A 2010-es év esőzései, tavaszi és nyári árvizei, amelyek súlyos károkat okoztak a folyók mentén és a belvizes földeken, halaink számára rendkívül kedvező szaporodási feltételeket teremtettek. Az elöntött füves területek nem csak az íváshoz és a növényekre tapadt ikra fejlődéséhez biztosítottak ideális környezetet, a kikelő kishalak számára is bőséges táplálékot kínáltak. Halszaporulat szempontjából az utóbbi fél évszázad legsikeresebb évét tudhatjuk magunk mögött. A kiöntések sekély, könnyen felmelegedő vizében kitűnően fejlődött az ivadék. Különösképpen érvényes ez a pontyra, amely a fantasztikus bőségben rendelkezésre álló fehérjedús táplálékon gyorsabb növekedést produkált, mint a tógazdaságokban. A gyönyörűen fejlett, egészséges utódnemzedék nemcsak a nagyobb, hanem a kisebb vizeinket is olyan tömegben lepte el, amilyenről csak a régi följegyzésekben olvashatunk.

Hazánk kincse


Országos viszonylatban felbecsülhetetlen, sok-sok milliárd forintnyi értéket képvisel ez az ivadékállomány, amely évekre szóló pozitív hatást gyakorolhat vizeinkre. Nemzeti érték, amely azonban csak akkor tud hasznosulni, ha sikeresen átvészeli a telet, s módja lesz elérni a kifogható méretet. A kemény hideg különösen a fiatal halakra veszélyes, amelyek olyan sekély vizekben is hajlamosak visszamaradni, amelyek egy zord télen akár fenékig befagyhatnak. Sorsuk a mélyebb vizekben is tragikusra fordulhat, ha azt vastag jég- és hótakaró fedi, mert az ezen átjutó gyenge fény kevés lehet az algáknak a halak számára szükséges oxigénmennyiség előállításához.

Téli segítségnyújtás


A folyóvizek halai ritkán igényelnek télen segítséget, de a holtmedrek és a sekély tavak esetében fel kell készülni, hogy idejében és gyorsan megtörténhessen a lékelés, a hóeltakarítás. Ahol erre mód van, célszerű a szokásosnál magasabb téli vízszintet beállítani, nagyobb és értékesebb halállomány mellett pedig az oxigénszint rendszeres mérésére és a víz levegőztetésére is érdemes áldozni. A Magyar Haltani Társaság arra kéri a természetes vizek kezelőit, halászati hasznosítóit, tegyenek meg minden tőlünk telhetőt az utóbbi 50 év legbőségesebb halszaporulatának sikeres áttelelése érdekében. (haltanitarsasag. uw.hu)