A támogatás célja

A támogatási program célja a hazai mikro-, kis és középvállalkozások (a továbbiakban: kkv) likviditási, jövedelmezőségi és versenyképességi problémáinak kezelése, valamint a munkahelyek megőrzése az energiaköltségek (villamos energia és/vagy földgáz) támogatásával, illetve opcionálisan az energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz szükséges önerőhöz történő hozzájárulás biztosításával.

Kötelező regisztráció a támogatási kérelmek benyújtásához

Regisztráció 2022. október 20. és 2022. december 15. között nyújtható be a Támogató erre a célra létrehozott pályázati felületén (www.energiatamogatas2022.hu), melynek keretében előzetes jogosultságvizsgálat is történik.

feldolgozóipar

A támogatási kérelmek beadási előtt kötelező a regisztráció – Fotó: Shutterstock

Támogatás formája

A program keretében két különböző támogatási konstrukció érhető el:

 • A. Vissza nem térítendő közvetlen támogatás a 2022. október, november, december havi energiaköltség növekmények fedezésére

Az energiaköltség-növekmény támogatás – A. pont szerinti támogatás – önállóan, illetve az energiahatékonyság növelését célzó beruházáshoz igényelt hitel önerő-támogatásával – B. pont szerinti támogatás – kombinálva is igénybe vehető.

 • B. Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás.

Figyelem!

A beruházáshoz kapcsolódó önerőt kiegészítőtámogatás azon vállalkozásoknak nyújtható (B. pont szerinti támogatás), amelyek az energiaköltség növekmény támogatásra vonatkozóan támogatói okirattal rendelkeznek (A. pont szerinti támogatás)!

Támogatásban részesíthetők körének legfontosabb kritériumai

A. Energiaköltségek növekményéhez nyújtott támogatás esetében

 • A vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásához szükséges regisztráció benyújtásakor kkv-nak minősül.
 • A vállalkozás fő tevékenységi köre 2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba tartozik vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari tevékenységből származik.
 • A vállalkozás 2021. évi energiaköltsége eléri az azonos évi értékesítés nettó árbevételének 3 százalékát.
 • A vállalkozás 2021-ről teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.
 • Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások magyarországi székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén felmerült költségei támogathatóak.
 • A támogatói okirat biztosítékaként Kedvezményezett a támogatási összeg 100%-ának megfelelő biztosíték nyújtására köteles.

alma a szállítószalagon

A pályázatok benyújtására december 26-ig van lehetőség – Fotó: Shutterstock

B. Energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás esetén

 • A vállalkozás energiaköltség-növekmény támogatásban (A. pont szerinti) részesül.
 • Olyan energiahatékonysági beruházás megvalósítását vállalja, amelyre Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukción belüli, jelen felhíváshoz kapcsolódóan kialakított hitelt kíván felvenni.
 • Rendelkezik hatályos beruházási hitelszerződéssel a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel keretében

Kötelező vállalások mindkét komponensben egyaránt (A. és B.)

 • A vállalkozás vállalja, hogy a 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023. III. negyedév végére.
 • A vállalkozás vállalja energiahatékonysági beruházás végrehajtását legkésőbb 2024. december 31. napjáig.

Elszámolható költség és a támogatás intenzitása

A. Energiaköltség növekményéhez nyújtott támogatás esetében

A 2021. október, november és december havi, illetve a 2022. október, november, december havi, számlával igazolható földgáz és/vagy villamosenergia havi átlagárak növekménye, szorozva a 2022. év azonos havi fogyasztással. Az általános forgalmi adó és az egyéb, nem közvetlenül az energiaköltségekhez kapcsolódó tételek nem minősülnek elszámolható költségnek. A támogatás mértéke a teljes elszámolható költség 50%-a.

B. Energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás

A hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó összköltségéhez biztosítandó maximum 15% önerő.

euró

Energiaköltség növekményéhez nyújtott támogatás esetében a támogatás mértéke a teljes elszámolható költség 50%-a – Fotó: Shutterstock

A támogatás összege

A két támogatási formában a támogatás összege együttesen

 • maximum 500 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg, ha a vállalkozás a Válságközlemény (TCF)4 2. fejezet 2.1 bekezdése alapján válságtámogatásként, valamint
 • maximum 200 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg, ha a támogatás(okat) de minimis támogatásként veszi igénybe.

A támogatási kérelem benyújtásának módja és határideje

A. Energiaköltség növekményéhez nyújtott támogatás esetében

Sikeres regisztrációt és a jogosultság támogató általi megállapítását követően 2022. december 26. napjáig nyújtható be támogatási kérelem.

B. Energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás esetében

A beruházási hitelhez kapcsolódó támogatási kérelem a hitelintézeti szerződéskötést és annak hatályba lépését követően, legkésőbb 2022. december 26. napjáig nyújtható be a támogatási kérelem.

Ha felkeltette érdeklődését a felhívás, éljen az előminősítés lehetőségével!
A Pro-Futura Nonprofit Kft. áttekinti, hogy milyen eséllyel indulhat az Ön vállalkozása a támogatás elnyeréséért.

ELŐMINŐSÍTÉS