A bemutatón Hadászi László a KITE Zrt. innovációs főigazgatója tartott egy – az ő szavaival élve gondolatébresztő – előadást arról, hogy milyen szélsőséges időjárási körülményeknek kell ma a növénytermesztőknek megfelelniük. Az előadás első részében az elmúlt több mint 100 év mérési eredményeire alapozva azt mutatta be, hogy az évi középhőmérséklet folyamatosan emelkedik Magyarországon, a 100 évvel ezelőttihez képest 1,4-1,5 °C-kal magasabb. Ha ezt országos megoszlásban nézzük, akkor még nagyobb szélsőségeket is felfedezhetünk, ugyanis az észak-keleti régióban találhatunk olyan helyeket, ahol ez az érték akár az 1,8 °C-ot is elérheti.

KITE

Dalmandon és Nádudvaron szervezte meg a KITE Zrt. az őszi kalászos és repce fajta- és hibridbemutatóját

A kultúrnövények fejlődését azonban más meteorológiai tényezők is befolyásolják. A fagyos napok száma szintén az elmúlt 100 év átlagát tekintve 16 nappal csökkent, a fagymentes periódus hossza pedig 15-20 nappal emelkedett. Ha az elmúlt 45-50 év átlagát tekintjük, akkor ez utóbbi 18 napra tehető. Ez a két probléma sok fejtörést okozhat az gazdáknak, hiszen növényvédelmi szempontból számos újabb feladatot is jelenthet.

Az elmúlt időszakban pl. több olyan kártevő is megjelent, amelyek előtte hazánkban vagy nem voltak fellelhetők, vagy pedig nem okoztak érdemi kártételt. Sőt a gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera) pl. már áttelelésre is képes hazánkban. A Magyarországon már jelenlévő károsítók közül pedig jó néhány, pl. a kukoricamoly, (Ostrinia Nubilalis), nemzedékszámot váltott.

A hőségidőszak hossza 11 nappal nőtt az elmúlt 100 esztendőben. A csapadék mennyisége ugyan nem változott – bár, ha az elmúlt 10 év mennyiségét nézzük, akkor csökkenő tendenciát mutat –, de a csapadékos napok száma 20-szal kevesebb. Vagyis megnőtt a száraz napok száma, egyre hosszabb száraz periódusokat kell a növényeknek átvészelniük. A csapadék intenzitása is megváltozott. Egyszerre nagy mennyiség hullik, akkora, amelyet már nehezen tudunk kezelni. Ez már eróziós problémákat is felvethet vagy belvízkár is sújthatja a területet.

Hadászi

Hadászi László: "Megnőtt a száraz napok száma, egyre hosszabb száraz periódusokat kell a növényeknek átvészelniük."

És ha már szélsőségekről beszélünk, nem ritka az sem, hogy egy hónapon belül belvízkár keletkezik egy adott parcellán, majd aszály sújtja ugyanazt a termést.

A klímaváltozásnak azonban vannak pozitív hozományai is, mint pl. a tenyészidő hosszabbodása, mely az őszi kalászosra jó hatással van. Ezért javasolják a KITE Zrt. szakemberei a hosszabb tenyészidejű, modern genetikájú hibrideket és fajtákat, mert abban az esetben, ha megfelelőképpen ki tudjuk szolgálni a növény igényeit, akkor nagyobb hozamot várhatunk el.

Ezt ezen hibridek tekintetében azért fontos megemlíteni, mert – a 10-15 évvel ezelőtti társaikhoz képest, akiknek 75 fok hőösszegre volt szükségük – nekik már 100 fok hőösszeg kell a csírázáshoz és a keléshez és további 100-100 minden egyes levél kifejlesztéséhez. Nem véletlen tehát az sem, hogy a modern genetikájú hibridek vetésideje előrébb jött, hiszen a fentiek tudatában időben kell a magnak a földbe kerülnie ahhoz, hogy megfelelő fejlettségi állapotban menjen a növény a télbe. Az új hibridek esetében, ha megfelelő állapotok vannak, a szeptember 20 és október 5 közötti időszakban meg kell történnie a vetésnek. A vetésszerkezetünk azonban nem mindig engedi meg, hogy időben vessük el az őszi kalászosokat.

Kukorica-betakarítás után is sor kerülhet érdemi búzavetésre. Ilyenkor nem ritka az sem, hogy november elején kerül a vetőmag a talajba. Ilyen esetben azokat a búzafajtákat érdemes alkalmazni, melyek a fent említett kisebb hőösszeggel is megfelelő fejlettségi állapotot tudnak létrehozni.

KITE

A KITE Zrt. szakemberei a hosszabb tenyészidejű, modern genetikájú hibrideket és fajtákat javasolják

A legmagasabb hozamokért

A KITE Zrt. a nyár végi és az őszi vetésű kultúrákban nagy termést garantáló korszerű talajművelési és vetési technológiákat dolgozott ki az elmúlt években, és ezekhez az agrotechnikai megoldásokhoz a legjobban illeszkedő hibrideket/fajtákat ajánlja.

A nagy terméseket megcélzó őszi káposztarepce-technológia alapja az, hogy nyár végére a repcét ki kell keleszteni és a tél beállta előtt a fejlődésének el kell érnie 8-10 leveles tőlevélrózsás állapotot, az 1 cm-t meghaladó gyökérnyak átmérőt, a 2 cm-nél nem hosszabb csúcsrügyet, valamint a növénynek 30 cm-nél mélyebb gyökérzettel kell rendelkeznie. Ennek érdekében a vetést augusztus végén, szeptember elején el kell végezni, mégpedig nyirkos magágyba.

repce

Nyár végére a repcét ki kell keleszteni és a tél beállta előtt a fejlődésének el kell érnie 8-10 leveles tőlevélrózsás állapotot

A repceállományok őszi fejlődését a kelést követő 7 °C feletti hasznos hőösszeg határozza meg. A megfelelő, legalább 8-10 leveles fejlettséghez durván 500 °C hasznos hőösszeg szükséges. A magyarországi átlagos időjárási viszonyokat figyelembe véve szükségessé teszik az augusztus végi vetéseket. Ebben az időszakban a legszárazabbak a talajaink, ennek megfelelően azokat az alapművelés- típusokat kell alkalmaznunk, melyek legjobban megőrzik a talajok nedvességtartalmát.

Az alapműveléshez a KITE Zrt. a lazító elven működő, korszerű talajművelő eszközeit, ajánlja. A vetés módjára több lehetőséget is kidolgoztunk a több éven keresztül folytatott vetési kísérleteiben. A hagyományos, duplagabona sortávra történő vetésre a John Deere 740 vetőgépet ajánlják. Abban az esetben azonban, ha 76 cm-es sortávra kívánjuk elvetni a repcét a talaj előkészítése lazítóval, vagy lazító elven működő Orthman sávművelővel végezhető el, A vetést a JD szemenkénti vetőgépekkel célszerű elvégezni.

Fontos, hogy a talajművelés és a vetés között eltelt idő rövid legyen, hogy a magágy ne száradjon ki. A szemenkénti vetőgép csoroszlyái elé felszerelt sávtisztítók eltávolítják a száraz talajszemcséket, szártörmelékeket és lehetővé teszik a nyirkos magárokba történő maglehelyezést egyenletes mélységben. A robbanásszerű egyenletes kelés így válik biztosítottá.

repce

Az alapműveléshez a KITE Zrt. a lazító elven működő, korszerű talajművelő eszközeit, ajánlja

A repce őszi fejlődését segíteni kell az ősszel végzett gyomirtással, a regulátor használatával és a P és K makroelemtrágyák talajvizsgálatra alapozott kijuttatásával. Nagyon fontos, hogy a repceállományok regenerálódáshoz, a tavaszi fejlődés gyors megindulásához minden feltételt biztosítsunk. Ez teszi lehetővé a minél nagyobb számú oldalhajtás- éselágazás- képződését, a téli, kora tavaszi csapadék minél jobb hasznosítását.

Biztosítani kell, hogy kitavaszodáskor a vegetáció indulásakor elegendő nitrogén álljon rendelkezésére a növénynek számára a talajból. Ez különösen a tavaszi tápanyagellátás (fejtrágyázások) esetében fontos, de nagy gondot kell fordítani, ha szükséges a tavaszi gyomirtásra és a tavaszi szárrövidítésre.

A KITE Zrt. a magas repcehozam elérése érdekében nagy termőképességű és stabilitású Dribbler, Diffusion, ES Imperio és Phoenix CL hibridek használatát javasolja, melyek vetőmagnorma-igényük 25-35 csiraképes mag/m2.

Az őszi búzában a nagy termőképességű fajták és hibridek termesztéstechnológiája számos ponton eltér a hazai, konvencionális búzatermesztési gyakorlattól. Az alkalmazott KITE technológia végrehajtása során biztosítani kell, hogy az elvetett mag gyorsan és egyöntetűen keljen, majd a növény fejlődéséhez ideális körülmények alakuljanak ki. Olyan talajművelő eszközöket szükséges választani, amelyek igazodnak az elővetemény tarlómaradványának mennyiségéhez és a talaj nedvességkészletéhez.

Az őszi búza technológia végrehajtásakor biztosítani kell, hogy az elvetett mag gyorsan és egyöntetűen keljen

A vetés előkészítéséhez az alapművelésnek minimum 20 centiméter mélyen kell megtörténnie. Ehhez a művelethez a KITE Zrt. kínálatából a középmély lazítók ajánlottak. A Köckerling Allrounderrel végzett magágykészítés pedig biztosítja a szeptember végi, október eleji vetés pontosságát még nyirkos magágyban is.

A KITE Zrt. által ajánlott nagy termőképességű malmi takarmányminőséget adó búzafajták és hibridek, valamint a prémium minőséget biztosító fajták (Lukullus, Aurelius, Cellule, Basilio, Premio, Ingenio, Lithium, Mv Nemere, Lennox, Hyfi, Hyland) genetikailag rendelkeznek azon tulajdonságokkal, melyek szükségesek a kívánt 8-10 t/ha termés eléréséhez.

A csökkentett vetőmag norma (hibridek 80-100 kg/ha, fajták 180-200 kg/ha) szükségessé teszi az őszi gyomirtást és a vírusvektorok ellen védekezést is. A nagy termések feltételezik a regulátorhasználatot és legalább kétszeri gombák elleni, valamint a szükséges számú kártevők elleni védekezést. A KITE Zrt. ajánlatában szereplő egyéb kalászos fajták, (SU Agendus, SU Ellen, Monique), kiemelkedő termesztési tulajdonságai lehetővé teszik az intenzív technológiába illesztésüket.

búza

A KITE Zrt. fajtái genetikailag rendelkeznek azon tulajdonságokkal, melyek szükségesek a kívánt 8-10 t/ha termés eléréséhez

Lesz-e idén rekordbúzatermés?

A KITE Zrt. meteorológiai állomáshálózata a nyár közepére eléri a 60 darabot. Így már most is olyan saját adatokkal rendelkezik, melyek segítségével megfigyelhetők a klímaváltozás által okozott problémák. Ezen adatoknak a segítségével tudják bemutatni, hogy 2016-ban és 2017-ben hogyan alakultak az őszi, majd 2017-2018-ban a tavaszi hőmérsékleti adatok, és hogy ez milyen hatással volt az őszi kalászosok fejlődésére.

2016 és 2017 októberének átlaghőmérsékletére vonatkozóan is hasonló adatokat mértek, de 2017 novemberében ez már 2 °C-kal magasabb volt, decemberben pedig ez még tovább növekedett, 2,7 fokra. A hőösszeg eloszlásának alakulása szeptember-októberben nagy különbséget nem mutat, novemberben azonban 60, míg decemberben már 70 fok fölötti hőösszeg-többlet alakult ki a 2017-es évben. Összességében a tavalyi őszi időszakot tekintve azt mondhatjuk, hogy az őszi időszakban 628 fok hőösszeg keletkezett, amely azt eredményezte, hogy gyönyörű hat leveles búzaállományok jöttek létre a tél beállta előtt.

2018-ban az első négy hónap átlaghőmérséklete 3 °C-kal magasabb volt a az előző évi adatoknál, 3-ról 6 fokra, konkrétan a duplájára emelkedett. A hőösszeg a január-februári időszakban 180 fok volt. E mellett a búza fejlődése az első két hónapban sem állt le, még egy levelet növesztett. Február végére tehát olyan állományok alakultak ki, amelyek rekordterméssel kecsegtettek. A március 20-a körüli fagy azonban jelentősen károsította az állományokat, a bokrosodási folyamat leállt.

A márciusi fagyok után az extrém, melegrekordokat döntögető áprilisi időjárás közel 200 fokkal magasabb hőösszeget produkált az előző évhez képest. (Az áprilisi drasztikus hőmérséklet-emelkedés egyébként a tavaszi vetésű fő növényeink vetési idejét is befolyásolta. Hiszen gyakorlatilag egyszerre kellett a lehelyezni a napraforgót, a kukoricát, szóját és a cirkot is, de ennek a döntésnek köszönhetően az állományok jelenleg megfelelő állapotban vannak.)

Az extrém április után a májusi időjárás kicsit tompított a hőösszegek emelkedésén, de az látható, hogy a tavasz eleji kéthetes lemaradás után most már két héttel előrébb járunk tavaly ilyenkorhoz képest, ami a betakarítások kezdetét is előrébb hozhatja, azonban a márciusi fagyoknak köszönhetően sajnos a rekordteméseknek kevés esélye van.

Technológia és alkalmazott tudomány a repce és kalászos termesztésben

A bemutatókon a betakarítási technológiákról is szó esett, ismertetve az ebben az évben megjelenő újdonságokat és azokat a jellemzőket, melyek a John Deere kombájnokat megkülönböztetik versenytársaiktól. A John Deere vezető rotoroskombájn-gyártóként, hazánkban is rendkívül sikeres S sorozatú, rotoros betakarítási technológiát képviselő gépcsaládjával. Köszönheti ezt rendkívüli cséplési teljesítményének és kitűnő munkaminőségének, melynek sok esetben a gép üzemeltetésének milyensége szab határt.

Minél nagyobb teljesítményű gépről beszélünk, annál inkább visszahat az esetleges gépbeállítási és üzemeltetési hiba a betakarításra. Erre ad választ a John Deere 2018-ban Magyarországon megjelenő új S700 kombájnsorozata. A fantázia nevén ICA2-nek hívott rendszer ugyanis két darab kamera segítségével érzékeli a kalászvisszahordóban és magfelhordóban áramló anyag összetételét. (Gondoljunk itt a kicsépeletlen szemek, vagy éppen a törtszemek arányára, illetve az idegen anyag jelenlétre. Mostanáig ezek megítélése a gépkezelőre volt bízva.) Ez a rendkívül pontos elemző szoftver a kamerák képeinek, a veszteségmérőknek és a pillanatnyi gépbeállításnak objektív birtokában javasol egy beállítást.

John Deere

Az S700 két kamera segítségével érzékeli a kalászvisszahordóban és magfelhordóban áramló anyag összetételét

Ezt elfogadva folyamatosan figyeli a kapott eredményt, és folytatja a gépbeállítást egészen addig, amíg az általunk felállított fontossági sorrendnek (pl.: 1. teljesítmény, 2. szemveszteség, 3.szemtörés, 4. szemtisztaság) megfelelő legoptimálisabb beállítást el nem érjük. A rendszer használatával a gépben rejlő lehetőségek jobban kiaknázhatóak, valamint kisebb fajlagos üzemeltetési költséget realizálhatunk.

A másik újdonság az automata hozammérő-kalibráló rendszer. A hozammérés pontossága a jövőben nem függ a gépkezelőtől, illetve a kalibrálástól, ugyanis a magtartályban három darab mérőcella gondoskodik az egyedülálló pontosságú mérésről, kalibrálás szüksége nélkül. Örömteli hír, hogy a korábbi 2012-es modellévű vagy fiatalabb S600 sorozatú kombájnokra is felszerelhető utólag a fent említett automata kalibráló rendszer.

Szükséges megemlíteni, hogy a napjainkban megjelenő új fajták és hibrid búzák újabb kihívásokat támasztanak a kombájnokkal szemben. A szemterméssel együtt a szalma mennyisége és milyensége is megváltozott. Nem ritka a zöld száron érő búza. Ez a rotoros kombájnokat fokozottan terheli, hiszen egy viszonylag szűk térben kell a szalmának áthaladnia. Ezért a John Deere S kombájnokban a kalászos növények csépléséhez alkalmasabb hosszan kúpos rotor van beépítve. Így a nagy mennyiségű szalmának nagyobb tér áll a rendelkezésre, valamint folyamatosabban komprimálja a szalmát, így egyenletesebben terheli a rotort.

John Deere

Szintén újdonság az automata hozammérő-kalibráló rendszer

A fülkéből gombnyomással változtatható az anyagáramlás sebessége a terelőlapát szögállításával, mely szintén egy kényelmes és gyors állítási lehetőség a nagy terméspotenciállal rendelkező kalászosok vagy repce esetében. Ezzel a tört szalma aránya csökkenthető, és jobb gépkapacitást is elérhetünk, hiszen feleslegesen nem keringtetjük a nagy mennyiségű szívósabb szalmát a gépben.

A szalmarázós szegmensben is sikeres John Deere, a W és T sorozattal van jelen a magyar piacon. Mindkét modellsorozat 2017-ben újult meg. Ez annyit jelent, hogy növelték a rostafelületet, a szalmarázó ládák felületét, valamint a T sorozatnál drasztikusan nőt az aktív kosárfelület is, mely a korábbi modellekhez képest közel +20%-ot jelent. Ezzel a gépek kapacitása és munkaminősége is érezhetően javul. A felhasználó számára ez több learatott hektárt, vagy tonna terményt jelent naponta.

