Ennek megszüntetése érdekében a Kieli Mezőgazdaság Főiskola szakemberei központi intézkedéseket javasolnak bevezetni a műtrágyaadagok felülről való korlátozására – írja a topagrar.com német hírportál. Egy ilyen intézkedés jelentősen csökkentené a vizek szennyezettségét.

A Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal (UBA) kutatói által kidolgozott állásfoglalás az úgynevezett 120/120-as modellt tartja leginkább megfelelőnek, mivel az eddig évente kiszórt 175 kg/hektár nitrogénműtrágya-adag mellett a környezetterhelés csökkentésére kormányszinten kitűzött célt nem lehetne elérni. Ezért a javaslat a zöldek egyértelmű helyeslésével találkozott.

műtrágya

A Német Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal szakértői szerint az ország mezőgazdasági üzemei sok esetben túladagolják a műtrágyákat – fotó: Pixabay

A korlátozásokat természetesen a termesztendő növényekhez igazítva és a helyi adottságokkal összehangolva kell alkalmazni. Szükség esetén a termelő üzemek a hiányzó mennyiségeket különböző agrotechnikai intézkedésekkel (pl. a takarmányozás optimalizálásával vagy a N-műtrágyázás hatékonyságának javításával) is pótolhatják. Ezek szerint a nitrogénműtrágyákból is 120 kg kiszórása ajánlatos, ami az egy hektárra jutó nagyobb állatlétszámmal rendelkező üzemek számára egyáltalán nem könnyen teljesíthető kihívást jelent.

A foszforműtrágyák vonatkozásában a javaslat előterjesztői a szabályozásban egy joghézagot találtak, mivel az azokra javasolt felső korlátok nincsenek pontosan meghatározva.