Évek óta igazoltan a bioelvek szerint művelitek a területet, de még nem jelentkeztetek be az ellenőrzési rendszerbe, viszont nem várnátok meg, amíg lejár az átállási időszak? Ilyen és ehhez hasonló hezitálásokban segíthet dönteni a korosbítás lehetősége.

Korosbítás? Igen. Ez az átállási idő lerövidítését jelenti, melyet a rendelet kivételes esetekben lehetővé tesz.

Mit is jelent ez elméletben?

1. A döntés meghozása után felkeresitek a számotokra szimpatikus tanúsító szervezetet egy kényelmes csatornán, e-mailben vagy telefonon.

2. Még bejelentkezés előtt, időben felteszitek a szakmai kérdéseiteket, ha vannak.

3. Kitöltitek és hiánytalanul visszakülditek a tanúsító szervezetek által elvárt, a bejelentkezéshez szükséges dokumentumokat.

4. Visszaigazolják a bejelentkezéseteket, megkapjátok az aláírt szerződést.

5. Jelzitek, hogy korosbíttatni szeretnétek bizonyos területeket vagy akár mindet. Ez a pont opcionálisan helyet cserélhet bármely korábbi ponttal.

6. Elindítjátok a korosbítási kérelmet a megfelelő dokumentumokkal alátámasztva.

7. Pozitív elbírálás után megszerzitek a jelölt területre az ökológiai státuszt.

8. Értékesíthetitek a területről betakarított termést bioként.

+1. 5-ös és 6-os pont az átállási időszakon belül bármikor használható, főleg ha most hallotok erről először és most villant fel a kis villanykörte. Már régi motoros biogazdaként, új terület megszerzésekor is adott a lehetőség.

Ez túl könnyűnek hangzik. Hol a buktató?

Nincs buktató, ha valóban egy, már legalább 3 éve igazoltan a biorendelet szabályai szerint művelt területet szeretnétek korosbíttatni. Ha egy kicsi kétely is felmerül a terület megfelelőségét illetően, nem érdemes elindítani a procedúrát. De hogy ki és hogyan igazolhatja ezt, milyen területen érdemes kezdeményezni a folyamatot, az a tanúsító szervezetek honlapján részletesen tárgyalásra kerül. Jelen összefoglaló a Bio Garancia Kft. információs anyaga alapján nyújt tájékoztatást.

szántóföld

A korosbítás az átállási idő lerövidítését jelenti, melyet a rendelet kivételes esetekben lehetővé tesz – fotó: Shutterstock

Ki hagyja ezt jóvá, minek kell megfelelni?

Az átállási idő lerövidítéséhez a Pest Megyei Kormányhivatal előzetes jóváhagyása szükséges. Az eljárás elindításának előfeltétele a tanúsító szervezettel létrejött szerződés a korosbítani kívánt területek ellenőrzésére.

Az átállási idő lerövidítését abban az esetben lehet kérelmezni, ha

a) olyan uniós társfinanszírozásban megvalósuló agrár-környezetvédelmi programban vett részt az érintett terület, amelyben az ökológiai gazdálkodásban nem engedélyezett tápanyagokat és növényvédő szereket nem használhattak, vagy

b) hitelt érdemlően bizonyítani tudja a gazdálkodó az eljárás során, hogy az érintett földterületeket az ökostátusz kérelmezett időpontját megelőző 3 évben az ökológiai gazdálkodásban tiltott (az (EU) 2021/1165 rendelet I. és II. mellékletében nem szereplő) készítményekkel nem kezelték. (Minden érintett évben vezetett, növényorvos által igazolt gazdálkodási és permetezési napló.)

Mindezek mellett fontos megemlíteni, hogy ezen lehetőség nem az átállási státusz korábbi elérésére vonatkozik, ugyanis az eljárásrend az ökológiai státusz megadásáról, "azonnali" megszerzéséről szól!

A terület átállási idejének lerövidítésére vonatkozó kérelmet akkor tudjátok benyújtani, ha már bejelentkeztetek az ellenőrzési rendszerbe. A kérelmet a tanúsító szervezetnek vagy a kérelmet elbíráló Pest Megyei Kormányhivatalnak kell címezni, az eljárást minden esetben írásban kell kérelmezni. A következő adatok megadása szükséges ehhez:

• a kérelmező neve és címe; 
• a korosbítani kívánt területek parcellaszáma, helyrajzi száma, MePAR-azonosítója, pontos mérete, mindezek mellett pedig az előző 3 év főbb termesztési adatai, úgymint pl.: növényfajok, illetve -fajták, tápanyag-gazdálkodásra és növényvédelemre vonatkozó adatok.

A kérelemhez csatolni kell:

a) pont esetén:

- az érintett területet vagy területeket tartalmazó támogatási határozat másolatát és a támogatási jogosultság fennállását igazoló nyilatkozatot;

- az érintett területről vezetett táblatörzskönyvet;

- termesztési és permetezési naplót.

b) pont esetén:

- a termesztési, valamint permetezési naplót, a táblatörzskönyvet, illetve minden olyan dokumentumot, amellyel a kérelem alátámasztható és biztonsággal elbírálható;

- amennyiben az érintett időszakra vonatkozóan a területileg illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága által történt szermaradvány-vizsgálat, akkor a vizsgálati jegyzőkönyvet is csatolni szükséges.

laptop

A kérelmet a tanúsító szervezetnek vagy a kérelmet elbíráló Pest Megyei Kormányhivatalnak kell címezni, az eljárást minden esetben írásban kell kérelmezni – fotó: Shutterstock

A kérelemben foglaltakat a tanúsító szervezet a vonatkozó hazai rendelet alapján helyszíni ellenőrzés keretében is felülvizsgálhatja, továbbá, ha szakmailag indokolható, kötelezheti a kérelmezőt – a költségek viselése mellett – talaj- és növényminták növényvédőszermaradék-vizsgálatának elvégeztetésére. Ezt követően a beküldött dokumentumok és az esetleges helyszíni ellenőrzés, illetve szermaradvány-vizsgálat eredményei alapján a Pest Megyei Kormányhivatal számára a tanúsító szervezet felterjeszti javaslatát és annak indoklását. A Pest Megyei Kormányhivatal az átállási idő lerövidítése tárgyában határozat formájában döntést hoz.

A kérelem beadásának díja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet alapján kerül megállapításra.

Összefoglalva tehát, amennyiben olyan területtel rendelkeztek, amelyre 3 évre visszamenőleg (függetlenül az adott növénykultúra rendeletben foglalt átállási idejének hosszától) igazolni tudjátok, hogy azt az ökológiai gazdálkodásban tiltott (az (EU) 2021/1165 rendelet I. és II. mellékletében nem szereplő) készítményekkel nem kezelték, akkor írásban kezdeményezhetitek az átállás lerövidítését, az ökológiai státusz megszerzését.