Gázolaj árak 657 Ft Benzin árak 618 Ft EUR 389.56 Ft USD 359.58 Ft CHF 408.33 Ft GBP 455.79 Ft

Árvíz

Az árvíz egy folyóvíz vízszintjének olyan mértékű emelkedése, amikor az medréből kilép. Fontos megkülönböztetni az áradástól, amikor a vízszint ugyan megemelkedik, de a mederből nem lép ki a víz. Az árvíz nem jelent feltétlenül katasztrófahelyzetet.

Kapcsolódó címkék: aratás, belvíz, földművelés, időjárás, környezetvédelem, növényvédelem, ökológiai gazdálkodás, öntözés, zöldségtermesztés,

Árvízvédelmi készültség van a Tisza-tó mentén is +VIDEÓ

Olyan történt, amire ötven éve nem volt példa.

A természetközeli megoldásokon alapuló árvízvédelem a leghatékonyabb

Fákkal, árterekkel, folyók rendezésével természetközeli módon lehet alkalmazkodni az éghajlatváltozás okozta árvizekhez.

OVF: az óév utolsó napján búcsúzik a dunai árhullám is

Jól vizsgáztak az elmúlt évtized dunai árvízvédelmi fejlesztései.

Mostantól gyakrabban kell téli árvizekre számítanunk

Havazás helyett egyre többször esőzésre kell készülni, ami a mezőgazdasági terméshozamokra is hatással lehet.

Dunai árhullám: hosszan elnyúló tetőzések, lassú apadás következik

A következő néhány napon számottevő csapadék nem várható.

Árhullám és I. fokú árvízvédelmi készültség!

Budapesten elhúzódó árhullám várható, de nagyon nagy az előrejelzés bizonytalansága.

Nagy segítség aszály és hatalmas esőzések idején is, mi az? (x)

Védd meg egyszerűen a földedet a belvíztől, a villámárvizektől és a szárazságtól.

Fórum hozzászólások


Mikor jön az ESŐ?! Agrármeteorológia, időjárás »

jani6
2014. október 15., csütörtök 11:43

Nemesgörzsöny-Egyházaskeszőnél a Marcal hídnál! Tartok tőle,hogy az egybefüggő 21 hektáromat most az északi oldalról veszélyezteti az ár ,a déli oldalról húzódik vissza a mély árokba a kiöntött Kis Séd által elöntött területről a víz! Van víz rendesen!ÁrvízÁrvízsmile hammer

Kárenyhítési rendszer »

Zoli 63
2014. október 15., csütörtök 11:43

Tegyétek át, ha aktuálisabb topicot tudtok ! ! ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Június 24-ig jelenthetők be a júniusi árvíz okozta mezőgazdasági károk 2013.06.14. péntek A 2013. júniusi dunai árvízi védekezést követő helyreállítási feladatvégzés részeként megkezdődött az elöntéssel érintett mezőgazdasági területek és károk felmérése. A kárbejelentéseket legkésőbb 2013. június 24-ig a falugazdásznál személyesen tehetik meg az érintettek a NÉBIH honlapjáról is letölthető adatlap kitöltésével. A lehetőséggel azon termelők élhetnek, akiknek mezőgazdasági területét elöntési kár vagy a védekezéssel, mentéssel magas vízállással kapcsolatosan másodlagos kár érte. A kárfelmérés kiterjed az ártéren és az azon kívül elhelyezkedő mezőgazdasági területekre (gyep, rét, legelő, kaszáló, szántó, kertészeti kultúrák). Káreseménynek tekinthető az árvíz által okozott közvetlen elöntési kár, valamint annak közvetett hatásai is, például a védekezés, mentés során bekövetkezett taposási kár, a magas vízállás hatására kialakult belvízkár (fakadóvíz, átszivárgás, buzgár, talajvízszint emelkedés), valamint a menekülő vad által okozott kár. Fontos, hogy a 2013. évi dunai árvíz kárfelmérése során tett bejelentés nem helyettesíti az agrár-kockázatkezelési rendszerben előírt kárbejelentést. Az „Árvíz 2013 – adatszolgáltató lap” az alábbi linken érhető el. http://www.nebih.gov.hu/aktualitasok/arviz Forrás: NÉBIH

Kinek milyen a repce, illetve a búza? »

KékVillám
2014. október 15., csütörtök 11:43

Válasz #4071 hozzászólásra Artea-t is dícsérik sokan. Növ. védőssel értekezek, aztán majd eldöntjük. Árvíz??smile confusedsmile confused ÁÁÁ, nem hinném, hogy a közeljövőben megindul valamelyik...mondjuk a sorok patakot régen láttam, meg a rábát sem mostanság, de most hogy mondod, megnézem, mekkora a víz. Van a Rábának egy holt-ága, ami ilyenkor tele szokott lenni vízzel. Múlt hónapban le akartam menni horgászni, szinte már csak pocsolya voltsmile scared

Körbálázót, de milyet? »

szanberg
2014. október 15., csütörtök 11:42

Válasz #653 hozzászólásra tavasszal rösszul írtam(kicsit megelőlegeztem neki bár sok híjja nem volt) de a lényeg most van benne 4000üzemóra éppen! Ez a 6497-es, a nagy. Az 5455-be 600körül mocorog mostanság. Árvíz alatt kb100üzemórát dolgozott a vízekben most. A legkisebb 3435-ben 2600valamennyi óra van. Az MF38kombájnban meg szintén 4000, egynehány óra híjján. hektárban tízezer valamennyi.

