A felhívás (VP3-14.1.4 - 22) az állattartás fejlesztését célozza meg azáltal, hogy az állatok javát szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási előírásokat teljesítsék a gazdálkodók. Ezért az Európai Unió vissza nem térítendő forrást biztosít a gazdálkodóknak, kompenzálva a növekvő kiadásokat.

baromfitelep

A támogatást igénylő vállalja a tyúk, gyöngytyúk, pulyka, liba, kacsa (továbbiakban: baromfi) állományok tartását – fotó: pxhere.com

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

A támogatást igénylő vállalja a tyúk, gyöngytyúk, pulyka, liba, kacsa (továbbiakban: baromfi) állományok tartását. Ezen egyedek után állategységenként a kötelezettségvállalási időszak végéig meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe, amennyiben az állattartó ezen Felhívásban meghatározott kötelezettségeket vállalja és azoknak eleget tesz.

Támogatott tevékenységek:

a.) Célterület: Állatsűrűségre vonatkozó kötelezettség

  • A kötelezettség betartása érdekében a kedvezményezett köteles a támogatásba bevont állományok esetében - az alkalmazott technológiai sajátosságok figyelembevételével – a jogszabályban előírtnál 10%-kal nagyobb férőhelyet biztosítani.
b.) Célterület: Mechanikai sérülés megelőzése

  • A kedvezményezett köteles a jogszabályi előírásokon túlmutató fajspecifikus követelmények biztosításával (pl.: több etető és itatóhely biztosítása, hosszabb ülőrúd, hőmérséklet, páratartalom, fény-előírások stb.) megelőzni a mechanikai sérülések kialakulását.
c.) Célterület: Takarmányozáshoz ivóvíz-minőségű víz biztosítása

  • A kedvezményezett köteles a jogszabályban foglalt előírásokon túlmutató vállalásokat teljesíteni.
d.) Célterület: Baromfiállományok alacsony toxintartalmú összetett takarmányokkal történő takarmányozása - tenyészállatok esetén
  • A kedvezményezett köteles gondoskodni az alacsony mikotoxintartalmú, összetett takarmányok beszerzéséről és azok etetéséről a támogatott tenyészetben.
e.) Célterület: Baromfiállományok alacsony toxintartalmú összetett takarmányokkal történő takarmányozása – árutermelő állományok esetén
  • A kedvezményezett köteles gondoskodni az alacsony mikotoxintartalmú, összetett takarmányok beszerzéséről és azok etetéséről a támogatott tenyészetben.

Az „a” és a „b” célterület ugyanazon állomány vonatkozásában egyszerre nem választható.

libák

Állategységenként a kötelezettségvállalási időszak végéig meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe – fotó: pxhere.com

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a termelő, aki/amely rendelkezik a Támogatási tv. 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ügyfél-azonosítóval.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében költségvetési támogatás annak nyújtható, aki átlátható szervezetnek minősül. Figyelemmel az Áht. 55.§-ában foglaltakra, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (19) bekezdés 1. pontja, valamint az Áht. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 50.§-a alapján a támogatást igénylő átláthatósági nyilatkozatot tesz.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a mezőgazdasági termelő, aki a nyilvántartási rendszerekben az állatok tartójaként szerepel, valamint a támogatási évben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási és nyomonkövetési kötelezettségének eleget tesz, és betartja az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

A támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba

vett ügyfél ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen keresztül lehet benyújtani a Kincstár honlapján keresztül elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületen az alábbi ütemezés szerint:

  • 2022. november 01. és 2022. november 30. között

  • 2023. október 01. és 2023. október 31. között

A támogatás mértéke, összege

A vállalt kötelezettségek következtében felmerülő többletköltségek és elmaradt bevétel ellentételezése.

A támogatás Állategység (ÁE = livestock unit LU) alapon kerül kifizetésre. A kifizetés összegének megállapítása során az állategység átváltása a felhívás 12. számú mellékletében foglaltak alapján történik.

Kötelezettségvállalás

Kategória

A támogatás maximális mértéke egy gazdálkodási év vonatkozásában (eurónak megfelelő forintösszeg/ÁE)

a.) Állatsűrűség

Vágócsirke és gyöngyös

40,34

Pulyka (előnevelés)

18,40

Pulyka (utónevelés)

47,90

Fiatal liba

44,69

Növendék liba

52,41

Pecsenye kacsa

30,56

Növendék kacsa

44,62

Tyúk (étkezési és tenyész célú tojó állomány növendék nevelés)

13,58

Tyúk (étkezési és keltetőtojástermelés)

33,79

b.) Mechanikai sérülés megelőzése

Vágócsirke és gyöngyös

6,34

Pulyka (előnevelés)

7,52

Pulyka (utónevelés)

33,39

Fiatal liba

31,42

Növendék liba

36,30

Pecsenye kacsa

18,23

Növendék kacsa

35,88

Tyúk (étkezési és tenyész célú tojó állomány növendék nevelés)

0,88

Tyúk (étkezési és keltetőtojástermelés)

3,76

c.) Takarmányozáshoz ivóvíz-minőségű víz biztosítása

Vágócsirke és gyöngyös

3,45

Pulyka (előnevelés)

1,77

Pulyka (utónevelés)

7,88

Fiatal liba

27,27

Növendék liba

26,57

Pecsenye kacsa

14,16

Növendék kacsa

32,15

Tyúk (étkezési és tenyész célú tojó állomány növendék nevelés)

0,92

Tyúk (étkezési és keltetőtojástermelés)

5,57

d.) Alacsony toxintartalmú összetett takarmányokkal történő takarmányozás tenyészállomány esetén

Tyúk – tenyész

39,13

Tenyész pulyka

24,73

Törzskacsa

32,80

Törzsliba

30,82

e.) Alacsony toxintartalmú összetett takarmányokkal történő takarmányozás - árutermelő állomány esetén

Tyúk – étkezési tojástermelés

39,13

Ha felkeltette érdeklődését a felhívás, éljen az előminősítés lehetőségével!

A Pro-Futura Nonprofit Kft. áttekinti, hogy milyen eséllyel indulhat az Ön vállalkozása a támogatás elnyeréséért.

ELŐMINŐSÍTÉS

Ez a megjelenés a Pro-Futura Nonprofit Kft-vel történt együttműködés keretében jött létre.