Jogi értelemben a legszűkebb kategória egy családon belül a közeli hozzátartozók köre.

Kik minősülnek közeli hozzátartozónak?

Közeli hozzátartozónak minősül:

  • házastárs,
  • az egyeneságbeli rokon azaz a felmenő és lemenő ági rokonok,
  • az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és
  • a testvér

traktor

Általános illetékmentesség biztosított az egyenesági rokonok egymás közti ügyleteinél, testvéreknél pedig az egymás közti ajándékozáshoz – fotó: pixabay.com

Kedvezmények a közeli hozzátartozók közötti jogügyleteknél

Amennyiben a közeli hozzátartozók adásvételi szerződést kötnek egymással, akkor azt a szerződést nem kell kifüggeszteni.

Közeli hozzátartozó földszerzésénél nem kell földművesnek sem minősülnie.

Főszabály szerint termőföld ajándékozására csak közeli hozzátartozók között van lehetőség.

Haszonélvezetet a termőföldön csak a közeli hozzátartozók között lehet alapítani, legfeljebb 20 éves időtartamra.

Természetesen a haszonbérletet sem kell kifüggeszteni, ha a szerződő felek egymás közeli hozzátartozói, ugyanez igaz a szívességi földhasználatra is.

Akkor sincs szükség a kifüggesztésre, ha a földünket a közeli hozzátartozónk cégének adjuk bérbe.


Közeli hozzátartozók és az illetékmentesség

Általános illetékmentesség biztosított az egyenesági rokonok egymás közti ügyleteinél, testvéreknél pedig az egymás közti ajándékozáshoz.

Az illetéktörvény azt is kimondja, hogy az egyenes ági rokonok, a túlélő házastárs valamint a testvér öröklése esetén nem kell illetéket fizetni és ez igaz természetesen a termőföld öröklésére is.

A közeli hozzátartozók még a területalapú támogatásokat igényelhetik egymás helyett.

A hozzátartozók fogalma

A hozzátartozó fogalma szélesebb körben húzza meg a családtagok körét, hiszen a közeli hozzátartozókhoz képest már ide tartozik: a meny, a vő, az após, anyós és a sógor.

Lényeges tudni azonban, hogy az unokatestvér nem minősül hozzátartozónak!

A hozzátartozói kör elsősorban családjogi szempontból vagy a jogi összeférhetetlenség miatt  bír jelentőséggel, de agrárjogi szempontból igazán a „hozzátartozói láncolatnak” van szerepe.

Mit jelent a nagy újítás: a „hozzátartozói láncolat”?

Az adózási kedvezmények az őstermelők családi gazdaságának (ŐCSG), pontosabban annak tagjainak járnak.

Az ŐCSG tagjai nem csak a hozzátartozók lehetnek, hanem annál jóval bővebb a kör.

Erre szolgál a „hozzátartozói láncolat” fogalma, ami kifejezetten a mezőgazdasági jogban került bevezetésre: a hozzátartozókon kívül ebbe már beletartoznak az unokatestvérek, sőt a távolabbi rokonok is.

Legalább ennyire fontos, hogy a gazdaságátadási szerződés megkötésére szintén ez a szélesebb rokoni kör jogosult.