Vidékfejlesztési Program döntések

Megkezdődött a pályázók értesítése a Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása felhívás eredményéről. A Miniszterelnökség első körben mintegy 13 milliárd forint támogatás odaítéléséről döntött, amelyet közel 1100 fiatal mezőgazdasági termelő fordíthat új agrárvállalkozására.

Döntés született az Erdészeti géptámogatás és időjárási kockázatok megelőzését szolgálóberuházások támogatása pályázatról is, első körben mintegy 4 milliárd forint támogatás odaítéléséről döntöttek ,amelyet összesen 142 darab nyertes pályázó fordíthat erdészeti gépbeszerzésre. Emellett további mintegy 1,8 milliárd forint megítélt forrás járul hozzá 167 támogatott számára a kedvezőtlen éghajlati események és katasztrófa események következményeinek mérsékléséhez.

A falusi turizmus fejlesztését célzó vidékfejlesztési pályázaton (diverzifikáció) született döntésnek köszönhetően, első körben összesen 550 vállalkozás részesülhet támogatásban.

A Termelői csoportok támogatásáról is megszülettek a döntések. Vidékfejlesztési Program keretében mintegy 5,5 milliárd forint odaítéléséről döntött a Miniszterelnökség, mely támogatásból 38 termelői csoport részesülhet.

Egységes Kérelem 2018

2018. április 3-án megnyílt az egységes kérelem kitöltési felülete. 44 jogcímre, intézkedésre lehet igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni az egységes kérelem keretében. Az ügyfelek számára 2018. április 3. és 2018. május 15. közötti időszak áll rendelkezésre, hogy támogatáscsökkentés nélkül nyújthassák be kérelmüket.

A 2018. május 16. és június 11. között benyújtott kérelmek esetén a támogatási összeg kapcsán munkanaponként 1% késedelmi szankciót kell alkalmaznia a Magyar Államkincstárnak. A 2018. június 11-ét követően benyújtott egységes kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a Kincstár. A már 2018. május 15-ig benyújtott egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2018. május 31-ig adatváltozás keretében lehet módosítani.

A Kincstár 2018-ban is alkalmazza az előzetes ellenőrzés jogintézményét. Ennek keretében az egységes támogatási kérelmek május 15-i,szankciómentes beadási határideje után a Kincstár ügyfélkapura kiküldött végzésben értesíti agazdálkodókat, ha a kérelmek előzetes ellenőrzésekor komolyabb problémát találnak. A termelők az értesítésekben szereplő pontokon a szankciómentes benyújtási határidőt követő 35 napon belül még szankciómentesen módosíthatják kérelmeiket.

támogatás

Május 15.- ig nyújthatóak be a kérelmek támogatáscsökkentés nélkül

A közvetlen támogatások igénylésével kapcsolatban technikai korrekciók, pontosítások történtek. A legfontosabb újdonságok:

  • A termeléshez kötött rizs és szemes fehérjenövények esetében a minimális hozam meglétének igazolása kötelező, de a kapcsolódó dokumentumokat nem kell megküldeni a Kincstár részére.
  • A termeléshez kötött és az átmeneti nemzeti anyatehén és termeléshez kötött tejhasznú tehén tartása esetén igényelhető támogatáskor a kérelemhez nem kell csatolni a tenyészet vonatkozásában kiállított, hármas mentességre vonatkozó állatorvosi igazolást, azokat a tenyészet szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivataltól bekéri a Kincstár.
  • Uniós jogszabályváltozásból adódóan 2018. január 1-jétől az úgynevezett tábla szintűökológiai fókuszterületeken (EFA elemeken - EFA parlag, ökológiai jelentőségűmásodvetés, nitrogénmegkötő növényekkel bevetett terület, valamint az erdőszélekmenti támogatható hektársávok) tilos növényvédő szert használni az adottterülettípusra meghatározott időszakban. A rendelkezés betartásának ellenőrizhetőségeérdekében az egységes kérelem felületébe beépítettek egy nyilatkozattételi rovatot.
  • Az ún. tájképi elemek vagy tájelemek igénylését MePAR fedvény is segíti.
  • A zöldítés miatt vezetett Gazdálkodási Napló (GN) betétlapokat nem kell beküldeni; azokat csak akkor vizsgálja a Kincstár, ha az ügyfelet kijelölték helyszíni ellenőrzésre.

Téli fagykár bejelentése

A 2018. évi kárenyhítési évre a téli fagykár bejelentése 2018. április 15-ig tehető meg a Magyar Államkincstár (MÁK) honlapján elérhető elektronikus felületen. Főszabály szerint a mezőgazdasági káreseményt, így például a téli fagykárt, és az általa okozott várható hozamcsökkenés mértékét a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül kell bejelenteni. Jogszabályi előírások alapján téli fagy esetén azonban a káresemény bekövetkezésének nem a kedvezőtlen időjárási jelenség, azaz a téli időszakban mért mínusz 15 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet (téli fagy) bekövetkezésének napja számít, hanem a téli fagy általokozott károsodás (téli fagykár) termelő általi észlelésének a napja. Így fordulhat elő, hogy például egy március eleji téli fagy által okozott termelői kár akár április 15-ig is bejelenthető.

