Legfontosabb dátumok

1. Ökológiai másodvetés október 1-ig - A zöldítésről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 20. pontja alapján az ökológiai jelentőségű másodvetést tárgyév október 1. napjáig kell elvetni azoknak a gazdáknak, akik minimum 15 hektáron szántóföldi gazdálkodást folytatnak és egységes kérelmet nyújtottak be a Magyar Államkincstárhoz. A Magyar Államkincstár közleménye itt érhető el.

2.  A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagdíjbevallási időszaka: 2020. október 1. – október 31. A szükséges bevallás elkészítését a NAK magára vállalta, október 1-jétől tekinthető meg a megállapított tagdíj.

3.  A "VP2.-4.1.4-16 - A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése" pályázati felhívásra a következő beadási szakaszhatár 2020. október 5., azt követően pedig december 4.

másodvetés

Az ökológiai másodvetés október 1-ig teljesítendő – fotó: Shutterstock

Közelgő határidők

A Vidékfejlesztési Program egyes felhívásai következő hetekben fognak megnyílni:

4. Október 1-től adhatók be támogatási kérelmek az „VP2-4.1.1.-20 - Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” pályázati felhívásra, az első kérelembenyújtási szakasz 2020. november 2-án zárul. Összefoglalónk itt, a pályázati felhívás a hozzá tartozó segédletekkel itt érhető el.

5. Október 19-től adhatók be támogatási kérelmek a „VP2-4.1.3-20 - Kertészeti üzemek korszerűsítése” pályázati felhívásra, az első kérelembenyújtási szakasz november 20-án zárul. Összefoglalónk itt, a pályázati felhívás a hozzá tartozó segédletekkel itt érhető el.

6.  Hamarosan elérhető válik a "VP2-6.3.1-20 - Mezőgazdasági kisüzemek támogatása" pályázati felhívás. A felhívás tervezet elérhető a palyazat.gov.hu oldalon.

támogatás

Több pályázati konstrukció is támogatja a mezőgazdasági beruházásokat – fotó: Koma Dávid

Változások, aktualitások

Járulékfizetési alsó határ 2020. szeptember 1-től

2020. szeptemberétől a munkaviszonyban álló biztosítottak esetében a járulékot havonta legalább a minimálbér 30 százaléka, azaz 48 300 forint után akkor is meg kell fizetni, ha a foglalkoztatott tényleges járulékalapot képező jövedelme ennél kevesebb. Ez a járulékfizetési alsó határ.

A járulékfizetési alsó határ szabálya nem vonatkozik azokra a munkaviszonyban álló foglalkoztatottakra, akik:
•  gyermekgondozási díjban, gyermekek otthongondozási díjában, örökbefogadói díjban, stb. ellátásban részesülnek,
•  köznevelési intézményben szakképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerben tanulnak.

További részletek a NAV holnapján.

járulékfizetés

Változtak a járulékfizetés szabályai – fotó: pixabay

COVID-19 vírus kapcsán elrendelt karantén elszámolása

A COVID-19 vírus kapcsán elrendelt hatósági karanténra vonatkozóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) tájékoztatást adott ki: aki a vírussal összefüggésben vagy az otthonában, vagy egészségügyi intézményben járványügyi megfigyelés alá kerül, 7-es kóddal keresőképtelen állományba vehető (7-es kód: közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltás, hatósági elkülönítés).

Ez akkor lehetséges, ha a karanténról a járványügyi hatóság határozatot hoz, amelyről a keresőképtelenséget megállapító orvost is értesítik. Azaz csak azt követően lehet csak a „7”-es kódos keresőképtelenséget megállapítani, ha az ennek alapját képező hatósági határozatot meghozzák.

„7”-es kódos keresőképtelenség esetén nem jár betegszabadság, így a keresőképtelenség első napjától táppénz illeti meg az érintett személyt. A táppénz mértéke az általános szabályok szerint alakul, azaz legalább 730 nap, folyamatos biztosításban töltött idő esetén a napi átlagkereset 60, ennél rövidebb biztosítási idő esetén pedig az 50 százaléka. Ez esetben a foglalkoztatót nem terheli táppénzhozzájárulás-fizetési kötelezettség. (Forrás: adozona.hu)