A Verszija szerint a közeli napokban kerül az Állami Duma elé egy törvénytervezet második olvasata, amely szerint orosz és kínai állampolgárságú igénylők térítésmentesen 1-1 hektár termőföldet kaphatnak ötéves használatra az ország távol-keleti régióiban. A törvényalkotók elsődleges célja az volt, hogy a földszerzés révén akár 30 millió orosz állampolgár települhet át a jelenleg nagyon gyéren lakott és fokozatosan tovább néptelenedő szibériai körzetekbe.

Az eredeti terv (és Medvegyev miniszterelnök személyes ígérete) szerint azonban kizárólag orosz állampolgárok juthattak volna ilyen módon földhöz. A második olvasat viszont már ezt a lehetőséget kínaiaknak is biztosítja, akik már több kínai üzem áttelepítését is tervezik.

A helyi lakosok zúgolódva és erős fenntartással fogadják a tervezetet, a kínai állampolgároknak a projektből való kizárását és az ügyben népszavazás kiírását követelik.

A tervezet szerint olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő földek oszthatók ki, amelyek egy 50.000 lakosú településtől legalább 10, egy 300.000 lakosú vagy annál nagyobb várostól pedig 20 km távolságra vannak. Az illetékes minisztérium már ki is jelölt kilenc olyan körzetet, ahol a földek kiosztását megkezdhetik.

russian landscape

Mit lehet kezdeni egy egyhektáros területtel a tajga közepén? – fotó: Shutterstock

Az igénylő, illetve földhasználó a területet bármilyen célra hasznosíthatja (lakásépítés, zöldségtermesztés, állattartás, bányanyitás stb). Felvetődik azonban a kérdés, hogy tulajdonképpen mit lehet kezdeni egy egyhektáros területtel, amely a tajga közepén, a legközelebbi településtől 10 km-re található, és családépítésre túl nagy, mezőgazdasági termelésre pedig túl kicsi. Az orosz hatóságok viszont éppen ebben látják a biztosítékát annak, hogy a kínaiak területhódításától nem kell tartani.

A helyi orosz lakosok nem is ettől félnek, hanem – a kalandorok esetleges érkezése mellett – az évszázadok óta háborítatlan természetes környezet egyensúlyának felborításától.

A kínai lakosokkal régóta kapcsolatban állnak, és tudják, hogy nagy mennyiségű műtrágyát, növényvédő szert és egyéb, környezetre ártalmas anyagot használnak a mezőgazdaságban, a talaj- és környezetvédelemmel pedig keveset törődnek (főleg, ha nem a saját földjükről van szó). Mindenesetre izgalommal várják az orosz hatóságok végső döntését.