A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretét módosítják, amelynek a legfontosabb pontjait a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a következők szerint foglalta össze:

Május

Májusban jelenik meg az „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című pályázat. A felhívás keretében a technológiai fejlesztéseket, továbbá a környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó beruházásokat szeretnék támogatni. A várható forráskeret 50 milliárd forint lesz, míg az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege igénylőnként maximum 100 millió forint. Az 1. célterületen belül az élelmiszer feldolgozó üzemek, míg a 2. célterületen belül a borászati üzemek fejlesztésére pályázhatnak.

Hatalmas támogatásra számíthat az élelmiszeripar – Fotó: pixabay

Június

  • Számos felhívás nyílik meg a nyár elején. Júniusban jelenik meg a „Kertészeti üzemek megújításának támogatása”, ahol a támogatható tevékenységek várhatóan az építéssel nem járó kertészeti eszközök beszerzései lesznek. Az 50 milliárd forintos pénzügyi keretre mezőgazdasági termelők, fiatal mezőgazdasági termelők, illetve a mezőgazdasági termelők csoportjai pályázhatnak.
  • Szintén júniusra tervezik kiírni az „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című pályázatot 5 milliárd forintos támogatási összegig. A megjelenő nagyobb volumenű pályázatok megvalósításával szeretnék elősegíteni az importkiváltást. A célterületek várhatóan hasonlóak lesznek, mint az „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című felhívásban, azonban a komplex üzemfejlesztésből adódóan a minimális támogatási összeg vélhetően jóval magasabb léptékű lesz.
  • Június 7-től adható be a Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat 50 milliárd forintos kerettel. A felhívás célja az önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati vagyonkezelésben levő külterületi helyi közutak fejlesztése. Az érintett területeken lehetőség nyílik majd a külterületeken található helyrajzi számmal ellátott földutak fejlesztésére és a szilárd burkolatú helyi közutak felújítására. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 300 millió Ft lesz. A támogatási intenzitás a 95 %-ot is elérheti.
  • Júniusra várható a „Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása” című pályázat. A intézkedés alapvető célja a szántóföldi növénytermesztés, illetve a kertészeti ágazat versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új digitális szántóföldi és kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A forrás keretösszegét előzetesen 100 milliárd forintra tervezik, míg a vissza nem térítendő támogatás összege igénylőnként maximum 500 millió Ft lesz.

A precíziós fejlesztések támogatására is lesz lehetőség még az idén – Fotó: Shutterstock

  • A „Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége” című felhívás megjelenése is júniusban várható.

Július

2021. július 15-től nyújtható be a „Tojótyúk tartó telepek támogatása” című pályázat. Az importkiváltás és a komplex ágazati fejlesztés érdekében 500 millió forintban határozzák meg a minimum támogatási összeget. Új tojótyúktartó telepek fejlesztését is támogatják a pályázatból.

2021 második felében

  • A terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása augusztus 2-től igényelhető. A pályázat kiírója számára fontos, hogy ne csak tároló létesüljön, hanem komplex technológiával felszerelt környezetbarát üzem jöjjön létre. Ebből adódóan, várhatóan önállóan nem lesz támogatható a terménytároló létesítése, hanem szükséges lesz mellé terménytisztító, terményszárító létesítése vagy a meglévő terménytárolók technológiai korszerűsítése. (Az „Állattartó telepek megújításának támogatása” című pályázatból lesz lehetőség a terménytárolók létesítésére.)
  • A nagy volumenű „Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatását” az év második felében írják ki. A felhívás támogatást biztosít a komposzt előállító- és gombatermesztő kapacitás növeléséhez, továbbá új, innovatív és környezetbarát technológiák és termesztési módok alkalmazásához járul hozzá. Támogatják a gombatermesztéshez kapcsolódó létesítmények energiafelhasználás hatékonyságának javítását, a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazását és a kertészeti ágazat által okozott környezetterhelés csökkentését. Vélhetően 5 milliárd forint támogatási összegig lehet majd pályázni.
  • 2021. októberére tervezték kiírni a „Krízisbiztosítási rendszer működésének támogatását”. A felhívás által támogatott rendszer kompenzációt nyújt azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akiknek a jövedelme a tárgyévben a referenciajövedelmükhöz képest több mint 30%-kal visszaesett. A kifizethető kompenzáció 30 %-a az alap saját forrása, melyhez 70% támogatás kapcsolódik.

Korábban megjelent pályázatok is elérhetőek még

Május 24-től elérhető az ültetvénytelepítési pályázat – Fotó: Agroinform

  • A „Mezőgazdasági kisüzemek támogatása” pályázatok második körét április 6-tól lehet beadni. A felhívás kapcsán forrásemelésre lehet számítani, így valószínűleg 2020 nyaráig elérhető lesz.
  • A 2020. július 23-án felfüggesztett „Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése” című pályázat várhatóan még az idén ismételten megnyitásra kerül.

A 2020 őszén elinduló pályázati dömping az idei évben még erőteljesebben folytatódik. A Kormány 2022 végéig több, mint 1500 milliárd fejlesztési forrást biztosít a gazdálkodó szervezetek számára.