Az Agroinform.hu szerkesztősége ebben a hónapban számtalan levelet kapott országszerte élő fiatal gazdáktól. A kérdések minden esetben szinte ugyanazok voltak: Lesz-e idén új fiatal gazda pályázati kiírás - és ha igen, akkor előre láthatóan milyen feltételekkel?

Olvasóink kérésére felkerestük Dr. Weisz Miklóst, az AGRYA társelnökét, aki a legfrissebb információkkal szolgált a témában.

Mikor várható leghamarabb fiatal gazda induló támogatás 2014- 2020 között?

-Az új ciklus tervezése még folyamatban van, de már látjuk, hogy lehetőség nyílik majd a fiatal gazda alprogramra, amely keretén belül le lehet hívni a fiatal gazda induló támogatást. Arra, hogy mikor nyílik erre lehetőség leghamarabb, még pontos választ nem tudunk adni, - úgy gondoljuk, hogy 2014 év vége, vagy 2015 év eleje előtt nem valószínű.

Az új keretből nem valószínű ezek szerint a pályázat idei kiírása, -de mi a helyzet az előző ciklusból megmaradt pénzekkel?

-Igen, a 2014-es átmeneti évnek tekinthető és az előző ciklusból megmaradt pénzekből még valamilyen jogcím várható. Érhet még minket kellemes meglepetés ezzel kapcsolatban  - amiről természetesen tájékoztatjuk az olvasókat, ahogyan biztos információ birtokában leszünk.

Vonatkozik-e a jövőben bázisév a fiatal gazdákra? Korábban több hír számolt be erről, mit jelent ez?

-Nem lesz bázisév, ezt a kezdeményezést eltörölték, így mindenkire továbbra is a SAPS - azaz a korábban megszokott területalapú támogatás vonatkozik majd. Továbbra is az után fog járni a területelapú támogatás, aki és amennyi földet használ.

Várhatóan a +25% támogatás érvénybe fog lépni, ami minden 40 év alatti gazdának járni fog 5 éven keresztül 25 és 90 hektár közötti területre. A plusz támogatás egyik feltétele lesz, hogy nem gazdálkodhat 5 évnél régebben az igénylő.

Az új ciklusban induló fiatal gazda támogatásnál lesz-e arra esély, hogy azok is pályázzanak, akik korábban már igényeltek területalapú támogatást?

-Ez korábban kizáró ok volt.

Valahogyan az "induló gazdálkodó" fogalmát meg kell határozni, ezért azt gondolom, hogy várható ennek a feltételnek a megtartása. Tehát: az számít induló gazdának, aki korábban semmilyen támogatást nem vett igénybe. - Az Unió megfogalmazása szerint annak járhat, aki "első alkalommal önálló gazdaságot hoz létre".

Volt olyan felterjesztés, hogy azok, akik minimális összeget vettek igénybe, -esetleg mentesülhetnek ez alól a feltétel alól, de mivel az új jogcímnek még nincsenek meg a pontos feltételei, ezért ezt az információt nem lehet megerősíteni.

Úgy gondolom, hogy további vitát robbantana ki, ha "meghúznák a határt", - például az 5 hektár alattiak pályázhatnának, - ám ez igazságtalan volna a hat hektárosokkal szemben - és így tovább...

Mi az, amire fiatal gazdaként már biztosan számíthatunk a 2014-2020 közötti időszakban?

A 2014-2020 időszakra vonatkozó jogcímek tervezése és forrásfelosztása most zajlik. Biztos információkat nem közölhetünk. -Azonban az új ciklusban több új elem is rendelkezésre állhat, amivel a fiatal gazdálkodók ösztönzése fenntartható. Az egyik ilyen a közvetlen támogatások esetében, hogy a 40 év alatti, 5 éven belül indult fiatal gazdák kiegészítő támogatást kaphatnak, ami a 25 és 90 hektár közötti területre kapott területalapú támogatás plusz 25 százaléknyi összegét jelentheti. Magyarországon azonban olyan alacsony a fiatal gazdák száma (és nem is mindegyikük gazdálkodik 90 hektáron, hogy maximálisan kihasználhassa a lehetőséget), hogy az előzetes számítások szerint ez a jogcím mindössze 0,6 százalékát jelentené az összes közvetlen kifizetésnek.

A 2014-2020 közötti vidékfejlesztési programon belül lehetőség van ún. Fiatal Gazda Tematikus Alprogram indítására is. Az alprogram keretein belül lenne mód – az eddig is elérhető induló támogatás mellett – olyan új jogcímek és támogatási formák indítására, amelyek eddig nem voltak elérhetőek, de a generációváltás ügyét humán oldalról közvetlenül és hatékonyan tudnák segíteni (pl. tanácsadás és mentorálás, együttműködések, farmgyakornoki program, hazai és nemzetközi tapasztalatcserék). Az alprogram sikeres elindításához és működtetéséhez az szükséges, hogy a 2007-2013 között az induló fiatal gazdálkodók által lekötött támogatások összegét meghaladó forrás (minimálisan 65 mrd Ft) álljon rendelkezésre, ellenkező esetben az indulók számának jelentős visszaesésével és az ebből eredő szélesebb körű következményekkel kell szembenéznünk.

A fenti összeggel gazdálkodó alprogram indokoltságát mutatja, hogy az ÚMVP forrásainak lehívását tekintve a fiatal gazdálkodók számukhoz és arányukhoz képest erősen felülreprezentáltak voltak. Nagy aktivitással vettek részt a támogatások igénylésében, elkezdtek és folyamatosan tudtak fejleszteni. A legrosszabbkor törne meg ez a kedvező folyamat, ha forráscsökkenéssel kellene számolniuk 2014-2020 között.


Az AGRYA mindent megtesz annak érdekében, hogy a gazdálkodók között tapasztalható elöregedési folyamat hatásait mérséklő források 2014-2020 között is a rendelkezésre álljanak. Ez a törekvés összhangban áll az agrárkormányzat rendszeresen kinyilvánított céljaival. Már emiatt is bízik az AGRYA abban, hogy az agrárkormányzat nemcsak a fiatal gazdáknak juttatott vidékfejlesztési források szinten tartását, hanem kisebb emelését is indokoltnak tartja. Ez lehet az egyetlen felelős kezelése a magyar mezőgazdaság jövőjét alapjaiban meghatározó generációs problémáknak.

 

További információkról IDE KATTINTVA értesülhet, a Fiatal Gazda fórumtémában!