Rugalmasabbá válik a duális képzés a szakképzésben

A szakképzési rendszer hatékonyabb működését, a duális képzés erősítését célozza a vonatkozó törvény módosítása, amelyet 130 igen szavazattal, 34 ellenében és 23 tartózkodó szavazat mellett fogadott el a parlament.

A módosítás érinti a szakképző intézményeket, a szakképzésben közreműködő gazdálkodó szervezeteket, a gyakorlati képzési rendszert felügyelő gazdasági kamarákat, a tanulókat, oktatókat.

A jelenlegi évi egy helyett két alkalommal köthető – összesen tizenkét hetes időtartamra – határozott idejű szakképzési munkaszerződés, így több tanuló és gazdálkodó kapcsolódhat be abba.

A jövőben például az őstermelők is duális képzőhelynek minősíthetők.

Emellett szakképzési munkaszerződés köthető az egészségügyi szolgálati jogviszony és a közalkalmazotti jogviszony mellett is. Ezáltal az egészségügyi és szociális intézmények saját dolgozóikat is taníthatják.


Ezután a szakképzésben is önállóan szabályozható lesz a tanítási év rendje, megteremtve ezzel a duális képzés miatt szükséges rugalmasságot. A szakképző intézmények a szakmai programjuk összeállításában is nagyobb szabadságot kapnak.

Bővül a vizsgaszervezésre jogosultak köre, és bevezették a felnőttképzésbe a foglalkoztathatóságot segítő mikrotanulmányokat.

Csökken a szövetkezetek adminisztratív terhe

A szövetkezetek működésének rugalmasabbá tételét és az adminisztratív terhük csökkentését célozza a szövetkezeti törvény módosítása, amelyet 139 igen szavazattal, 30 ellenvoks és 16 tartózkodás mellett fogadott el az Országgyűlés.

Hétről háromra csökken a szövetkezet alapításához szükséges létszám, ám a természetes személyeknek továbbra is többségben kell lenniük.

A változtatás az Országos Szövetkezeti Tanács kérésére pontosítja a másodlagos szövetkezet fogalmát: ez az a szövetkezet, amelynek kizárólag szövetkezetek a tagjai.

A polgári törvénykönyv is változik annak érdekében, hogy az évenkénti közgyűlések cégbírósági benyújtásakor ne kelljen jelenléti ívet is csatolni.

Kiegészül a jogszabály preambuluma a Nemzetközi Szövetkezeti Szövetség által elfogadott alapelvekkel.

Indexkép: MTI/Soós Lajos