Egyes VP támogatások esetében nemcsak a Gazdálkodási Napló vezetése elvárt, hanem az előző naptári évben – 2022 – vezetett napló adataiból adatszolgáltatási kötelezettsége is fennáll - hívja fel a figyelmet a nak.hu a tájékoztatójában.

adatszolgáltatás

Január 1 - január 31. közötti időszakban a webGN benyújtása zajlik. A határidő jogvesztő. Mulasztás esetén az előző évre jutó támogatási összeg 15 %-kal csökkentésre kerül – fotó: pixabay.com

Melyek ezen támogatások?

  • agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
  • ökológiai gazdálkodás támogatás
  • NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
  • élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások (kivéve a csak sövénytelepítés esetét) – fenntartási időszakra vonatkozóan


2023. január 1-től megkezdődött a webGN és a Nitrát adatszolgáltatás benyújtási folyamata

  • január 1 - január 31. közötti időszakban a webGN benyújtása zajlik. A határidő jogvesztő. Mulasztás esetén az előző évre jutó támogatási összeg 15 %-kal csökkentésre kerül. Ugyanakkor, ha a támogatott Tápanyaggazdálkodási terv készítésére is kötelezett (VPAKG/ÖKO szántó és ültetvény) úgy ezen adatszolgáltatás elmaradásával további 15 % szankcióra lehet számítani.

Bármelyik támogatás igénybevétele esetén egyetlen elektronikus nyomtatványt kell letölteni, a pályázati kiírás vonatkozó előírásai szerint kitölteni és ügyfélkapun keresztül beküldeni. A TGT-be a 2022. egységes kérelem benyújtásának jogvesztő időpontjáig (2022.június 9.), azaz a támogatás első évében - a 2022-es növényekre vonatkozóan – elkészített terv adatait kell rögzíteni - írja a nak.hu

  • 2023. január 1 - március 31. közötti időszakban a nitrát adatszolgáltatás lehetséges.

A beküldés tényét igazolóan 3 visszaigazolás érkezik az ügyfélkapura. Az utolsó, azaz a 3. NÉBIH igazolás tartalmazza az adatszolgáltató adatait, a benyújtás sikerességét.

terület

A beküldés tényét igazolóan 3 visszaigazolás érkezik az ügyfélkapura. Az utolsó, azaz a 3. NÉBIH igazolás tartalmazza az adatszolgáltató adatait, a benyújtás sikerességét – fotó: pixabay.com

Az alábbi részletek is fontosak lehetnek

Támogatások esetében a néhai nevében a vélelmezett örökös járhat el. A néhai ügyfélazonosìtójával megy be az adatszolgáltatás. Amennyiben már a kincstárnál örökösként nyilvántartott, úgy saját nevében jár el, nyilatkozik és szolgáltat adatot - írja a nak.hu

Mindkét esetben azonban kerüljön beküldésre az akg@nebih.gov.hu email címre néhai regisztrációs száma, s az, hogy nevében a vélelmezett örökös (nyilvántartási szám) járt el, ha már örökös az ügyfél, akkor azért, hogy összekapcsolható legyen a NÉBIH listával. Elképzelhető, hogy az addigra nem frissül.

Az új nyomtatvány az alábbi linken érhető el, s tölthető le. A NÉBIH tájékoztatója további részleteket is tartalmaz:

http://anyk.nebih.gov.hu/GazdalkodasiNaplo