A képzés bemutatása

A képzés 3 részből áll:
• elméleti oktatás (jelenleg webinárium formájában)
• gyakorlati képzés (Csongrád megyei helyszínen)
• végül okirattal tanúsított vizsga a Duplitec Felnőttképzési Intézménytől

A képzés egyedülállóan széles körű, biztos tudást ad a mezőgazdasági drónok gyakorlati alkalmazásáról. Célja, hogy a kötelezően elsajátítandó jogszabályi és drónkezelési alapokon túl,

gyakorlatorientált szakmai ismereteket nyújtson, a DJI mezőgazdasági drónjait a növénytermesztésben napi szinten használó agrármérnökök és növényorvosok által.

A képzésre jelentkezők részleteiben ismerik meg az állományfelvételezésnek és a permetezésnek a repüléstervezési és végrehajtási folyamatait. Mindezt a DJI egyedi hardver és szoftverkörnyezetének köszönhetően egy automatizált rendszer formájában! Az oktatók megtanítják lépésről-lépésre, hogy mikor, mire és hogyan dolgozzunk a különböző munkákra alkalmas drónokkal, fókuszban a DJI legújabb, P4 Multispectal, MG-1P Agras, valamint T-16 típusaival.

drón

A résztvevők gyakorlati tudást sajátíthatnak el.

A képzés során a pilótajelöltek több alkalommal végeznek önálló „éles” repüléseket: állomány felvételezést és permetezést az arra kijelölt tesztkörnyezetben.

Bemutatásra kerül, hogyan lehet az NDVI, NDRE, LCI, GNDVI, OSAVI indexek segítségével meghatározni a kezelni kívánt területet, hogyan tervezhető a tápanyag kijuttatása és az anyagmennyiség a tőszámbecslés segítségével, valamint a kezelni kívánt területhez milyen fúvóka típusok és szórásképek alkalmazhatóak, illetve ezekhez milyen permetezési beállítások szükségesek.

Időpontok és helyszínek:

A képzés időpontja: 2020. július 22-26.

Jelentkezési határidő: július 15.

Vizsgaidőpontok:
• Elméleti vizsga időpontja: 2020. július 25.
• Gyakorlati vizsga időpontja: 2020. július 26.

Helyszínek:
Az elméleti oktatást Szegeden, jelenleg webinárium formájában tartják meg.
A gyakorlati oktatás helyszíne: Csongrád-Bokros

A képzésre ide kattintva jelentkezhetsz.

drón

Mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatáson részletesen körüljárják a felmérés és a kijuttatás folyamatát, eszközeit.

Kinek érdemes részt vennie a mezőgazdasági drónkezelő képzésen?

A szervezők elsősorban azoknak ajánlják a képzést, akik érdeklődnek a drónos növényvédelem iránt, akár a területi adottságok, akár a kezelni kívánt kultúra sajátosságai, vagy a környezetvédelem miatt. Monitoring-, vagy permeteződrón vásárlása előtt álló cégek, magánszemélyek számára kifejezett jelentőséggel bír a képzés, legyen szó saját felhasználásról vagy akár szolgáltatóként történő munkavégzésről. A képzés résztvevőinek mezőgazdasági drónok beszerzésére a Duplitec Kft., mint a DJI vezető magyarországi disztribútora egyedi, jelentős kedvezményeket biztosít.

Duplitec

Bemutatásra kerülnek a szükséges eszközök, ezek beállításai, a repülés előfeltételei.

A képzés során ismertetett területek

• Drónkezelési alapok – elmélet: alapfogalmak, meteorológiai ismeretek, szabálykövető magatartás, a drón főbb elemei és azok szerepe, repülési szoftverek ismertetése, különböző beállítási lehetőségek.

• Drónkezelési alapok – gyakorlat: motorindítás, fel- és leszállás, a kormányok működése, mozgás x,y,z tengelyen, orientáció vizuális meghatározása, repülés előre meghatározott paraméterek szerint.

• Felvételezés és permetezés drónnal – elmélet: felvételező drón ismertetése, a repülésvezérlő és feldolgozó szoftverek (DJI GS Pro & TERRA) részletes bemutatása, a DJI Phantom 4 Multispectral áttekintése, a permetező drón és részegységeinek bemutatása, a DJI MG-1P AGRAS permeteződrón beállítási lehetőségei, a növényvédő szerek kezelése és keverése, a repülés biztonsági feltételei a személy, eszköz és környezet tekintetében, kijuttatás biztonsági feltételei, különös tekintettel a szélviszonyokra, élővilág- és a környezet védelmére.

• Felvételezés és permetezés drónnal – gyakorlat: a teljes munkafolyamat előkészítése, a terület kimérésének lehetőségei, felmérés a monitoring drónnal, kapott adatok feldolgozása a DJI TERRA szoftverrel, kijelölési módok ismertetése, RTK rendszer bemutatása, repüléstervezés, kijuttatási folyamat megkezdése és a folyamatos permetezési művelet fenntartása.

permetezés

A résztvevők a drónnal végzett felvételezés és permetezés több módját is elsajátítják.

A megszerzett tudást a következő módon tudod majd kamatoztatni:

• gyomborítottság meghatározása;
• területkimérés
• stressz térkép meghatározása; kezelésre szoruló terület meghatározása;
• multispektrális NDVI, NDRE, LCI, GNDVI, OSAVI indexálás és felmérés;
• növényi vigor meghatározása;
• tőszámbecslés; tápanyagtervezés; anyagmennyiség-számolás;
• vadkár, viharkár, belvízkár területi lehatárolása;
• RGB térkép készítés; ortofotók készítése és kielemzése;
• repüléstervezés és permetezés, foltkezelés, fenológiai fázistól független állománykezelés, talajállapottól független kezelések elvégzése;
• alacsony ULV technológia elsajátítása, műveleti területek felmérése és kijelölése, optimális repülési útvonalak meghatározása.

drón

A jelentkezés határideje július 15.

Dr. Milics Gábor, a Széchenyi István Egyetem docense is részt vett a képzésen. Megkértük, hogy mondja el a véleményét:

– Véleménye szerint a képzés milyen agrárszakemberek számára lehet hasznos? Ön jutott új információkhoz a képzés során?

– A képzés elsősorban azoknak az agrár-szakembereknek szól, akik a modern földközeli távérzékelési technológia, illetve a légi növényvédelem iránt érdeklődnek. A pilóta nélküli légi rendszerek (UAS, vagy ahogy a közhasználatban elterjedt: drónok) rohamos fejlődése nehezen követhető, hiszen nap mint nap érkeznek az új eszközök, az új fejlesztések pedig rengeteg újdonságot is jelentenek. A képzők felkészültségét az is mutatja, hogy olyan demo eszközökkel is megismertették a hallgatókat, amelyek demo verziói érhetők csak el jelenleg, de ezeken az eszközökön is vannak olyan fejlesztések, amelyek újdonságot hozhatnak az agráriumba.

A képzés során – természetes módon – sok új információhoz jutottam, hiszen a légi növényvédelem egy teljesen új terület számomra. Persze nem lettem szakértője a területnek, de azt gondolom, hogy egy olyan általános áttekintést kaptam, amire lehet építkezni.

– Mennyire voltak érthetőek képzés során érintett témák? Esetleg olyanok számára is javasolná a képzésen való részvételt, akik még csak most ismerkednek a precíziós gazdálkodással?

– Érdemes kiemelni, hogy mind a monitorozás, mind a növényvédelem témakörében olyan általános áttekintéssel találkoztam, ami közérthetően, az alapoktól kezdve magyarázza el az összefüggéseket, majd a témában mélyebb elmerüléssel a részletekre is kitért az oktatás. A kurzus szemléletében törekedett a helyspecifikus gazdálkodási megközelítésre, de a feladata nem az volt, hogy a precíziós gazdálkodást mélységében értelmezze. Egy olyan technológiai elemet mutatott be, amelyet várhatóan a precíziós gazdálkodásban is alkalmazni fognak a jövőben.

Szintén kiemelném, hogy a képzés a lehetőségeihez mérten kellő mélységben érintette azokat az alaptémaköröket és szabályokat, amelyeket a felelős drónkezelőknek figyelembe kell venniük. A jogkövető magatartás, a szabályozás jelenlegi rendszere és a technológia miatt nehezen értelmezhető, de azt látni kell, hogy a drónos növényvédelem repüléstechnikailag a légi közlekedést egyáltalán nem befolyásolja, hiszen a maximum repülési magasság 10 méter. Azt remélem, hogy a hamarosan megszületendő szabályozásnál ezek a speciális helyzetek is megnyugtatóan rendezésre kerülnek.

– A fentiek alapján, véleménye szerint megérte a képzés a befizetett díját? A kapott információt megfelelőnek tartja ár-érték arányban?

– Azt gondolom, hogy a képzés ár-érték arányban jól lett elhelyezve a drónos képzések palettáján. Nem szabad elfelejteni, hogy olyan nagy összegű eszközök használatára tanítottak meg bennünket, ami felelősséggel jár, hiszen egy rosszul tervezett repüléssel is komoly károkat lehet okozni az eszközökben. Megint csak hangsúlyozni kell, hogy a részvétel egy ilyen továbbképzésen még nem jogosít fel mindenkit arra, hogy gondolkodás nélkül légi növényvédelmi feladatot lásson el, de aki részt vesz ezen a képzésen, alkalmas lesz – a megfelelő növényvédelmi szakemberrel együttműködve – az eszközök használatára.

drón

"Aki részt vesz ezen a képzésen, alkalmas lesz az eszközök használatára."

A képzés időbeosztása:

Július 22., szerda – Webinárium: Drónkezelési alapok
Oktató: Dr. Csongrádi Nándor
12:00 - 15:45

Július 23., csütörtök – Webinárium: Felvételező drón bemutatása, a repülésvezérlő és feldolgozó szoftver használata. Permetező drón bemutatása, repülés tervezés
Oktatók: Gyovai Szabolcs és Szalma Elemér
12:00 - 15:45

Július 24., péntek – Webinárium: Kijuttatás feltételei, növényvédő szerek ismertetése
Oktatók: Gyovai Szabolcs és Szalma Elemér
12:00 - 15:45

Július 25., szombat – Gyakorlat: Munkafolyamat előkészítés, terület kimérésének lehetőségei, repülés tervezés
Oktatók: Gyovai Szabolcs és Szalma Elemér
9:00-13:15
14:00.18:00

Július 26., vasárnap – Gyakorlat: Kijuttatási folyamat megkezdése és a folyamatos permetezési művelet fenntartása.
Oktatók: Gyovai Szabolcs és Szalma Elemér
9:00-13:15
14:00.18:00

Ide kattintva részletesen tájékozódhatsz a képzésről és ugyanitt jelentkezhetsz is rá.