Az öntözés megvalósítása vízjogi engedélyköteles tevékenység, amelyben számos hatóság, különböző követelményrendszernek való megfeleltetéssel veszt rész. Ilyen a megyei kormányhivatalok alatt osztályként működő környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság – írja a nak.hu.

Az öntözés esetében a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet mellékletében lévő adatlap szerint kell megvizsgálni a feltételezett környezeti hatások jelentőségét.

Környezeti hatás feltételezése vagy küszöbértéket meghaladó tevékenység esetén előzetes vizsgálati dokumentációt (EVD) kell benyújtani az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság felé, ha pedig megállapítást nyer a jelentős hatás, abban az esetben környezeti hatásvizsgálati dokumentációt (KHV) kell külön eljárásban benyújtani és lefolytatni. 
táblázat*A környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek az öntözésre vonatkozóan:

1. Öntözőtelep
a) 300 ha öntözendő területtől, illetve 0,45 m3/sec vízfelhasználástól
b) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül

2. Nyílt felszínű öntöző-főcsatorna
a) 2 m3/sec vízszállító kapacitástól
b) védett természeti területen, Natura 2000 területen méretmegkötés nélkül

3. Szikkasztás, szennyvízelhelyezés
a) 15 ha-tól természetközeli szűrőmezős elszikkasztó rendszer, 
b) 50 ha-tól öntözéses szennyvízelhelyezés esetén

4. Felszín alatti vizek igénybevételének esetében
a) 1000 m3/naptól talajvízből
b) 500 m3/naptól termál karsztvízből (geotermikus használat esetében releváns)
c) 5000 m3/naptól rétegvízből
d) 2500 m3/naptól hideg karsztvízből
e) 5000 m3/naptól partiszűrésű vízből
f) 2000 m3/naptól termál rétegvízből (geotermikus használat esetében releváns)
g) a mindenkori forráshozam 33%-át és a napi 50 m3-t meghaladó esetben forrásból
h) vízbázis védőövezetén az a)–g) pontok 10%-át meghaladó esetben (ha nem esik vízbázisvédelmi egyedi eljárás alá!)

Az információk tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályos jogszabályoknak kell megfelelni:

• a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet,
• a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet.