Megjelent a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet szerinti válságtámogatás igénybevételéről szóló 20/2023. (III. 29.) számú Kincstári Közlemény – írja a nak.hu a tájékoztatójában.

kos

Megjelent a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló rendelet – fotó: pixabay.com

Naprakész adatok kellenek

A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet alapján a juh- és kecskeágazat termelési hatékonyságának növelése érdekében apaállatok esetén az állattartók a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állítására 2023. április 1. és április 30. közötti időszakban kizárólag vissza nem térítendő válságtámogatást vehetnek igénybe.

Válságtámogatás iránti kérelmet csak azon ügyfél nyújthat be, aki/amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) foglalt nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett és ”kérelemre nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként szerepel a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben – írja a nak.hu

Felhívják a figyelmet, hogy a Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján végzi, ezért arra kérnek mindenkit, hogy fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a Kincstár ügyfélnyilvántartásában szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.

Az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 12/2023. (II. 1.) számú Kincstár Közlemény itt érhető el.


Mit kell tudni a támogatásról?

Az állattartó a tenyészetében lévő minden megkezdett ötven anyajuh egyedszám után egy tenyészkos, illetve minden megkezdett ötven anyakecske egyedszám után egy tenyészbak tenyésztésbe állításához igényelhet támogatást. Ha a bejelentett tenyészetben lévő anyajuhok vagy anyakecskék száma nem éri el az ötvenet, akkor egy tenyészkos, illetve egy tenyészbak után igényelhető támogatás.

Egy tenyészkos vagy tenyészbak után csak a tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban és csak egy alkalommal igényelhető támogatás!

A támogatás mértéke a támogatási időszakban, azaz a 2022. október 1-jétől 2023. március 31-éig terjedő időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén az apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb

45. a) apaállattá minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként 45.000 forint,

46. b) az „A” törzskönyvben nyilvántartott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 120.000 forint,

47. c) a „K” köztenyésztésre használható besorolást kapott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 90.000 forint.

A saját állományból származó és a támogatási időszakban tenyésztésbe állított apaállatok esetén a támogatás mértéke a fenti pontokban foglaltak szerint kerül megállapításra.

A válságtámogatás iránti kérelmet, valamint a támogatási kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot – a felügyeleti eljárás kivételével – a Kincstár elektronikus kérelemkitöltő felületén keresztül kell benyújtani – áll a nak.hu tájékoztatójában.

kecske

Ha a bejelentett tenyészetben lévő anyajuhok vagy anyakecskék száma nem éri el az ötvenet, akkor egy tenyészkos, illetve egy tenyészbak után igényelhető támogatás – fotó: pixabay.com

A kérelem csak elektronikus úton nyújtható be!

A NAK felhívja a figyelmet arra is, hogy a válságtámogatási kérelem benyújtásra vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat. A nem elektronikus úton benyújtott válságtámogatási kérelmet a Kincstár visszautasítja, a nem elektronikus úton benyújtott egyéb dokumentum pedig a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe!

A válságtámogatás iránti kérelem kizárólag elektronikus úton, az elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon április 1. 00:00:00 és 2023. április 30. 23:59:59 között az Elektronikus kérelemkezelés → Piaci Intézkedések → Válságtámogatás → Válságtámogatás – Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának támogatása menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be.

Tekintettel azonban arra, hogy a kérelem benyújtásának végső határ idejének napja ‒ 2023. április 30-a ‒ a Kincstárnál munkaszüneti nap, így a kérelmeket legkésőbb 2023. május 2-án 23:59:59-ig lehet benyújtani. A benyújtásra vonatkozó határidő jogvesztő!

Egy kérelmező egy támogatási időszakban kizárólag egy válságtámogatás iránti kérelmet nyújthat be! A válságtámogatás iránti kérelemnek kötelezően csatolandó melléklete nincs.

Mósosítás, hiánypótlás, jogorvoslati kérelem

A válságtámogatási kérelem módosítására a benyújtását követően legkésőbb a benyújtási határidő végéig, azaz 2023. május 2-án 23:59:59-ig van lehetőség. A módosításra nem került kialakításra külön elektronikus űrlap, az a már benyújtott válságtámogatás iránti kérelem újbóli megnyitásával, az azokban megadott adatok javításával történhet.

Az esetleges hiánypótlást, a jogorvoslati kérelmet vagy egyéb dokumentumot – a felügyeleti eljárás kivételével – szintén az elektronikus kérelemkitöltő felületen, a korábban már benyújtott válságtámogatás iránti kérelemhez kapcsolódóan az Általános ügyintézés → Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése menüponton keresztül kell benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra is, hogy amennyiben a kérelmező nem saját nevében, hanem elsődleges képviselő/meghatalmazott/kamarai meghatalmazott útján jár el a válságtámogatás iránti kérelem benyújtása során, a kérelem benyújtásának időpontjában az elsődleges képviselőnek/meghatalmazottnak/kamarai meghatalmazatottnak is ”kérelemre nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként ügyfélazonosítóval kell rendelkeznie! – írja a nak.hu

juhok

Egy tenyészkos vagy tenyészbak után csak a tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban és csak egy alkalommal igényelhető támogatás – fotó: pixabay.com

A kamarai meghatalmazáshoz kapcsolódó változásokról szóló tájékoztatás a Kincstár oldalán itt érhető el. Arról pedig, hogy a 2023. évben a kamarai meghatalmazás a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állítása támogatáson kívül még mely ügyekre és agrártámogatási jogcímekre terjed ki itt tájékozódhat.

A Kincstár 20/2023. (III. 29.) számú Közleménye itt, az intézkedéssel kapcsolatos további információk pedig a Kincstár honlapján, a

”Támogatások/Nemzeti támogatások/Válságtámogatások/Válságtámogatás - Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának támogatása” menüpont alatt érhető el.

Az intézkedéssel kapcsolatos további tájékoztatás az mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu e-mail címen kérhető.