Korunk egyik legégetőbb kérdése, hogy képesek leszünk-e elegendő élelmiszert termelni a gyorsan szaporodó népességnek – írja a raiffeisen.com. Ehhez nemcsak a terméseredmények növelésére van szükség, de meg kell őrizni az élelmiszer-termelés legfőbb forrását, a termőföldet is, amelyből a kommunális és ipari építkezések – a közlekedési hálózat fejlesztésével együtt – egyre nagyobb területeket harapdálnak ki.

Hivatalos adatok szerint Németországban jelenleg napi átlagban 65 hektárt vonnak ki a mezőgazdasági termelésből, de húsz évvel ezelőtt a naponta kihasított terület kétszer ekkora volt, és az ország mezőgazdaságilag hasznosított területe 1992 óta több mint egymillió hektárral lett kisebb. Ugyanakkor Németország egyes afrikai vagy dél-amerikai térségekhez képest sokkal jobban kiépített lakókörzetekkel, illetve ipari infrastruktúrával rendelkezik, ami azt jelenti, hogy az utóbbi helyeken még több termőföldet kell feláldozni.

Kína és más ázsiai országok sűrűn lakott körzeteiben az építkezés már-már a mezőgazdasági termelés megfojtásával fenyeget. Ázsia mellett a mezőgazdasági területek zsugorodása Afrika sűrűn lakott és kevés földdel rendelkező (sivatagos) körzeteit fenyegeti leginkább.

út

Németországban jelenleg napi átlagban 65 hektárt vonnak ki a mezőgazdasági termelésből – fotó: Shutterstock

A berlini Mercator Kutató Intézet számításai szerint 2030-ig a világszerte rendelkezésre álló termőföld akár egy németországnyi területtel csökkenhet, ami 300 millió ember élelmiszer-ellátását sodorja veszélybe. Egyedül Indiában sikerült az urbanizációt úgy szabályozni, hogy az a lehető legkisebb termőföld elvonással járjon.

Tekintettel azonban arra, hogy az ipari létesítmények és a közlekedési hálózat fejlesztése az élelmiszer-ellátáshoz is elengedhetetlenül szükséges, a fejlődő országok többségében nem találtak igazi megoldást e veszélyes folyamat megállítására, illetve fékezésére. Hacsak nem tekintjük egyik megoldásnak a városi mezőgazdaság fejlesztését (üres telkek, felszámolt ipari létesítmények kihasználása, illetve többszintes növénytermesztő egységek építése), amely a helykihasználás mellett egyben közelebb viszi a termelést a fogyasztókhoz.