jövedéki adó

Az alkohol, a dohányáruk és az ásványi olajok után fizetendő adó, ha azokat belföldön állítják elő, vagy importálják. Az Agroinformon leginkább a mezőgazdasági erőgépekbe szükséges gázolajról találhatnak információkat. Energiatakarékosság, jövedéki adó visszaigénylés, stb.

Kapcsolódó címkék: traktor,

Hozzászólások

 • Aktuális agrárpolitikai dühöngő! » 2015. április 07., szerda 14:28 | paloc

  úgy hallom állítólag traktorosok is mennek a fidess mellett tüntetni ?Aki megy mondja meg nekem ezekért is vállalja a felelősséget ki áll teljes mellszélességgel? :1. Magánnyugdíj ami tulajdon VOLT ellopása!! 2.visszamenőleges törvényalkotás főként a nyugdíjjakkal kapcsolatban!!! 3.27% áfa , jövedéki adó emelés, ebadó,baleseti adó, 4.egy olyan ember bepaszirozása a köztársaság élére aki valószínűleg lopta a diplomamunkáját és írni sem tud!! 5.szégyent hoztak a hazánkra külföldön mindenféle pofonokról beszélt az IMF nek az a kis .... és ha visszakézből kapnak egyet akkor vonyítanak 6. a SZJA elkúrása hogy lehet hogy én idén megint kevesebbet kapok kézhez a jómódúak meg megint többet ??????? Emlékezzünk ki mondta,hogy ha az IMF jön én megyek??? most meg kaparják az ajtót Egy pozitívum a kevés közül,a mezőgazdaságot per pill.támogatják csakhogy az eu nem ad pénzt akkor sok sok gazda majd narancsot akar taposni?? Szóval előre narancsvérű bajtársak de ha lehet ébredjetek fel és lássatok ne csak nézzeteksmile karatekasmile karateka Moderátor által módosítva: 2015-04-07 14:28:38

 • GMO Magyarországon Pro és Kontra » 2014. október 15., csütörtök 11:43 | Bankós István

  Mint mindennek van előnye , de ugyan annyí hátránya is.Vagy is minden mindennel össze fűgg.Amennyiben mégis a termellő valamennyi előnyre tenne szert, úgy régi bevált Magyarisztáni recept szerint azonnal azt adó formájában elvenné a mindenkori pénz hiánnyal küszködő Államunk.Lásd bio dizzel jövedéki adó.Így szerintem mindenki jobban jár ha minden marad a régiben, mert mégis az egészség a legfontosabb a langyos víz kevergetés helyett lyukas kanállal ami mint tudjuk nem túl eredményes.

 • Falugazdászok » 2014. október 15., csütörtök 11:43 | VakLóaBakon

  Na Uraim ! (valamint kőfaragók és balett-táncosok!) Úgy néz ki, hogy munka az lesz. De, hogy hol??? Magyar Közlöny, 130. szám, 2012. 10. 01.: A Kormány 281/2012. (X. 1.) Korm. rendelete a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról A 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve (a továbbiakban: vámhatóság) a jövedéki adót érintő ellenőrzési és kockázatelemzési tevékenysége keretében a jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultságot a) az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti mezőgazdasági termelő vonatkozásában a mezőgazdasági munka elvégzését illetően a megművelt termőföld helyrajzi száma alapján a mezőgazdasági igazgatási jogkörében eljáró területileg illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: földművelésügyi hatóság), .... által a munkaműveletek elvégzésének igazolásául – a vámhatóság elektronikus úton megküldött megkeresésére – rendelkezésre bocsátott információk alapján vizsgálja. (2) A földművelésügyi hatóság és a vízügyi hatóság a mezőgazdasági munka elvégzésének igazolása céljából a mezőgazdaságilag meg nem munkált termőföldterületekről, halastóterületekről nyilvántartást vezet, amely nyilvántartásból szolgáltatja az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti információkat a vámhatóság részére. Amennyiben a nyilvántartás nemtartalmazza a vámhatóság megkeresésével érintett termőföldterületet vagy annak egy részét, úgy a nyilvántartásban nem szereplő termőföldterületet a jövedékiadó-visszatérítés szempontjából megmunkáltnak kell tekinteni, kivéve, ha ennek ellenkezője hitelt érdemlően a hatóság tudomására jutott. (3) A földművelésügyi hatóság a meg nem munkált termőföldterületek nyilvántartását a kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal (a továbbiakban: falugazdász) által szolgáltatott adatok alapján vezeti. A nyilvántartás vezetéséhez szükséges helyszíni ellenőrzéseket a földművelésügyi hatóság a falugazdász bevonásával végzi. .... (6) A vámhatóság (1) bekezdés szerinti megkeresésére a földművelésügyi hatóság, az erdészeti hatóság, és a vízügyi hatóság a megkeresés beérkezését követő 10 napon belül hatósági bizonyítvány elektronikus úton történő megküldésével adatot szolgáltat a vámhatóság részére. A falugazdász (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatása beleszámít az e bekezdés szerinti ügyintézési határidőbe. Ehhez már csak 3 dolog hiányzik: pénz, paripa, gps. smile confused

