Az USA-ban a tavaszi vetésű növényeknek kellene már eső, és ez mind a kukorica, mind a tavaszi búza jegyzésén erőteljesen meglátszott. Az elmúlt napokban ennek eredményeként emelkedtek az árak, és főleg a kukorica esetében egy hosszabb időszak ért véget.

A barchart.com által készített ábrán a zöld vonal mutatja a kukorica jegyzésének alakulását 2017. decemberi határidőre, és az április elejétől jellemző oldalazó mozgás június első napjaiban véget ért, a piac elvesztette addigi „nyugalmát”, és reagált a kedvezőtlen hírekre. A búza (fekete vonal) ármozgása hektikusabb volt, de emellett is a májust a tartott árszint jellemezte. Ez a két ár mutatja a tényleges világkereskedelem hangulatát, és ezért is volt érdekes, hogy megpróbált a jegyzés kitörni felfelé.

diagram

Ez a mozgás átragadt Európára is, és volt olyan nap, amikor akár napon belül is el lehetett könyvelni 3-5 EUR/to-s mozgást a párizsi tőzsdén.

Mindezek mögött alapvetően az áll, hogy a globális búzatermelési adatokban hangsúlyt kaptak kedvezőtlen hírek is – legutóbb a francia búzatermés szintjét csökkentették az elemzők, főként a szárazság miatti várható hozamcsökkenés alapján. A legfőbb termelő és exportáló országok helyzetében árnyalatnyi változások következtek be, de az, hogy az európai termés megint rosszabb lesz a vártnál, a tényleges csökkenés mértékénél nagyobb hatással bírt.

Számszerűsítve a közvetlen régiónkat, az USDA (USA Mezőgazdasági Minisztériuma), illetve a Strategie Grains előrejelzése alapján 2017/18-ban ismételten helyreállhat a francia búzaexport korábbi években jellemző volumene, de a mostani számok alapján ezt nem fogja meghaladni az ukrán búzaexport.

A legfrissebb előrejelzések alapján az ukrán búzatermelés szintje kb. 2 millió tonnával csökkenhet, és ez a fő oka, hogy az exportálható többlet is visszaesik mintegy 3 millió tonnával. A másik ok, hogy a belső felhasználásra is nagyobb mennyiség kerülhet, közel 600 ezer tonnával.

Oroszország továbbra is a világ legnagyobb exportőre,

a rövidesen kezdődő szezonban 29 millió tonnás kivitellel számolnak.

búza

Ismételten helyreállhat a francia búzaexport korábbi években jellemző volumene – fotó: Shutterstock

Folyamatos növekedés volt tapasztalható az elmúlt években, és nem zárható ki, hogy kedvezőbb árak esetén ennél még dinamikusabb növekedés – adott esetben akár agresszívabb piaci jelenlét – is bekövetkezik, mivel a készletek is igen magas szinten vannak. E hónap végi fordulóval 11,63 millió tonnás készlettel számol az USDA, ami az egy évvel ezelőttinek közel duplája, és még az egy hónappal ezelőttihez képest is emelték 500 ezer tonnával.

Az alábbi diagram is mutatja a változásokat az előző szezonhoz képest, bár még komoly kérdés, hogy a francia termés minősége milyen lesz, és részt tudnak-e majd venni az egyiptomi üzletekben. Korábban már volt szó róla, hogy az egyiptomi hatóságok tevékenysége kiszámíthatatlanná vált, egyes minőségi kritériumokat képesek úgy megváltoztatni, hogy az nem betartható.

www.budagabona.hu

Az EU28-on belüli helyzetet is a „szokásos” jelzővel lehet jellemezni – az eddigiek alapján a várható termés mennyisége normális lesz, a tavalyi kiesés pótlásra kerül.

A hazai helyzetben több eltérés is van a korábbiakhoz képest, és meg kell őszintén mondani, hogy ezek közül az egyik tényező, ami a várttól eltérően alakult, az az export. Az egész szezonra vonatkozóan vártuk, hogy 1,8-2 millió tonna búza kerül majd kivitelre, de a statisztikai adatok alapján már március végéig elértük a 2,1 millió tonnás mennyiséget, és a kiszállítások ütemét látva nem tartom már kizártnak azt sem, hogy elérjük a 2,5 millió tonnás összmennyiséget a 2016/17-es szezonban összesítve.

Ennek túlnyomó része ismételten Olaszországba ment, és a piaci folyamatokban jól érzékelhető volt a logisztika nehézsége, a vonatok késése, a közúti szállítási kapacitások korlátozottsága. Mindemellett érdemes azt is észrevenni, hogy lényegesen fejlődött a szállítási lehetőség, és bár még három hónap a szezonból nem került be az alábbi ábrába, de az időarányos teljesítés lényegesen jobb, mint a korábbi évek teljesítménye volt.

Ennek egyik eredménye, hogy a szezon vége felé már alig lehetett normál, „egyszerű” malmi búzát találni, a termelők, az árutulajdonosok a javát tették félre, a készleten lévő minőség egyre jobb. Ez most a betakarítás előtt biztonságot is ad, az esetleges minőségi problémák – alacsony vagy gyenge sikértartalom, szorult szemek magas aránya – nem eredményezik a piac felborulását, valószínűleg lesz majd megfelelő, őrlésre alkalmas árualap.

Az esetleges alacsonyabb minőség ugyanakkor a meglévő vagy megtermő magasabb minőségű áru értékét emelni fogja, a stabil minőséget adó fajták felértékelődése tovább tarthat. Ez együtt járhat a minőségi felár újbóli megjelenésével, és ahogy a világban már több helyen ez bekövetkezett, nyílni fog az árkülönbség a minőségi kategóriák között.

A folyamat alapján nem zárom ki, hogy a 2017/18-as szezonban ismételten magasabb lesz az exportérdeklődés, és a meglévő, áthúzódó készletek tovább fognak csökkenni.

Búza mérlegünk
www.budagabona.hu

Sajnos a bizonytalan adatok miatt a készletek nagyságát csak becsülni lehet, ezért hiányzik az alábbi ábrából a kínálati oldalról a nyitó készletmennyiség. Az azonban így is követhető, hogy a termelésünk idén is bőven elég lesz, a piac nem fogja engedni, hogy túl sok áru menjen ki exportra.

Bidló Gábor – Budagabona