Mezőgazdasági közlemények »

Pintér Zoltán
2014. október 15., csütörtök 11:42

2010.07.05. A 2010. évi egységes kérelmekhez kapcsolódó árvíz és belvíz miatt bekövetkezett vis maior esemény bejelentésekkel, továbbá az agrárkár-enyhítési rendszer keretében fennálló kárbejelentési kötelezettséggel kapcsolatos tudnivalókról. A 2010. tavaszi, nyáreleji esők és viharok, illetve a tavaszi belvíz jelentős károkat okoztak az ország számos mezőgazdasági területén, amely káresemények kapcsán a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) ismételten felhívja tisztelt Ügyfelei figyelmét a 2010. évi egységes kérelmekhez kapcsolódó vis maior bejelentések fontosságára, valamint a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer tagjainak kárbejelentési kötelezettségére – külön kiemelve a két kárbejelentési kötelezettség közötti különbségeket. Vis maior bejelentési kérelem – „W0103- Egységes kérelem kérelemszintű vis maior 2010” Vis maior bejelentést kell tenni, amennyiben a 2010. évi egységes kérelemben megjelölt terület vonatkozásában vis maior esemény történt (például árvíz, belvíz) és a vis maior esemény bekövetkezése miatt az ügyfél nem tudja teljesíteni a támogatás igénybevételéhez szükséges valamely feltételt. Bejelentés módja: A vis maior bejelentést 2010. május 19-étől lehet benyújtani elektronikusan az MVH-hoz - az egységes kérelem benyújtásához hasonlóan - az Ügyfélkapun keresztül. A vis maior esemény bejelentéshez kapcsolódó, az esemény bekövetkezését igazoló dokumentumokat – a lentiekben részletezett kivételektől eltekintve - papír alapon kell benyújtani az MVH ügyfél lakóhelye szerint területileg illetékes kirendeltségéhez (a továbbiakban: az MVH területileg illetékes kirendeltsége). Amennyiben az ügyfél a vis maior eseményt alátámasztó beküldendő dokumentumokat postai úton nem küldi meg, a vis maior kérelme elutasításra kerül. Figyelem! Tekintettel az ár- és belvíz miatt bekövetkezett vis maior események várhatóan nagy számára, az ilyen ok miatti bejelentéseket az MVH és az MgSzH az ügyfelek érdekében egyszerűsített eljárásban kezeli! (ld. lentebb) Bejelentés határideje: A vis maior bejelentést 10 munkanapon belül kell benyújtani, attól az időponttól számítva, amikor a mezőgazdasági termelő olyan helyzetbe kerül, amely ezt lehetővé teszi. Akkor tekinthető a vis maior esemény bejelentést lehetővé tevő helyzetben lévőnek a mezőgazdasági termelő, amikor képessé válik a káresemények elmúltával adminisztrációs kötelezettségek teljesítésére, valamint annak megállapítására, hogy a vis maior esemény által okozott kár lehetetlenné teszi számára egyes támogatási feltételek teljesítését. A támogatási feltételek teljesítését lehetetlenné tevő esemény, például amikor a tervezett tavaszi vetésű növényi kultúrák elvetésére már nincs lehetőség, vagy az őszi vetésű növények a vízborítás miatt kipusztultak. A vis maior esemény bejelentése 2010. június 9-e után is megtehető, emiatt külön jogkövetkezményre nem kell számítani. A vis maior esemény bejelentését – az előzőeknek megfelelően - nem annak bekövetkezésekor (mindazonáltal a tavaszi, nyár eleji időszakhoz képest nem is egy ésszerűtlenül hosszúra kitolt, pl. őszi időpontban), hanem akkor célszerű bejelenteni, amikor a vis maior esemény által okozott probléma már egyértelműen meghatározható. Javasoljuk, hogy a bejelentést olyan időpontban tegyék meg, amikor már biztosan megállapítható, hogy kipusztult a növénykultúra, vagy már bizonyos, hogy nem vethető el a tervezett növény, illetve nem kétséges, hogy a vis maior esemény a terület megfelelő kultúraállapotban tartását biztosan akadályozza. Olyan esetekben, amikor még esély van arra, hogy pl. a belvíz visszahúzódik, a bejelentéssel várjanak addig, amíg nincs kétségük a felől, hogy a probléma bizonyosan nem hárul el oly módon, hogy a támogatás feltételei teljesíthetőek legyenek. Igazoló dokumentumok: A „W0103” bejelentő felületen a vis maior eset tényét alátámasztó dokumentumokat meg kell jelölni. Árvíz és belvízkár esetén: Az ár- és belvíz miatt bekövetkezett vis maior eseményeket bejelentését az MVH és az MgSzH - az ügyfelek érdekében - egyszerűsített eljárásban kezeli Ennek értelmében az ügyfélnek elegendő az MVH honlapjáról elérhető elektronikus