A munkaminőség egy nagyon fontos kérdés, melyet alapvetően a veszteségszint és a tisztaság ír le. A törtszemarányban a John Deere cséplődobos gépei a nagy átmérőjű doboknak köszönhetően az egyik legkíméletesebb cséplést realizálják. Ezzel együtt a nagyobb ívű kosaraknak köszönhetően kisebb a hirtelen irányváltás és kisebb a szem- és szalmatörés is.

A betakarítási veszteség azonban nem mindig és nem csak a kombájnban képződik. Ezért a vágóasztalok kérdése is egyre nagyobb fontosságú. A hagyományos gabonavágó-asztalok mellett a repertoár mára kiszélesedett. Az alacsonyan elhelyezkedő termőrésszel rendelkező növények esetén, mint a szója vagy a borsó, a talajt szinte borotválni szükséges, melyre a flexibilis kaszaszerkezettel rendelkező John Deere 600F sorozatú vágóasztalok képesek.

Alkalmazásával egy hektáron szójában akár 200-250 kg-al több termény takaríthatunk be a hagyományos vágóasztalokhoz viszonyítva.

Egy másik fontos kérdés a repcebetakarítás. A kitolható kaszaszerkezettel rendelkező vágóasztalok kényelmes megoldást nyújtanak a repce betakarításkori pergési veszteségének csökkentésére, de ne feledjük minél hosszabb az asztal, annál kevesebb ez a veszteség. Ezért a JD 600X sorozatú vágóasztala 800 mm hosszban tolható ki, ezzel szintén kiemelkedik.

Az aktív anyagtovábbítással rendelkező 600D és 600FD vágóasztalok, melyek kezdenek elterjedni hazánkban is, a gabona betakarításban több kedvező tulajdonsággal bírnak. A középrehordó csiga helyett egy keresztirányú szalag szállítja a terményt középre. Így nagy munkaszélességnél a szalma nem tekeredik össze, és kalásszal előre kerülnek a rotorhoz, mely kedvezőbb cséplést nyújt a rotoros S kombájn számára. Ezzel bátran választhatunk egy mérettel szélesebb vágóasztalt. A szalagos vágóasztal a nagyobb S sorozatú kombájnok kiváló vágóasztala lehet, mely már flexibilis kaszaszerkezettel is elérhető szójához vagy borsóhoz (600FD).

A KITE Zrt. a nagy terméshozamokhoz illesztett nagy kapacitású, és kiváló munkaminőséggel dolgozó megújult John Deere kombájn portfólióval kívánja biztosítani a megtermelt termények zökkenőmentes betakarítását, melyet gépbeállítási és optimalizálási szaktanácsadással fokoz. Ehhez a kombájnokba épített gépbeállításokat is rögzítő JDLink rendszer áll rendelkezésre, hogy a gépekben rejlő többletet teljes mértékben kiaknázhassák, és a beruházás minél gyorsabban megtérüljön.

