Off farm, üzemközi vízrendezési művek
Ezek a felszíni vízvezető csatornák egyidejűleg több vízgazdálkodási feladat (vízátvezetés, vízpótlás, belvízelvezetés, mezőgazdasági és egyéb vízszolgáltatás) ellátására alkalmas vízi létesítmények. A műveket úgy kell méretezni, kiépíteni és fenntartani, hogy a mértékadó vízhozamot kiöntés és károkozás nélkül tudják – elsősorban gravitációsan – elvezetni; kivételt képeznek ez alól az időszakos vízvisszatartásra kijelölt területek.

A felesleges csapadék- és talajvíz befogadó víztestbe való vezetéséről a területhasználó köteles gondoskodni. A területhasználó szükség esetén köteles gondoskodni a többletvízhozam visszatartásáról. Vis maior esetén a kármentesítést a területhasználatnak megfelelően vízkormányzással, vízvisszatartással, szivattyús átemeléssel kell biztosítani. Belvízcsatornának nevezzük a belvizek elvezetésére szolgáló, meghatározott vízszállító képességű ásott medret, az egykori természetes vízfolyás esetleg földmunkával kibővített medret.

vápa

fotó: nak.hu

Üzemi, táblán belüli (on-farm) vízrendezési mű
A szántóföldi növénytermesztésben a költségek csökkentése és a környezet kímélése mellett a legfontosabb cél a homogén növényállomány létrehozása és fenntartása. Ennek egyik alapvető feltétele a megfelelő szántóföldi körülmények kialakítása, ami magába foglalja a felszíni vízkezelést, melynek elmulasztása jelentős termésveszteséggel járhat, és természetkárosító hatása sem hagyható figyelmen kívül.

A felszíni vízrendezési szolgáltatás lehetővé teszi az ún. átjárható vápák kialakítását, amely elsősorban erre a célra kialakított vápanyitó munkagéppel történik. Az átjárható vápák kialakítása több menetben történik a megfelelő lejtés, illetve az adott vápa rézsűkialakításnak biztosítása érdekében. A vápák kialakítása során a vápákból kikerülő talaj a tábláról nem kerül ki, mivel azt a munkagép egyenletesen szétteríti a táblán.

A kialakított vápák – azok teljes mértékű átjárhatósága miatt – termelésbe vonhatók, ott tápanyag-gazdálkodás folyhat, így a talaj termőképessége fokozható, és ott talajképző/humuszosodási folyamatok mehetnek végbe. A kivitelezés a termőföld védelme érdekében történhet, mivel a belvíz káros hatással van a talaj termőrétegére, annak fizikai tulajdonságaira, valamint a felszíni víztöbblet káros kilúgzási, illetve tápanyagtranszport-folyamatokat indíthat el.

Vonatkozó jogszabály: A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet.