A magyarországi tartamkísérleteinek eredményei rámutattak arra, hogy a magyarországi talajok – talajképződési sajátosságuk miatt - jól tűrik az alkalmi zsarolásokat. Az ilyen típusú talajokra jól lehet alkalmazni a vetésforgóba rendezett tápanyag-utánpótlási stratégiát, és nem indokolt a vetésforgó minden elemében minden növény alaptrágyázása (PK).

Amikor talajaink hosszabb-rövidebb idejű ”zsarolása” mellett döntünk, mindig meg kell vizsgálni a talaj aktuális állapotát, tápanyag-szolgáltató képességét. Alacsony tápanyag-szolgáltató képességű talajon (PK), kis humusztartalomnál, vékony termőrétegnél nagyon körültekintőnek kell lennünk, hogy milyen növényben, milyen hosszan alkalmazzuk –szélsőséges esetben- alkalmazzuk-e az alaptrágyázás szüneteltetését.

Feltöltött talajokon néhány nagyon fontos vezérlő elv ismerete mellett bátran alkalmazható, vagy szűkebb esztendőkben hitelt vehetünk fel talajainktól nehézségeink áthidalására. Aki nem tegnap kezdett gazdálkodni, az biztosan átélhetett már hasonló „kényszerpihenőket”.

Lajos Mihály előadásának lényeges mondanivalója, hogy bátran lehet szakítani a rögzített arányú komplex műtrágyákkal, (ha szükséges) monoműtrágyákkal az igény kielégíthető. Nem kell mindig, minden évben mindkét (PK) hatóanyagot alkalmazni, sőt az eredményekből láthattuk gyakran egyiket sem, hogy a várt termést elérjük.

Az előadás fő mondanivalója a következő volt: ki lehet szállni a 120:60:60 fojtogató, már-már zaklatás szintjéig fajuló kommunikációs nyomása alól. Élő példák vannak rá, de tegyük ezt szakmai alapokon és körültekintően. A kukorica N ellátását pedig el kell kezdeni átértékelni. Nagyságrendje több, mint 1 millió ha; ehhez több kísérlet kell, mint amit mi el tudunk végezni. Mi megtettük az első lépéseket és megtesszük a másodikat is, de követők kellenek. Nagyon sok direkt és indirekt információ mutat abba az irányba, hogy a kukorica nem extrém N igényes növény, azt kell tudni, hogy hol vannak ennek a határai.

További információk és szaktanácsadás egy pénztárca és környezetkímélő tápanyag-utánpótlási stratégia megalkotásához:

Lajos Mihály ügyvezető igazgató

lajosm@agrofil.hu

iroda@agrofil.hu