A legmagasabb hozamokért
A KITE Zrt. a nyár végi és az őszi vetésű kultúrákban nagy termést garantáló korszerű talajművelési és vetési technológiákat dolgozott ki az elmúlt években, és ezekhez az agrotechnikai megoldásokhoz a legjobban illeszkedő hibrideket/fajtákat ajánlja.
A nagy terméseket megcélzó őszi káposztarepce-technológia alapja az, hogy nyár végére a repcét ki kell keleszteni és a tél beállta előtt a fejlődésének el kell érnie 8-10 leveles tőlevélrózsás állapotot, az 1 cm-t meghaladó gyökérnyak átmérőt, a 2 cm-nél nem hosszabb csúcsrügyet, valamint a növénynek 30 cm-nél mélyebb gyökérzettel kell rendelkeznie. Ennek érdekében a vetést augusztus végén, szeptember elején el kell végezni, mégpedig nyirkos magágyba.
A repceállományok őszi fejlődését a kelést követő 7 oC feletti hasznos hőösszeg határozza meg. A megfelelő, legalább 8-10 leveles fejlettséghez durván 500 oC hasznos hőösszeg szükséges. A magyarországi átlagos időjárási viszonyokat figyelembe véve szükségessé teszik az augusztus végi vetéseket.
Ebben az időszakban a legszárazabbak a talajaink, ennek megfelelően azokat az alapművelés- típusokat kell alkalmaznunk, melyek legjobban megőrzik a talajok nedvességtartalmát.
Az alapműveléshez a KITE Zrt. a lazító elven működő, korszerű talajművelő eszközeit, ajánlja.  A vetés módjára több lehetőséget is kidolgoztunk a több éven keresztül folytatott vetési kísérleteiben. A hagyományos, duplagabona sortávra történő vetésre a John Deere 740 vetőgépet ajánlják. Abban az esetben azonban, ha 76 cm-es sortávra kívánjuk elvetni a repcét a talaj előkészítése lazítóval, vagy lazító elven működő Orthman sávművelővel végezhető el, A vetést a JD szemenkénti vetőgépekkel célszerű elvégezni. Fontos, hogy a talajművelés és a vetés között eltelt idő rövid legyen, hogy a magágy ne száradjon ki. A szemenkénti vetőgép csoroszlyái elé felszerelt sávtisztítók eltávolítják a száraz talajszemcséket, szártörmelékeket és lehetővé teszik a nyirkos magárokba történő maglehelyezést egyenletes mélységben. A robbanásszerű egyenletes kelés így válik biztosítottá.
A repce őszi fejlődését segíteni kell az ősszel végzett gyomirtással, a regulátor használatával és a P és K makroelemtrágyák talajvizsgálatra alapozott kijuttatásával. Nagyon fontos, hogy a repceállományok regenerálódáshoz, a tavaszi fejlődés gyors megindulásához minden feltételt biztosítsunk. Ez teszi lehetővé a minél nagyobb számú oldalhajtás- éselágazás- képződését, a téli, kora tavaszi csapadék minél jobb hasznosítását.
Biztosítani kell, hogy kitavaszodáskor a vegetáció indulásakor elegendő nitrogén álljon rendelkezésére a növénynek számára a talajból. Ez különösen a tavaszi tápanyagellátás (fejtrágyázások) esetében fontos, de nagy gondot kell fordítani, ha szükséges a tavaszi gyomirtásra és a tavaszi szárrövidítésre.
A KITE Zrt. a magas repcehozam elérése érdekében nagy termőképességű és stabilitású Dribbler, Diffusion, ES Imperio és Phoenix CL hibridek használatát javasolja, melyek vetőmagnorma-igényük 25-35 csiraképes mag/m2 .
Dribbler
A bajnokok bajnoka
Az elmúlt 3 éves fajta-összehasonlító kísérletekben termése 4,5-5,0 t/ha között alakult, olajtartalma 47,81 %, olajtermése pedig 2,03 t/ha volt (12,7%-kal haladta meg a standard hibridek átlagát.)
- Korai éréscsoportba tartozik (00), tenyészideje 285 nap.
- Középmagas termetű, mélyről elágazó hibrid, az alsó elágazás lentről indul.
- Kiemelkedően magas becőszámmal terem.
- Intenzív technológiákban, széles sortávú- és mulcsvetésben is sikeresen termeszthető.
- Fehérjetartalma 21%, fehérjehozama 900 kg/ha körül alakult.
- Állóképessége mindhárom vizsgálati évben átlag feletti volt.
elágazás becőszám magasság növényszám/ha
Dalmand-S 14,0 539 148 183.000
Dalmand-L33 9,0 468 148 226.000
Nádudvar-S 13,3 597 147 184.000
Nádudvar-L 13,3 648 147 184.000
Nádudvar-L33 10,3 434 147 196.000
Diffusion
RLM7 phoma-rezisztens hibrid
Bármilyen termőhelyre ajánlott, nagy termést adó, hibrid, gyenge pontok és kompromisszumok nélkül:
A KITE üzemi és kisparcellás kísérleteiben termésátlaga 4,5-5,0 t/ha között mozgott az elmúlt években, de pl. Bolyban 6 t/ha-t is elérte. Egyedülálló phomatolerancia jellemzi, a középkésői érésű hibridek csoportjában. A földi bolha vagy káposztalégy rágása okozta fertőzések esetén jól ellenáll.
A középérésű csoport végén érik, hosszú tenyészidőszak jellemzi.
Betegségekkel szembeni ellenállósága miatt kiváló állóképességgel rendelkezik.
Szárazságtűrése, télállósága, regenerálódó képessége magas szintű.
Mind laza, mind nehéz, problémás talajokon sikeres a termesztése.
Kifejezetten intenzív őszi fejlődése miatt határozottan erős gyomelnyomó képességgel rendelkezik.
Extenzív technológiatűrése a mai hibridek közül kiemelkedő.
elágazás becőszám magasság növényszám/ha
Dalmand-S 13,0 629 153 171.000
Dalmand-L33 12,0 613 159 196.000
Nádudvar-S 13,3 580 157 190.000
Nádudvar-L 14,0 684 152 197.000
Nádudvar-L33 11,1 455 153 210.000
ES Imperio
A sokat ígérő
A magas termőképességbeli potenciálját nemzetközi eredmények is alátámasztják (német, szlovák, lengyel, francia)
