A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a TÉSZ rendelkezzen jóváhagyott operatív programmal, és eleget tegyen a 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: támogatási törvény) előírt nyilvántartásba-vételi kötelezettségének. TÉSZ-ek társulása is igénybe veheti tagjai nevében a támogatást, ha minden egyes tagra vonatkozóan be tudja nyújtani a Bizottság 2017/892 végrehajtási rendelet 9. cikkében előírt éves jelentést, tagnyilvántartást, szerződéseket, pénzügyi bizonylatokat és egyéb igazoló dokumentumokat.

A TÉSZ az operatív program megvalósított intézkedéseire uniós és nemzeti forrásból származó támogatásra éves és részleges kifizetés iránti kérelmet nyújthat be. Éves kérelmet a tárgyévet követő év február 15-ig, részleges kifizetés iránti kérelmet − egy adott évben legfeljebb három alkalommal − tárgyév október 31-ig nyújthat be a kincstárhoz. Részleges kifizetése iránti kérelem esetében a Bizottság 2017/892 végrehajtási rendelet értelmében a jóváhagyható uniós támogatásnak legfeljebb a 80%-a folyósítható.

Éves támogatási igény benyújtásához az alábbi – a közlemény mellékleteként is letölthető – nyomtatványokat kell benyújtani papíralapon és cd-n:

• B0548-1 számú Főlap
• B0560, B0555, B0556, B0507-2, B0508-2 Betétlapok
• beruházáshoz igényelt támogatás esetén B0550-1 számú Betétlap
• mezőgazdasági területhez köthető környezetvédelmi tevékenységre igényelt támogatás esetén B0541-1 számú Betétlap
50/2017. (X. 10.) FM rendelet 18. § (7) bekezdése szerint kiszámított árkülönbözet után is megigényelt támogatás esetén B0456-4 számú Betétlap
• a támogatással érintett évre vonatkozó piacról történő árukivonás után igényelt támogatás esetén B0535-1 számú Betétlap
• a támogatással érintett évre vonatkozó be nem takarítás után is igényelt támogatás esetén B0545-1 számú Betétlap
• a TÉSZ befolyásán kívül eső okokból, a támogatás évében meg nem valósított és a támogatás évét követő év április 30-ig tartott időszakra átütemezett intézkedések után is megigényelt támogatás esetén B0509-1 számú Betétlap
• A  TÉSZ nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy van-e olyan tagja, aki más TÉSZ-ben vagy TCS-ben is tag volt, és amennyiben szükséges volt, úgy milyen lépéseket tett a megoldás érdekében.

Részleges kifizetési igény esetén a B0560-as Betétlap helyett a B0557, B0558, B0559-es Betétlapok szükségesek.

Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 18. § (7) bekezdése értelmében válságkezelés és -megelőzés esetében a tervezett promóciós és kommunikációs intézkedést a megvalósítás előtt legalább 1 munkanappal elektronikus úton, e-mailen be kell jelenteni – ügyfélazonosítóval ellátva – a kincstárhoz, a zoldseg-gyumolcs@allamkincstar.gov.hu elektronikus levelezési címen.

A cikkben összefoglalt információk csak tájékoztató jellegűek, a részletes szabályozást a közleményben tekinthetik meg, mely innen letölthető.