 • Gázolaj jövedéki visszaigénylés » 2014. október 15., csütörtök 11:43 | otis

  Válasz #878 hozzászólásra Csak azt nem értem, hogyha már kész van minden, el is van fogadva, ki is van hirdetve, miért csak január 15. után lehet majd elérni a J04 nyomtatvány új verzióját, miért nem lehet már most, ráérnénk ismerkedni velesmile confused Mezőgazdasági termelők figyelmébe! Tisztelt Olvasó! A vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam című középtávú kormányzati programról szóló 1405/2011. (XI. 25.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1405/2011. (XI. 25.) Korm. határozat) 10. d) pontja alapján a Kormány feladatként határozta meg a vidékfejlesztési miniszternek az agrárgazdaság szabályozásához kapcsolódó vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló intézkedések teljes körű végrehajtását. A Kormány ezt elsősorban: 1. a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés érvényesítésére, illetőleg 2. a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatás érvényesítésére vonatkozó eljárások egy kérelemben történő előterjesztés lehetőségének biztosításával, valamint a vonatkozó eljárások egyszerűsítésével kívánta elérni. 1. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) módosításáról szóló, 77/2012. (IV. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 77/2012. (IV. 16.) Korm. rendeletet) 2012. április 16-án a Magyar Közlönyben kihirdetésre került, 2013. január 1-jei hatálybalépéssel. A Vidékfejlesztési Minisztérium, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a vámhatóság szakértői által jelzett problémákra - amelyek a jövedékiadó-visszatérítés hatékony végrehajtását hátráltatták - tekintettel a kihirdetést követően szükségessé vált a 77/2012. (IV. 16.) Korm. rendeletben található rendelkezések módosítása. A vonatozó szabályozás értelmében (a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet) a hatályba nem lépett rendelet módosítására nincs lehetőség, ezért a 77/2012. (IV. 16.) Korm. rendelet 2013. január 1-jével nem lép hatályba. Az ismertetett előzményeket követően a Korm. rendelet módosításáról szóló 281/2012. (X.1.) Korm. rendelet kihirdetése a Magyar Közlöny 2012. évi 130. számában megtörtént, amely már tartalmazza a fentiekben említett szakértők által jelzett problémák rendezését. 2. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés érvényesítésére, illetőleg a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatás érvényesítésére vonatkozó eljárások egy kérelemben történő előterjesztés lehetőségének biztosítása érdekében a Vidékfejlesztési miniszter 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelete a Magyar Közlöny 2012. évi 113. számában megjelent. 1. Mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés egyszerűsítésének lényeges elemei: a) A falugazdászok által végzett, a munkaműveletek elvégzésére vonatkozó előzetes igazolás kiadás megszűnik. b) A munkaműveletek elvégzéséről és a földterület jogszerű használatáról, a vonatkozó számlák adattartalmáról a mezőgazdasági termelő a jövedéki adó-visszaigényléséről benyújtott bevallásában nyilatkozik. c) A vámhatóság az igényjogosultságot, kockázatelemzési és ellenőrzési tevékenysége keretében fogja vizsgálni és az ellenőrzésre kiválasztott visszaigénylő esetén a munkaművelet elvégzése tekintetében, elektronikus úton megkeresi a mezőgazdasági szakigazgatási szervet, illetőleg a vízügyi hatóságot, amelyek a megkeresésre 10 napon belül elektronikusan válaszolnak. d) A földhasználatot szintén a vámhatóság ellenőrizheti a TakarNet rendszerből. e) A mezőgazdasági termelőnek 2013. január 1-jétől a papír alapon benyújtott bevallás esetén sem kell csatolni a gázolaj adózott voltát igazoló számlákat (2014. január 1-jét követően a mezőgazdasági termelők kizárólag elektronikus úton érvényesíthetik jövedékiadó-visszatérítési igényüket). f) A jövedékiadó-visszatérítés feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő a gázolaj vásárlásáról vagy a gépibérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját nevére szóló, a bevallás benyújtását megelőző három éven belül kiállított számlával rendelkezzen. A kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének megállapításáról szóló, a nemzetgazdasági miniszter 4/2012. (II. 14.) NGM rendeletében meghatározott azon kiemelt adózók, akiknek a székhelye a Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság illetékességi területén található, jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultságukat a Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságán érvényesíthetik, amelynek elérhetősége 2013. január 1-jével az alábbi: Budapest, 1077. VII. kerület Dob u. 75-81. A jövedékiadó-visszatérítés érvényesítésére szolgáló BEV_J04 nyomtatvány átalakítását követően a nyomtatvány képe 2012. december 15-ei határidővel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján megismerhető lesz: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/nyomtatvanytervezetek_2013 Az új BEV_J04 nyomtatvány 2013. január 15-től a Nemzeti adó- és Vámhivatal honlapjáról letölthető lesz: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 216/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 2008. január 1-jével hatályát vesztette, azonban rendelkezéseit a 2007. december 31-ig keletkezett jövedékiadó-visszatérítési jogosultság érvényesítése, a visszatérítési igények teljesítése tekintetében alkalmazni kell. A 2013. január 15-ét követően benyújtott bevallások esetében - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény elévülésre vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel - a 2007. december 31-ig keletkezett jövedékiadó-visszatérítési jogosultság érvényesítése esetében a fentiekben jelzett 1. pont a)-f) pontja nem alkalmazható. 2. A csekély összegű „de minimis” támogatási – a gyümölcsös, szőlő művelési ágban – kérelmet kizárólag a tárgyévet követő évben évente egyszer a gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó éves bevallásban lehet benyújtani, melyet a vámhatóság megküld a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal bírálja el továbbra is a csekély összegű „de minimis” támogatást, azonban amennyiben a vámhatóság a jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó bevallást – jogosulatlan jövedékiadó-visszaigénylésre tekintettel – elutasítja, úgy az új körülményekre tekintettel ismételten benyújtott bevallás esetén a csekély összegű „de minimis” támogatási kérelem már nem nyújtható be, mivel az elutasításról, azaz a jogosulatlan jövedékiadó-visszaigénylés tényéről a vámhatóság értesítést küld a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak.