A KITE Zrt. üzemi és kisparcellás kísérleteiben termésátlaga 4,9-5,0 t/ha között mozgott az elmúlt években, de pl. Bolyban 6 t/ha-t felett is termett.
• Beltartalmára jellemző a 49-50%-os olajtartalom és a 18μmol-nál alacsonyabb glükozinolát tartalom. • Átlagos elágazó képessége mellett kifejezetten erőssége akiváló télállósága, szárszilárdsága és kipergés szembeni ellenállósága. • Termesztése bármelyik talajtípuson lehetséges. A hibrid phoma-rezisztens.
elágazás becőszám magasság növényszám/ha
Dalmand-S 14,0 682 163 190.000
Dalmand-L33 12,0 542 160 196.000
Nádudvar-S 14,0 628 162 182.000
Nádudvar-L 14,0 648 161 189.000
Nádudvar-L33 13,7 454 163 210.000
Phoenix CL
Új szinten a Clearfield-hibridek termőképessége!
A Cleratop egy menetben nyújt megoldást a magról kelő egy- és kétszikű gyomokkal szemben. Az olyan nehezen irtható gyomokkal is elbánik, mint a sebforrasztó zsombor (Descurainia sophia), ebszikfű (Matricaria inodora), vagy a tömegesen előforduló tyúkhúr (Stellaria media). A nyár végén is csírázó T4-es gyomok (fehér libatop, csattanó maszlag) se okoznak számára problémát. Megfelelő időben alkalmazva (szik- 3 levél) a kalászos árvakelések ellen is hatásos megoldás.
A Phoenix CL terméspotenciálja a Clearfield repcék közül kiemelkedő, a hagyományos gyomirtású, magas termőképességű hibridekkel teljes mértékben megegyező.
Ősszel kifejezetten lendületes, erős fejlődési erélyű, így akár megkésett vetésekhez is ajánlható.
A legtöbb talajművelési rendszerbe jól illeszthető hibrid: a forgatás nélküli vagy a széles sortávú termesztés-technológiákhoz is alkalmazkodik.
Közép-Korai éréscsoportba tartozik.
Erőteljes kezdeti fejlődésű, középérésű.
Termésátlaga a KITE négy ismétléses kísérleteiben, 4 helyen, 2017-ben.: 4,6 t/ha.
a NÉBIH kisparcellás vizsgálataiban 2015-ben és 2016-ban is dobogós helyezést ért el.
Ősszel kifejezetten lendületes, erős fejlődési erélyű, így akár megkésett vetésekhez is ajánlható.
Robusztus megjelenés jellemzi.
elágazás becőszám magasság növényszám/ha
Dalmand-S 13,0 674 163 184.000
Dalmand-L33 11,0 523 160 211.000
Nádudvar-S 11,5 505 163 197.000
Nádudvar-L 12,0 778 163 196.000
Nádudvar-L33 11,5 466 160 181.000
Őszi Kalászos kísérlet
Az őszi búzában a nagy termőképességű fajták és hibridek termesztéstechnológiája számos ponton eltér a hazai, konvencionális búzatermesztési gyakorlattól. Az alkalmazott KITE technológia végrehajtása során biztosítani kell, hogy az elvetett mag gyorsan és egyöntetűen keljen, majd a növény fejlődéséhez ideális körülmények alakuljanak ki. Olyan talajművelő eszközöket szükséges választani, amelyek igazodnak az elővetemény tarlómaradványának mennyiségéhez és a talaj nedvességkészletéhez. A vetés előkészítéséhez az alapművelésnek minimum 20 centiméter mélyen kell megtörténnie. Ehhez a művelethez a KITE Zrt. kínálatából a középmély lazítók ajánlottak. A Köckerling Allrounderrel végzett magágykészítés pedig biztosítja a szeptember végi, október eleji vetés pontosságát még nyirkos magágyban is. A KITE Zrt. által ajánlott nagy termőképességű malmi takarmányminőséget adó búzafajták és hibridek, valamint a prémium minőséget biztosító fajták genetikailag rendelkeznek azon tulajdonságokkal, melyek szükségesek a kívánt 8-10 t/ha termés eléréséhez. A csökkentett vetőmag norma (hibridek 80-100 kg/ha, fajták 180-200 kg/ha) szükségessé teszi az őszi gyomirtást és a vírusvektorok ellen védekezést is. A nagy termések feltételezik a regulátorhasználatot és legalább kétszeri gombák elleni, valamint a szükséges számú kártevők elleni védekezést. A KITE Zrt. ajánlatában szereplő egyéb kalászosok fajták, (triticale, őszi árpa), kiemelkedő termesztési tulajdonságai lehetővé teszik az intenzív technológiába illesztésüket.
Lukullus
A legjobban termő prémium búza!
Előnyei:
A KITE Zrt. négy ismétléses kísérleteiben az elmúlt 3 évben 8-8,7 t/ha, Nádudvaron 9 t/ha.
Fehérje 14,5%, W 280, Extenzograf energia 100, Farinograf A2.
A legnagyobb termőképességű, prémium minőséget adó fajta.
Kifejezetten ajánlható intenzív technológiába.
Fehérje és reologiai tulajdonságai kimagaslók.
Kiváló a bokrosodó képessége.
Javasolt vetőmagnorma 4,2-4,8 millió csira/ha.
Jellemzői:
- szálkás őszi búza
- középérésű és kalászolású
- erős szár és gyökérzet, ezért kifejezetten ajánlott az intenzív technológiával történő termesztésre
- magas a hektolitersúlya (81,4 kg/hl NÉBIH’14.)
- magas és stabil az esésszáma
- nem fertőződik sárga rozsdával (NÉBIH)
magasság(cm) kalászhossz(cm) kalászszám(db/m2)
Nádudvar 106 8,7 568
Dalmand 115 7,8 549
Aurelius
Prémium minőség, páratlan állóképesség!
A KITE Zrt. négy ismétléses kísérleteiben az elmúlt évben 8 t/ha, Nádudvaron 9 t/ha terméseredményt ért el!
Előnyei:
Nagy termőképességű prémium minőséget adó fajta.
Kifejezetten ajánlható intenzív technológiába.
Fehérje és reológiai tulajdonságai kimagaslók.
Kiváló a bokrosodó képessége.
Javasolt vetőmagnorma 4,2-4,8  millió csira/ha.
Jellemzői:
- szálkás őszi búza
- korai – közép-korai érésű