A tavaszi fagynál viszont már a kedvezőtlen időjárási jelenség, azaz a tavaszi időszakban mért mínusz 2 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet (tavaszi fagy) bekövetkezésének napja határozza meg a mezőgazdasági káresemény (tavaszi fagykár) bekövetkezésének napját, amelyhez mérten áll a termelők rendelkezésére tizenöt nap akár bejelentés megtételére. A részletszabályokat, így a kárbejelentésre vonatkozó feltételeket a 2011. évi CLXVIII.törvény mellett a 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet tartalmazza.

fagykár

Április 15.-ig jelenthető be a téli fagykár – fotó: MTI

Belvízkárok bejelentése

A gazdák a belvíz által okozott károkat a Magyar Államkincstár honlapján jelenthetik be a káresemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül. Belvíz szempontjából a káresemény bekövetkezése időpontjának azt kell tekinteni, amikor a növénykultúrán a károsodás első alkalommal észlelhetővé válik.

Mezőgazdasági biztosítások díjtámogatása

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtotttámogatás” című (VP3-17.1.1-16 kódszámú) felhívásban foglaltak szerint vehető igénybe a támogatás, amelynek az alább felsorolt dokumentumokban foglalt különös szerződések feltételei felelnek meg.

Méhészeti gépjárművek után igényelhető támogatás

A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet alapján az idei évben is igényelhet mezőgazdasági csekély összegű vissza nem térítendő támogatást az a méhész, akinek üzemeltetésében méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház van. A támogatást az üzemben tartáshoz kapcsolódóan megfizetett, és igazolt költségekre, továbbá a 2017. évben megvásárolt OBU fedélzeti rendszer költségei után lehet igényelni.

A támogatás igénybevételéhez a kérelmet 2018. február 15. és 2018. április 15. közötti időszakban kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz postai úton (1476 Budapest Pf. 407.címre) a 3/2018. (I. 26.) Magyar Államkincstár Közlemény melléklete szerinti, N0800 számú nyomtatványon, az előírt mellékletek csatolásával együtt.

méh

Az a méhész igényelheti a támogatást, akinek üzemeltetésében méhészeti eszközhordozó jármű vagy vándor méhesház van

AKG változások

Módosult a VP EMVA Irányító Hatóságának az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés során 2018. évben nem alkalmazható növényvédőszer hatóanyagok, valamint az azokat felsoroló növényvédő szerek körét tartalmazó listája. A lista elérhető ide kattintva.

Módosult a baktériumtrágyázási bejelentés is. A talajra és talajba történő kijuttatás elve okán az egységes kérelemben bejelentett – még be nem takarított – kultúrákra a baktériumtrágyázást követően előírt bejelentési kötelezettség nem volt megvalósítható. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelezte a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága felé, hogy vannak olyan baktériumtrágyák, melyek engedélyokiratában az állókultúrára történő kijuttatás is szerepel, így ennek – az engedélynek megfelelő – bejelentését, a vállalások teljesíthetősége érdekében, szükségesnek tartják. Az egyeztetések eredményeként a 2018. évi egységes kérelemben leírtak szerint lehetőségük lesz a gazdálkodóknak az elvégzett trágyázást bejelenteniük.

Szőlő szerkezetátalakítás

Megjelent a 15/2018. (III. 23.) számú Kincstár Közlemény a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2017/2018 borpiaci évben benyújtandó „Támogatási kérelem” nyomtatvány és a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018 - 2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet alapján a 2017/2018 borpiaci évben benyújtandó „Kifizetési kérlelem” nyomtatvány közzétételéről.

A támogatás feltételeiről szóló közlemény 1. számú melléklete szerinti B3094 jelű nyomtatványon a Támogatási kérelmet az előírt mellékletek csatolásával együtt 2018. április 1. és 2018. július 16-a között kell benyújtani postai úton a következő címre: Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya, 1476 Budapest Pf. 407.

A kifizetési kérelmet pedig a vonatkozó közlemény 2. számú melléklete szerinti a B4044 jelű nyomtatványon a az előírt mellékletek csatolásával együtt 2018. április 1. és 2018. június 15-e között kell benyújtani postai úton a fenti címre.

szőlő

A kérelmeket postai úton kell benyújtani a Magyar Államkincstárnak

Borszőlő telepítés engedélyezése

A borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról szóló 9/2017. (III. 6.) FM rendelet szerint az új telepítési engedély iránti kérelmet minden év április 1. és április 30. között lehet benyújtani az illetékes hegybíróhoz. 2018-ban 652 hektáron lehet majd új ültetvényeket telepíteni.

Borszőlő telepítés támogatása – VP pályázat

A Vidékfejlesztési program felhívása alapján támogatható: Új borszőlőültetvény telepítése. A legkisebb támogatható ültetvény méretnek el kell érni az 0,25 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,25 ha területnagyságot. A támogatható tevékenység magában foglalja az ültetvény művelésmódjának megfelelő támrendszer kialakítását is.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft. A támogatás maximális mértéke: 40-70%.A támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 15. napjától van lehetőség.

Időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása

A pályázat a klímaváltozás és a kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károk megelőzésére irányul. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: jégesőkár megelőzésétszolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése (különösen az adotttechnológiához szükséges támrendszer kialakítása, jégháló beszerzése, telepítése).

Mezőgazdasági esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: esőkármegelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (különösen az adotttechnológiához szükséges támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, telepítése).

Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: tavaszi fagykármegelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése(különösen füstölő, ködképző berendezés-, légkeverő, valamint fagyvédelmi gépekbeszerzése, telepítése.)

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 20 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 100 millió forint. A támogatás maximális mértéke egyéni projekt esetén az összes elszámolható költség 60%-a kollektív módon végrehajtott projekt esetén az összes elszámolható költség 80 %-a. A következő értékelési határnap: 2018. július 9.

Energiahatékonyság javítása

A pályázat célja az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészetiüzemekben, állattartó gazdaságokban, élelmiszeripari- és borászati üzemekben. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összeselszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a. A támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 19. napjától van lehetőség. A következő szakaszhatárok: április 19., május 19.