Idén 5 éves a Timac AGRO Hungária YIELD SERVICE szolgáltatása. Indulásakor célul tűztük ki, hogy a Magyarországon általánosan jellemző, megszokásokon alapuló tápanyag-utánpótlási gyakorlaton minél szélesebb körben változtassunk.

Mivel ez a rutin alapvetően nem veszi figyelembe a talaj adottságait és tápanyagkészletét, előfordul, hogy egyes tápelemekből túlzott – akár a növény számára káros – mennyiség halmozódik fel a talajban, addig más hatóanyagok, melyek nagyban tudják befolyásolni a termesztés eredményességét, hiányoznak. Ez a módszer nem csupán az adott évi termés minőségére és mennyiségére, de magára a talajra, így a jövőbeni eredményekre is hatással van. E problémakör kezelésére kínál megoldást a Timac AGRO programja, mely egy méréseken alapuló tápanyaggazdálkodási terv elkészítését foglalja magában.

kép

A YIELD SERVICE szolgáltatásra alapozott tápanyaggazdálkodási gyakorlat első lépése a talajminták megvétele. Ezt követi a megvett minták bővített laboratóriumi vizsgálata. Végezetül kollégáink a kapott adatok segítségével és a gazdálkodóval egyeztetve állítják össze az áttekinthető, könnyen értelmezhető és okszerű tápanyagkijuttatási tervet.

Ennek alkalmazásával elkerülhető a hatóanyagok felesleges mértékben történő kijuttatása.

1. ábra

1. ábra: YILED SERVICE szolgáltatásra szerződött összterület 2014-2019 február (ha)

2014 óta csaknem 400 000 hektáron nyújtottunk és nyújtunk ilyen szolgáltatást. Új partnereink mellett rendszeres az évről évre visszatérő gazdálkodó is. Ennek oka az elért eredmények mellett szaktanácsadóink felkészültsége, de fontos tudni azt is, hogy a Timac AGRO Hungária YIELD SERVICE szolgáltatási díjának egy jelentős része levásárolható cégünknél.

„A YS szolgáltatást öt éve veszem igénybe, amióta megjelent a Timac AGRO Hungária Kft. palettáján” – számol be Szabó Zsolt, Baranya megyei termelő partnerünk. „Mióta beléptem a programba, azóta kevesebb műtrágyát és célzottabban használok fel. Minden területen azt a készítményt és olyan mennyiségben juttatom ki, ami az adott növényhez az adott talajadottságok mellett szükséges.” – folytatja a családi vállalkozó.

„Számomra az elsődleges motiváció a költséghatékonyság volt, de e mellett magasabb termést is tudtam elérni. Szójából 3,5 tonna hektáronkénti vagy afeletti terméseket takarítunk be, a kukorica átlagosan 11-12 tonnát terem, a búza pedig 6,5-8 tonnát ad, étkezési minőségben.”

A környezettudatos és okszerű gazdálkodási gyakorlat mellett fontos tudnunk azt is, hogy Magyarországon a mezőgazdasági területek jelentős része nitrátérzékeny, ami komoly tápanyag-kijuttatási előírásokat von maga után. Ezeken a területeken műtrágyát kizárólag talajvizsgálatra alapozott tápanyag-gazdálkodási terv alapján lehet felhasználni. Ezen tervek elkészítésekor figyelembe kell venni a talaj tápanyag-ellátottságát, a növény tápanyagigényét, az elővetemény hatást és a korábban kijuttatott szerves trágya nitrogénigény csökkentő hatását.

A szolgáltatás egyik ágaként 2016-ban indult YIELD SERVICE + szolgáltatásunk, mely a program precíziós gazdálkodási gyakorlatra specializálódott változata. A talajvizsgálatok és a légifelvételek egyidejű használatával a tápanyag-gazdálkodási tervek nem csupán táblaszinten, de a táblákon belüli homogén foltokra is elkészülnek. A differenciált módon történő hatóanyag-kijuttatáshoz kollégáink az úgynevezett kijuttatási file-okat is elkészítik és átadják partnereinknek.

2.ábra

2. ábra: Precíziós YIELD SERVICE szolgáltatásra szerződött területek 2016-2019 február (ha)

A YIELD SERVICE + szolgáltatásunkat választók száma és a letervezett területek mérete folyamatosan növekszik, ahogyan a helyspecifikus gazdálkodás hazánkban is egyre népszerűbbé vált az elmúlt években. Nem meglepő, hiszen a korábban elvégzett tervezések azt mutatják, hogy

üzemszinten átlagosan 7%-kal sikerült csökkenteni a műtrágyázási költségeket a differenciált kijuttatásra való áttéréssel.

A különbség mértéke természetesen a területi adottságoktól függ.

Programunk – legyen szó nitrátérzékeny, AKG-s, hagyományos vagy precíziós gazdálkodásra berendezkedett gazdaságról – a jogszabályi előírások figyelembevételével és betartásával az alábbiakat foglalja magában:

- talajmintavétel,
- akkreditált laborban készített bővített talajvizsgálat,
- részletes, leíró tábladiagnosztika,
- talaj oldaláról felmerülő limitáló tényezők rangsora,
- tápanyagutánpótlási költségelemzés,
- talajellátottsági térképek táblánként,
- személyes szakmai konzultáció,
- talajvédelmi szakértő által ellenőrzött szaktanácsadás,
- részben levásárolható szolgáltatási költség.

A YIELD SERVICE szolgáltatásnak és az optimalizált tápanyag-kijuttatási technológiának köszönhetően partnereink termésük minőségét és hozamát növelni tudták, ennek köszönhetően pedig magasabb bevételt realizáltak! Nem elhanyagolható tény az sem, hogy a tudatos tápanyag-utánpótlás következtében a környezeti terhelés is csökkent.