- erős szár és gyökérzet, ezért kifejezetten ajánlott
az intenzív technológiával történő termesztésre
- kimagasló beltartalmi értékekkel rendelkezik
- nem fertőződik sárga rozsdával (NÉBIH)
magasság(cm) kalászhossz(cm) kalászszám(db/m2)
Nádudvar 95 8,7 632
Dalmand 114 8,8 623
Cellule
Stabil magas termőképességű malmi búza
A KITE Zrt. négyismétléses kísérleteiben az elmúlt 3 évben 9,7-10,4 t/ha, Nádudvaron 11 t/ha terméseredményt ért el!
Előnyei:
Rendkívül magas termőképességű a malmi búza
Rendkívül jó télállósága, állóképessége
Kiválóan bokrosodik
Magas hektolitersúlyú szemeket nevel
A legnagyobb termőképességű versenytársakkal is felveszi a versenyt!
Jellemzői:
- szálkás kalászú őszi búza
- középérésű
- közepes szármagassággal jellemezhető, szára szilárd
- kiválóan bokrosodik (kalászszámlálás: 127% a kísérleti
átlaghoz képest 2016.)
- fehérje-tartalom 12,5% feletti
- jól alkalmazkodik a különböző talajviszonyokhoz
- vetőmagnormája 4,0-4,2 millió csira/ha
- optimális vetésideje október 1-20.
magasság(cm) kalászhossz(cm) kalászszám(db/m2)
Nádudvar 84 8,5 692
Dalmand 99 10,7 672
Basilio
Igen korai bőtermő, stabil malmi minőséggel.
A KITE Zrt. négyismétléses kísérleteiben az elmúlt 2 évben 9,-10, t/ha, Nádudvaron 10,7 t/ha terméseredményt ért el.
Előnyei:
Óriási termésekre képes, stabil lábakon.
Stabil malmi minőség.
Rendkívül jó a télállósága és az állóképessége.
Levél- és kalászbetegségekre nem érzékeny.
Sárgarozsdával, levélrozsdával és szárrozsdával szemben ellenálló.
Jellemzői:
- szálkás kalászú őszi búza
- igen korai érésű
- alacsony szármagasság (70-75 cm), dőlésre nem hajlamos
- télállósága és állóképessége átlagon felüli
- stabil malmi minőségű búzafajta, 12,5-13,5% fehérje
- Levél- és kalászbetegségekre nem érzékeny
- vetőmagnormája 4,0-4,3 millió csira/ha
magasság(cm) kalászhossz(cm) kalászszám(db/m2)
Nádudvar 71 8,3 624
Dalmand 82 7,0 603
Premio
A prémium termésszint
A KITE Zrt. négyismétléses kísérletekben az elmúlt 2 évben 9,-10, t/ha, Nádudvaron 10,4 t/ha terméseredményt ért el.
Előnyei:
Prémium termésszint, malmi minőség mellett
Erős szára van, megdőlésre nem hajlamos
Rendkívül jó a télállósága és az állóképessége
Betegségekkel szemben ellenálló
Jellemzői:
- szálkás kalászú őszi búza
- középérésű
- átlagos szármagassággal rendelkezik, erős szárú
- kifejezetten tömött kalászokat nevel
- télállósága és állóképessége átlagon felüli
- malmi minőségű termést ad
- betegség-ellenállósága jó
- vetőmagnormája 4,0-4,5 millió csira/ha
magasság(cm) kalászhossz(cm) kalászszám(db/m2)
Nádudvar 70 7,8 632
Dalmand 68 8 692
Ingenio
Magas hozam, igen korai érés!
A KITE Zrt. négyismétléses kísérletekben az elmúlt 4 évben 9,-9,7 t/ha, Nádudvaron 10,7 t/ha terméseredményt ért el.
Előnyei:
Magas termés és igen korai érés.
Stabilan B1-es sütőipari minőségű.
Rendkívül jó télállóság és kiváló a bokrosodó képesség.
Jó alkalmazkodóképessége révén hagyományos és csökkentett menetszámú művelésben is ajánlható.
Vetése október 05-25. között, 4,0-4,5 millió csíra/ha vetőmagnormával ajánlható.
Magas termésátlagát kiváló fuzáriummal szembeni toleranciájának is köszönheti.
Jellemzői:
- szálkás őszi búza
- korai érésű (árpákkal, repcékkel együtt aratható!)
- közepes szármagassággal (90 cm) jellemezhető
- tetszetős, telt kalászaiban nagy szemek fejlődnek
(50-70 g ezermagtömeg)
- jó a télállósága, jól bokrosodik
- kiváló a fuzáriummal szembeni toleranciája, melynek termés- és minőségstabilitását is köszönheti
- vetőmagnormája 4,0-4,5 millió csira/ha
magasság(cm) kalászhossz(cm) kalászszám(db/m2)
Nádudvar 82 7,7 600
Dalmand 73 7,9 688
Lithium
Óriási termés, stabil lábakon
A KITE Zrt. négyismétléses kísérleteiben az elmúlt 3 évben 10,-10,3 t/ha, Nádudvaron 10,7 t/ha terméseredményt ért el.
Előnyei:
Óriási termés, jó bokrosodó képesség.
Erős alacsony szár, kiváló szárszilárdság.
Rendkívül jó télállósága és állóképessége.
Levél- és kalászbetegségekre nem érzékeny.
A legnagyobb termőképességű NT fajtákkal és hibridekkel termése azonos!
Jellemzői:
- tar kalászú őszi búza
- késői érésű
- alacsony szármagassággal jellemezhető, erős szárú
- télállósága és állóképessége átlagon felüli
- lisztminősége alapján takarmány, ill. malmi
- kiválóan bokrosodik (kalász számlálás: 129% a kísérleti
átlaghoz képest 2016.)
- vetőmagnormája 3,8-4,2 millió csira/ha (okt. 1-20.)
magasság(cm) kalászhossz(cm) kalászszám(db/m2)
Nádudvar 72 9,3 624
Dalmand 89 7,6 691
Mv Nemere
Jó minőségű, bőtermő malmi búza
A KITE Zrt. négyismétléses kísérleteiben az elmúlt 3 évben 9,-9,5 t/ha, Nádudvaron 10,5 t/ha terméseredményt ért el.
Előnyei:
Megbízhatóan bőtermő.
Jó minőségű malmi búza A2-es sütőipari értékszám, 13%-os fehérje és 30%-os sikértartalom.
Erős szalmaszár, kiváló szárszilárdság.
Rendkívül jó télállósága és állóképessége.
Levél- és kalászbetegségekre ellenálló.
Jellemzői:
- szálkás kalászú őszi búza
- korai érésű
- közepes szármagassággal jellemezhető, erős szárú
- télállósága és állóképessége átlagon felüli
- lisztminősége A2, fehérje 13%, nedves sikér 30% feletti
