hatóság elismerésével: vagyis öntözési közösségként elismerésben részesült. A pályázat fenntartási időszakában is végig rendelkezni szükséges az elismeréssel!
  • Az öntözőtelepek működtetésére benyújtott pályázat esetében az öntözési tevékenységet a fenntartási időszak végéig fent kell tartani!
  • Az igénylőnek projekttervet kell készítenie, amelyben be kell mutatnia a projektet és annak megvalósulását befolyásoló összes tényezőt.
  • Szántóföldi növénytermesztési ágazat esetén legalább 100 hektár, zöldség-gyümölcstermesztési ágazat esetén legalább 10 hektár öntözését szükséges vállalni. A vállalás ellenőrzése az öntözési közösség elismeréshez kötődik.

A pályázat benyújtása

A tervezettek szerint a következő időpontokban lehet majd pályázatot benyújtani:

Első szakasz: 2021. március 8. - 2021. március 22.
Második szakasz: 2021. május 10. – 2021. május 24.
Harmadik szakasz: 2021. július 12. – 2021. július 26.
Negyedik szakasz: 2021. szeptember 13. - 2021. szeptember 27.
Ötödik szakasz: 2021. november 8. - 2021. november 22.

A pályázatok elbírálásakor előnyt jelent majd az öntözési közösségen belüli szaktudás megléte (szakirányú végzettség), a szabad felszíni vízkészletből való öntözés tervezése, a szürke szennyvíz újrahasznosítására illetve megújuló energiaforrás felhasználására vonatkozó tervek.

Egyelőre csak tervezet

A felhívás jelenleg tervezés alatt áll, november 26-ig véleményezhető a partnerségi fórumban.