felületén bejelenteni az érintett parcellákra a vis maior esemény bekövetkezésének tényét, illetve bepipálni az „MgSzH igazolás” rubrikát (Ehhez a meghatalmazással rendelkező falugazdász vagy agrárkamarai tanácsadó ingyenes segítsége is igénybe vehető). Ezen bejelentés alapján az MgSzH kivizsgálja a vis maior eseményt annak eredményéről szakhatósági állásfoglalás formájában igazolást állít ki, amelynek egy-egy példányát megküldi a bejelentő (ügyfél) valamint az MVH részére. Az ügyfélnek tehát nem szükséges az MgSzH által kiadott igazolást külön az MVH területileg illetékes kirendeltségének megküldenie! Az egységes kérelemben bejelentett növényi kultúra megváltoztatása: Amennyiben a gazdálkodó valamely parcellája vis maiorral érintett, abban az esetben meg kell adnia azt a hasznosítási kódot, amely a vis maiorral érintett területen a valóságban is megtalálható. Ennek megfelelően, ha a tavaszi vetésű növényi kultúra elvetésére már nincs lehetőség, vagy az őszi vetésű kultúra elpusztult és a területen nincsen növényi kultúra, akkor, javasoljuk, hogy a vis maior bejelentésre szolgáló elektronikus felületen az érintett terület hasznosítási kódját „Pihentetett terület”-re (PIH01) változtassa. Figyelem! Abban az esetben, amikor a „W0103” bejelentő felületen a vis maior bejelentéssel egyidejűleg az érintett terület hasznosítási kódját „pihentetettre” minősítette át, azonban később az derül ki, hogy a tavaszi vetésű kultúra elvetésére mégis van mód, a hasznosítás pontosítását a „W0102” felületen kell jelölni. Amennyiben az akadály elhárulása nem csak a terület bevethetőségét teszi lehetővé, hanem az egyéb támogatási feltételek betartását is, javasoljuk a vis maior kérelem visszavonását, ugyancsak a „W0103” elektronikus felületen. Az ilyen esetek száma csökkenthető, ha a vis maior bejelentésre nem elhamarkodottan kerül sor. Agrárkár-enyhítési rendszer keretében fennálló kárbejelentési kötelezettség Az agrár kárenyhítési rendszerben érvényes tagsággal rendelkező mezőgazdasági termelők a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtására való jogosultság megszerzéséhez – az előírt hozzájárulás-fizetési kötelezettség maradéktalan és határidőben való befizetése mellett –belvíz-, jégeső- vagy fagykár elszenvedése esetén határidőben be kell jelentsék a káreseményt az alábbiak szerint. Bejelentés módja: A káreseményt - az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 2. számú melléklete szerinti adattartalommal - az MgSzH által a honlapján (www.mgszh.gov.hu) közzétett bejelentőlapon az MgSzH termelő lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes területi szervéhez kell bejelenteni. Bejelentés határideje: A káreseményeket a káresemény bekövetkezésétől számított tíz naptári napon belül kell bejelenteni a termelő lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes MgSzH területi szervéhez. A káresemény bekövetkezésének időpontja a gyakorlatban azt az időpontot jeleni, amikortól a kár felmérhető, vagyis a termelő olyan helyzetbe kerül, hogy képes a káresemény megállapítására (pl. a tervezett tavaszi vetésű kultúrák elvetésére nincs lehetőség, vagy az őszi vetésű növények a vízborítás miatt kipusztultak). Kultúraváltás: Alapesetben az egységes kérelemben „pihentetett területként” bejelentett területek az agrárkárenyhítési-rendszerben nem vesznek részt (azokra vonatkozóan a termelőnek nem keletkezik befizetési kötelezettsége, és az ezen területeken bekövetkezett káreseményre kárenyhítő juttatás sem igényelhető). Amennyiben azonban a termelő vis maior esemény következtében kényszerült a kultúraváltásra és vis maior bejelentés keretében a hasznosítási kódot „pihentetettre” módosította az érintett terület vonatkozásában, részt vehet az agrárkár-enyhítési rendszerben (feltéve, hogy a rá vonatkozóan megállapított kárenyhítési hozzájárulás összegét az MVH számlájára határidőben, maradéktalanul megfizeti). Figyelem! A vis maior bejelentése illetve a káresemény bejelentése két, egymástól független esemény, azokat külön-külön kell megtenni! Forrás: mvh

 • Permetezésre megfelelő
  Szél: átlag 8 -10 km/ó
 • Borultság
  100.0%
 • Csapadék
  0.0 mm / 0%
 • Harmatpont
  6 °C
 • Páratartalom
  90%

Minden jog fenntartva.
© 2024 Agroinform Média Kft.

[bezárás x]