- lisztharmattal, szárrozsdával, sárgarozsdával,
levélfoltossággal szemben ellenálló
- vetőmagnormája 4,2-4,5 millió csira/ha (okt. 5-25.)
magasság(cm) kalászhossz(cm) kalászszám(db/m2)
Nádudvar 79 9,0 514
Dalmand 83 8,5 600
Lennox
Bő termés, technológiai rugalmasság
A KITE Zrt. négyismétléses kísérleteiben az elmúlt 3 évben 9,-9,2 t/ha, Nádudvaron 9,8 t/ha terméseredményt ért el.
Előnyei:
Bő termőképesség és technológiai rugalmasság egy fajtában.
Lisztminősége malmi I., W, fehérje- és sikértartalma magas.
Rendkívül jó a télállósága.
Sárgarozsdával szemben ellenálló.
Vetőmagnorma: 3,8-4,2 millió csíra/ha (4,5).
Jellemzői:
- tar kalászú őszi búza
- középkorai érésű
- alacsony szármagassággal jellemezhető, szára szilárd
- télállósága átlagon felüli, (NÉIH 2014. maximális 9 pont)
- hektoliter-súlya 80 kg/hl körüli
- fehérje- és sikértartalma magas, lisztminősége B1
- Sárga rozsdával szemben ellenálló (NÉBIH max. 9  pont)
- vetőmagnormája 3,8-4,2 millió csira/ha, (tavasszal 4,5)
magasság(cm) kalászhossz(cm) kalászszám(db/m2)
Nádudvar 95 8,7 540
Dalmand 82 9,5 603
Hyfi
A legsokoldalúbb hibridbúza
A KITE Zrt. négyismétléses kísérleteiben az elmúlt 3 évben 9,8-10 t/ha, Nádudvaron 10,4 t/ha terméseredményt ért el.
Előnyei:
A legrugalmasabb, legsokoldalúbb hibridbúza
Erős szára van, megdőlésre nem hajlamos
Szárazságtűrése figyelemre méltó
Fehérjetartalma 13% feletti, malmi minőség (B1-A2)
Vetésidejét tekintve a legrugalmasabb
Jellemzői:
- szálkacsonkos kalászú hibridbúza
- középkorai érésű
- átlagos szármagassággal rendelkezik, erős szárú
- szárazságtűrése a hibridbúzákon belül is a legjobb
- kifejezetten tömött kalászokat nevel
- télállósága és állóképessége átlagon felüli
- fehérjetartalma 13% feletti, malmi minőséget ad (B1-A2)
- vetőmagnormája 1,2-1,5 millió csira/ha (IX.20-X.20)
magasság(cm) kalászhossz(cm) kalászszám(db/m2)
Nádudvar 90 9,2 496
Dalmand 103 10 599
Hyland
Első a hibridek között!
A KITE Zrt. négyismétléses kísérleteiben az elmúlt 3 évben 9,-9,3 t/ha, Nádudvaron 10,7 t/ha terméseredményt ért el.
Előnyei:
Az egyik legismertebb, legelterjedtebb, legtöbbet bizonyított hibridbúza. A hivatalos, 2010-2016 között elvégzett, évente 28-45 búzafajta bevonásával 8-12 helyszínen beállított kísérletek eredményei alapján a HYLAND hat évben is a legmagasabb termést adta.
Jellemzői:
- Késői érésű, tar kalászú hibrid
- Kifejezetten erős kezdeti fejlődésű
- Állóképessége, szárszilárdsága a hibrid­búzák között is kiváló
- Nagy évjárat-stabilitás jellemzi: száraz­ságtűrése és télállósága kiemelkedő
- Lisztharmattal, levélrozsdákkal és a szeptória kórokozóival szemben fokozottellenálló képességű
- Vetése szeptember végén-október elején javasolható, 120-150 csíra/m2 vetőmagnormával
magasság(cm) kalászhossz(cm) kalászszám(db/m2)
Nádudvar 82 9,5 576
Dalmand 101 9,0 679
SU Agendus
Kiugróan produktív, intenzív, egészséges tritikálé fajta
A KITE Zrt. négyismétléses kísérleteiben az elmúlt 2 évben 8,-9,3 t/ha, Nádudvaron 9,7 t/ha terméseredményt ér el.
Előnyei:
Kiugróan produktív, intenzív, egészséges fajta!
Jó termőhelyekre, intenzív körülmények közé ajánlható
Jellemzői:
- Korai éréscsoportba tartozó, rendkívül jó termő­képességű új tritikáléfajta.
- Hatalmas kalászokat nevelő, átlagosan bokrosodó, jó állóképességű.
- Kifejezetten jó szárazságtűréssel és télállósággal rendelkezik.
- Ezermag-tömege kifejezetten magas.
- Javasolt vetésidő: október elejétől végéig.
- Ajánlott tőszám: 4,0-4,5 millió mag/ha (180-200 kg/ha).
magasság(cm) kalászhossz(cm) kalászszám(db/m2)
Nádudvar 94 9,3 504
Dalmand 96 9,8 681
SU Ellen
Előnyei:
A  csúcstermések legújabb dimenziója az árpatermesztésben.
Kiváló ökostabilitás, jó technológiai alkalmazkodóképesség.
Erőteljes felépítés, kifejezetten aktív, egészséges levélfelület.
Minden körülmények között versenyképes.
Jellemzői:
- Középérésű
- Hatsoros kalász jól termékenyül
- Állóképességét sokáig megtartja ennek záloga a vaskos, erős, de rugalmas szalmája
magasság(cm) kalászhossz(cm) kalászszám(db/m2)
Nádudvar 98 6,5 392
Dalmand 105 9,3 444
Monique
A stressztűrő árpafajta
A KITE Zrt. négyismétléses kísérleteiben az elmúlt 2 évben 8,-9 t/ha, Nádudvaron 10 t/ha terméseredményt ért el.
Előnyei:
A környezeti- és termőhelyi stresszorokhoz kiválóan alkal­mazkodó fajta.
Kiugróan jól bokrosodik, kifejezetten magas négyzetméterenkénti kalászszámmal.
Magas hektolitersúlya és fehérjetartalma miatt igen kedvező takarmányozási értékkel bír.
Erélye a fajtának a kórtani szempontból jó ellenálló képesség és a jó állóképesség, de mint minden árpa esetében, jó termőhelyi adottságok és intenzív technológia mellett szárszilárdítása javasolt.
Jellemzői:
- Hat soros őszi vetésű takarmányárpa.
- A sztenderdeket 7,6 %-al felülmúló termőképesség jellemzi, mindezt nagy termésstabilitás mellett, a szélsőségesen száraz adottságú termőhelyeken is.
- Javasolt vetésidő: szeptember vége-október eleje.
- Ajánlott tőszám: 3,5-4,0 millió mag/ha (180-200 kg/ha).
magasság(cm) kalászhossz(cm) kalászszám(db/m2)
Nádudvar 96 6,0 408
Dalmand 96 7,4 599