A MAGOSZ tájékoztatása szerint a cél egyértelmű: minden eszközzel segíteni az aszály és az áremelkedés miatt nehéz helyzetbe került mezőgazdasági termelőket.

Milyen hitelekre vonatkozik pontosan a moratórium?

Minden üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésre illetve a pénzügyi lízingszerződésre. A hitelmoratóriumot a 2022. augusztus 31. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre lehet alkalmazni.

Meddig tart a hitelmoratórium?

A hitelszerződésből eredő teljesítésre 2022. szeptember 1-jétől kap fizetési haladékot az érintett termelő 2023. december 31-ig, amely kiterjed a tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségekre is.

Kik a jogosultak?

A hitelmoratóriumot azok a természetes vagy jogi személyek vehetik igénybe a, akiknek a 2021. évi nettó árbevétel legalább 50%-a ezekből a tevékenység(ek)ből származott:

  • növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások (TEÁOR: 01 és ÖVTJ: 01),
  • erdőgazdálkodás (TEÁOR: 02 és ÖVTJ: 02),
  • halászat, halgazdálkodás (TEÁOR: 03 és ÖVTJ: 03).

Könnyítés, hogy a jogszabály akkor is lehetővé teszi a moratórium igénybevételét, ha nem teljesül az 50%-os árbevétel feltétele, de a hitel célja megfelel valamely fenti szakágazatnak. (292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet 2. §)

Nem jár automatikusan, kérelmezni kell

A fizetési haladék igénybevétele nem kötelező és nem jár majd automatikusan, ahhoz ugyanis egy kérelmet kell majd benyújtani a hitelezőhöz.

Értesítés

A jogszabály kötelezővé teszi a hitelezőknek, hogy értesítsék az érintett termelőket a fizetési haladék lehetőségéről és annak igénybevételének részleteiről.

Ezt az értesítést a napokban minden érintett adósnak meg kell kapnia elektronikus úton, hiszen a jogalkotó augusztus közepéig írta elő a hitelezőknek a megküldését.

A kérelem benyújtása

Az érintett termelőnek a kérelmet legkésőbb 2022. szeptember 15-ig kell benyújtania a hitelező részére. A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen. (2020. évi CVII. törvény 7. § (1) bekezdés)

A garanciaszerződés is meghosszabbodik

A fizetési haladék igénybevétele a szerződést biztosító járulékos mellékkötelezettségekre is kiterjed, például a garanciaszerződésre, illetve a garanciavállaló nyilatkozatra. (2020. évi CVII. törvény 12. § (2) bekezdés)

Mi lesz a hitelmoratórium lejárta után?

A jogszabály fontos adósvédelmi garanciákat ír elő a moratórium lejártát követően (is):

  • A tőketartozást nem lehet a nem teljesített kamat összegével megnövelni.
  • A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően évente egyenlő részletekben kell megfizetni.
  • A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.
  • Ezeket a szabályokat nem csak a kamatokra, hanem a díjakra is alkalmazni kell.

(2020. évi CVII. törvény 9. §)

A moratórium igénybevételéhez szükséges formanyomtatvány innen tölthető le.

Indexkép: Pixabay