Az április 20-i Kormányinfón jelentette be Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy ingyenes lesz az öntözés 2023-ban, amely körülbelül 10 milliárd forintos összeg átvállalását jelenti.

A részletekről a Kormány 1169/2023. (IV. 28.) Korm. határozata (a mezőgazdasági termelők terheinek csökkentésével összefüggésben a mezőgazdasági vízszolgáltatóknál felmerülő költségek központi költségvetésből történő biztosításáról) ad tájékoztatást:

"A Kormány

1. a hazai mezőgazdasági termelés versenyképességének megőrzése érdekében egyetért azzal, hogy a mezőgazdasági termelők jogszabályban meghatározottak szerint mentesüljenek a  mezőgazdasági vízszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól;

2. egyetért a  mezőgazdasági vízszolgáltatóknál az  1.  pontban foglaltak miatt felmerülő bevételkiesés központi költségvetésből történő ellentételezésével;

3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  belügyminiszter kezdeményezésére – a  2.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében gondoskodjon a  vízügyi igazgatási szerveknél mint mezőgazdasági vízszolgáltatóknál az  1.  pontban foglaltakkal összefüggésben felmerült kiadások finanszírozásához szükséges többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi igazgatóságok cím javára, az alábbiak szerint:

a) az  öntözővíz-igényükre szerződéssel rendelkező mezőgazdasági termelők mezőgazdasági vízszolgáltatási alapdíj szerinti összege,

b) a mezőgazdasági termelők részére ténylegesen szolgáltatott vízmennyiség alapján felmerült költség."

Forrás: Magyar Közlöny

Indexkép: Shutterstock