A 10 hektár fölötti állami földek értékesítése június végén indul. A Nemzeti Földügyi Központ (NFK) honlapján elérhető az értékesítésre kijelölt területek listája (ingatlanjegyzék) megyei bontásban, valamint az árverési hirdetmények.

Az árverések időpontjáról és helyszíneiről a hirdetmények adnak pontos tájékoztatást.

Az árverések lebonyolítására 2023. június 22. és 2023 július 14. napja között kerül sor. Az árveréseket az NFK közreműködőjeként a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok bonyolítják le az NFK képviselői és közjegyzők jelenlétében.

Az árverési hirdetmények többek között tartalmazzák

 • a regisztráció helyszínét, címét és időpontját,
 • az árverés helyszínét és címét,
 • felsorolják, hogy ki vehet részt az árverésen és ehhez milyen dokumentumokat kell beszereznie és milyen feltételeket kell teljesítenie.

Ki vehet részt az árverésen?

 • árverező, aki az árverésen vételi ajánlattételre jogosult, tehát a hirdetményi határidőben megfizette az árverési biztosítékot és regisztrált, valamint megfizette a regisztrációs díjat
 • elővásárlási jog gyakorlója, akinek elővásárlóként regisztrálnia kell.

Többek között fontos, hogy

 • aki vételi ajánlatot tesz, annak kötelező a jogi képviselő, akkor is, ha személyesen részt vesz az árverésen.
 • az árverezőnek árverési naponként 30 000 forint összegű regisztrációs díjat kell a regisztráció helyszínén befizetnie az árverésen való részvétel feltételeként.
 • már a regisztráció során be kell nyújtani, tehát előre magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni az elővásárlásra jogosult személy elfogadó nyilatkozatát, amelynek tartalmaznia kell a Földforgalmi törvény 13-14-15. § szerinti vállalásokat, kivéve a vételár teljes mértékű elfogadására és a szerződést magára nézve feltétel nélkül elfogadó nyilatkozatot (ezeket majd csak akkor kell megtenni, ha ténylegesen élnek az elővásárlási joggal).

Az elővásárlási sorrendről ITT érhetők el információk.

Ki jogosult arra, hogy árverező legyen?

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010 Korm. rendelet alapján az árverésen árverezőként csak olyan természetes személy lehet, aki igazolta:

 • földszerzési képességét a kormányhivatal által kiállított hatósági bizonyítvánnyal,
 • földművesként történt nyilvántartásba vételét a földműves-nyilvántartásból kiállított adatlapmásolat eredeti példányával, amely nem lehet harminc napnál régebbi,
 • a helyben lakást (azaz a legfeljebb 20 km-es távolságot).


Milyen összegű az árverési biztosíték?

A hirdetmény kitér arra, hogy az árverési biztosíték összege az árverésre kerülő Földrészlet kikiáltási árának 10 százaléka, amit az árverésen való licitálás feltételeként az árverezőnek – helyrajzi számonként – legkésőbb az árverést megelőző harmadik munkanap nulla óráig kell a Nemzeti Földügyi Központ a Magyar Államkincstárnál vezetett letéti számára. Fontos, hogy a letéti számlán a fenti időpontig jóvárírásra kerüljön.

Mikor érvénytelen az árverés?

A hirdetmények 262/2010 Korm. rendelet 32/B §-ában meghatározottak alapján az árverés érvénytelen, ha

 • nem tettek érvényes vételi ajánlatot
 • a felajánlott véteár nem érte el a kikiáltási árat