 • Aktuális agrárpolitikai dühöngő! » 2014. október 15., csütörtök 11:42 | rongyos

  Válasz #3476 hozzászólásra Kurva sok adót fizetünk be. Én pl. negyedévente egy rakat áfát. Nem beszélve az elfüstölt gázolaj jövedéki adójáról. Igaz egy részét visszaigényelhetjük. egy részét. Valamint igen nagy a gázszámlánk is, ha csak a szárításokra gondolok okt-november környékén. - Aztán vízgazdálkodási hozzájárulás. - fajtaoltalmi díj - visszaosztási ráta alapján ellopott összegek - az árfolyam különbözet amit a támogatásokról húznak le mi legyünk szolidárisak azzal a városi néppel aki alig várja, hogy megdögöljünk , mert akkor nem kell nekünk támogatást adni??? A sok szarházi közmunkás meg ott sorakozik az utcasarkon és 15 ember próbál egy lapátra felseperni egy csikket.......ezektől nem sajnálják a pénzt. Meg a nyugdíjjasoktól, a közalkalmazottaktól, a köztisztviselőktől sem sajnálta senki a 13. havi és egyéb ad hoc, prémium juttatásokat? - jubileumi jutalom - ruhapénz - kajapénz - üdülési csekk - utazási utalvány - költségtérítés - képzési díj átvállalása - fizetett szabadság - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés megtérítése - tanulmányi út - ingyenes utazás - 65 év felett - támogatott gyógyszerek, gyógyászati eszközök, rehabilitációs kezelések wellness központokban - 19500 forintos nyugdíjprémium - földet életjáradékért program súlyos milliárdjai - külső felvásárolt üzletrészek és még sorolhatnám. smile censored

Hírek

További híreink

[bezárás x]