Az agrárminiszter a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások felhasználásának rendjéről 54/2023. (IX. 13.) AM rendelete melléklete részletesen felsorolja az inváziós fajokat.

Ugyanis a KAP rendelet alapján a mezőgazdasági terület támogathatóságának feltételei között szerepel, hogy a nem termelő tájképi elemekként és egyéb tájképi elemekként megjelölt bejelentett területi elemeken a mezőgazdasági termelőnek meg kell akadályoznia a veszélyes gyomnövények és az inváziós növények megtelepedését.

Illetve ha a nem termelő tájképi elem vagy egyéb tájképi elem vonatkozásában az inváziós növények jelenléte meghaladja az adott tájképi elem területének 10 százalékát, az adott tájképi elem területe a támogatás szempontjából nem vehetőfigyelembe.

A medvetalp több fajtája is inváziós növény A medvetalp több fajtája is inváziós növény – Fotó: Pixabay

A medvetalp több fajtája is inváziós növény – Fotó: Pixabay

Az inváziós növények listája

Nem termelő tájképi elemekre és egyéb tájképi elemekre vonatkozó inváziós fajok:

 • zöld juhar (Acer negundo)
 • mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima)
 • parlagfű (Ambrosia artemisifolia)
 • gyalogakác (Amorpha fruticosa)
 • közönséges selyemkóró (Asclepias syriaca)
 • nyugati ostorfa (Celtis occidentalis)
 • aranka fajok (Cuscuta spp.)
 • süntök (Echinocystis lobata)
 • keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia)
 • japán keserűfű fajok (Fallopia spp.)
 • amerikai kőris (Fraxinus americana)
 • lepényfa (Gleditsia triacanthos)
 • kaukázusi medvetalp (Heracleum mantegazzianum)
 • perzsa medvetalp (Heracleum persicum)
 • Szosznovszkij-medvetalp (Heracleum sosnowskyi)
 • japán komló (Humulus scandens)
 • bíbor nebáncsvirág (Impatiens glandulifera)
 • kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora)
 • közönséges ördögcérna (Lycium barbarum)
 • amerikai alkörmös (Phytolacca americana)
 • kínai alkörmös (Phytolacca esculenta)
 • arany ribiszke (Ribes aureum)
 • keserű csucsor (Solanum dulcamara)
 • kanadai aranyvessző (Solidago canadensis)
 • magas aranyvessző (Solidago gigante)

Gyephasznosítású táblán elhelyezkedő elemek esetén kitétellel érintett inváziós fajok (kivéve védett tájképi elemek):

 • fekete fenyő (Pinus nigra)
 • erdei fenyő (Pinus silvestris)
 • kései meggy (Prunus serotina)
 • fehér akác (Robinia pseudoacacia)


Vízinövények (kis vizes élőhelyek):

 • karoliniai tündérhínár (Cabomba caroliniana)
 • közönséges vízijácint (Eichhornia crassipes)
 • cingár átokhínár (Elodea nuttallii)
 • mexikói vízibojt (Gymnocoronis spilanthoides)
 • hévízi gázló (Hydrocotyle ranunculoides)
 • nagy fodros-átokhínár (Lagarosiphon major)
 • nagyvirágú tóalma (Ludwigia grandiflora)
 • sárga tóalma (Ludwigia peploides)
 • strucctoll-süllőhínár (Myriophyllum aquaticum)
 • felemáslevelű süllőhínár (Myriophyllum heterophyllum)
 • úszó kagylótutaj (Pistia stratiotes)
 • átellenes rucaöröm (Salvinia molesta (Salvinia adnata))

Az agrárminisztériumi rendeletben felsorolt inváziós növényeken kívül még jónéhány idegenhonos inváziós növényfaj is előfordul hazánkban, amely megtelepedett és térhódításával veszélyezteti az őshonos életközösségeket. Ezek terjedését ugyancsak meg kell akadályozni. A 3. Nemzeti Biodiverzitás Stratégia fontos pillére a természetes és természetközeli ökoszisztémákat károsító inváziós idegenhonos fajok visszaszorítása.