Ordasi Lajos, az RAGT Vetőmag Kft. promótere érdekes és rendkívül hasznos előadást tartott napraforgótermesztők számára. A prezentáció témája a Nostoc entophytum biomassza hatásait vizsgálja a napraforgó növekedésére és termésmennyiségére. Ám mielőtt megismernénk a Nostoc entophytum biomassza összetételét, mélyedjünk el egy kicsit a napraforgó növényfaj ismeretében.

Mára mindenki tudja, hogy a napraforgó Magyarország legfontosabb olajos növénye. Vetésterülete 500-700 ezer hektár körül mozog és a hazai gazdálkodók évente 3 tonna átlagterméssel takarítják be. Ez a termésmennyiség kevesebb mint 10 év alatt körülbelül 1,5 tonnáról a kétszeresére nőtt.

A 2020-as, tonnánként 100.000 forint feletti napraforgó felvásárlási árak megmutatták a szántóföldi gazdálkodóknak, hogy például 10%-os termésnövekedés milyen nagy bevételnövekedést eredményez – ugyanakkor 10%-os terméscsökkenés mekkora jövedelemkieséshez vezethet!

Mindezek tudatában azokat a tényezőket kell vizsgálnunk, amelyek a legnagyobb mértékben befolyásolják a termésmennyiségünket!

Alapvetően két tényező szükséges ehhez: egy jó hibrid és megfelelő időjárás. A hibridet tudjuk befolyásolni a választásunkkal, azonban az időjárást sajnos nem. Az időjárás a túl sok és túl kevés csapadékkal egyaránt stresszhatások alá vetik majd a napraforgónkat – a többi tényezőről nem is beszélve.

A napraforgó kondicionálásával enyhíthetők a stresszhatások, amely alapvető alapanyaga az alga

Miért olyan hasznosak az algák?

A tengerparti népek már évszázadok óta gyűjtik az algát takarmány-, trágya-, és élelmiszer célra egyaránt. A mezőgazdaságban kétféle algával foglalkozunk:

alga felhasználása a mezőgazdaságban

  • A kék algák valójában cianobaktériumok és azért kedveljük őket, mert rendkívül könnyen szaporíthatók.
  • A zöld mikroalgákat pedig az élő algás készítményekhez használják.

Az algák az alábbi növényi hormonokat, fehérjéket nyújtják a növények számára:

  • Auxinok,
  • citokininek,
  • gibbelerinek,
  • abszcizinsavak,
  • aminosavak

A növényi hormonok segítik a növekedést, míg a kész aminosavak felvétele a növényi szintézist támogatja.

Növényeinket – így a napraforgót is – első sorban akkor kell kondicionálni, amikor stresszhatás éri

A növénykondicionálás hatását Mányban kisparcellás kísérlet formájában vizsgálták magas aranykorona értékű vályog talajon. A kísérlet középpontjában az előadásunk címadója, azaz a Nostoc entophytum állt, amely egy rendkívül könnyen szaporítható cianobaktérium (köznyelvben kék alga).

A kísérlet fontos tényezője volt, hogy nem egy készítménnyel folytattak vizsgálatokat, hanem a kísérlet vezetője maga tudta előállítani, szaporítani a szükséges baktériumokat. Az előállított algákat liofilizálták, majd ultrahanggal roncsolták – így került kijuttatásra a napraforgó 4-6 leveles állapotában.

A vizsgálat eredmények az alábbiak szerint alakultak:

A kísérletek négy ismétlésben történtek. Az ismétlésekben a  kontroll, azaz kezelés nélküli-, a 0,3 g/l dózissal-, és a 1 g/l dózissal kijuttatott parcellák eredményeit hasonította össze. Az első vizsgálati szempont a tányérátmérő volt, amely szemmel láthatóan jelentősen növekedett.

növénykondicionálás hatásának vizsgálata

Második szempont a termésmennyiség volt, amely statisztikailag kimutatható növekedést eredményezett.

napraforgó termés

A kísérleti eredmények összefoglalásaként elmondhatjuk:

  • a tányérméret megnőtt
  • a termésmennyiség szintén nőtt

Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy ebben az időszakban a kísérlet ideje alatt komolyabb stresszhatások nem érték a vizsgált napraforgóállományt. Tehát, a stresszhatások enyhítését ezzel a vizsgálattal nem sikerült igazolni.

A stresszhatások enyhítésének bizonyítására és a nagyobb mértékű termésmennyiség-növekedés igazolására is további nagyüzemi kísérletek elvégzése indokolt lenne, majd ezek tükrében tudnánk levonni releváns következtetést arra vonatkozóan, hogy érdemes-e algás készítményeket használni.

Fortify csávázási technológia

A szakmai előadássorozat Szemerits Balázs fejlesztőmérnök prezentációjával folytatódott. Az RAGT új Fortify elnevezésű csávázási technológiája szorosan kapcsolódik az eddig elhangzottakhoz, ugyanis ez a csávázószer egy biostimuláló készítmény.

A készítményben két baktérium található meg, amelyek keverhetők még gombaölő-, vagy rovarölő készítményekkel is. A baktériumok további előnye, hogy gyorsan szaporodnak és benépesítik a növény rizoszféráját, azaz a gyökérzet felszínét. Ezek a jótékony baktériumok segítik az egyöntetű kelést és az auxin termelés hatására a gyökérfejlődést.

vetőmag csávázás

A talajbaktériumok szempontjából fontos, hogy a talajhőmérséklet a vetés időpontjában 12 foknál melegebb legyen. A talaj ideális Ph-ja semleges, 7-8 közötti érték legyen.

A Fortify javítja a napraforgó fejlődési erélyét, valamint a foszfor felvételét is segíti, amely által jobb terméshozam realizálható.

foszfor

A napraforgó szempontjából rendkívül fontos a gyökérzónában történő ásványi foszfor felszabadítása, amelyben a korábban tárgyalt baktériumfajok végeznek – a napraforgónövény ugyanis a foszfort csak felszabadított formában tudja felvenni. Sajnos a napraforgó foszfor igényét a mai napig csak kevesen tartják szem előtt.

napraforgó vetőmag

Ötéves vizsgálatok is alátámasztják a Fortify kedvező hatásait, amely a kontroll területekhez képest a kísérletekben 2-3%-os terméstöbbletet eredményezett.

napraforgó vetőmagA Fortify további előnye, hogy a baktériumfajok természetes előfordulásának köszönhetően ez a készítmény használható ökológiai gazdálkodásban is!

Szívesen tanulmányozná részletesebben az RAGT szakmai videósorozat előadásait?

Észrevételeivel kapcsolatosan kérjük, hogy forduljon bizalommal az RAGT szakmai csapatához, akik kérésére rendelkezésre bocsájtják az értekezések összefoglaló anyagait.