tojótyúk

A tojótyúk a tojásáért tartott azaz tojáshasznú baromfi (nő ivarú egyede).

Kapcsolódó címkék: állategészségügy, állattenyésztési napok, baromfi, csirke, takarmány,

Hozzászólások

 • Tojótyúk tenyésztés, tartás és a tojás eladása » 2014. október 15., csütörtök 11:43 | Keksz007

  Sziasztok! Új vagyok még itt csak most regisztráltam! Olyan problémám lenne hogy tojótyúk tartással foglalkozok szabadtartásban és most jött egy új állomány és valamiért nem isznak rendesen a szopókás rendszerről és emiatt hogy kevés a vízfelvétel keveset is esznek! Mai nap már nem bírtam hogy mi van velük vittem be nekik vizet vederben és pillanatok alatt megittak annyit mint eddig 1 nap alatt! Bán Zsolt tőled vagy bárkitől kérdezném de látom te elég jól értesz ezekhez a dolgokhoz szerinted mit csináljak hogy rászokjanak rendesen és onnan igyanak! Egyébként a víz és a takarmánybevitel is csak kb 1 harmada volt a termelés alatti mennyiségnek! Persze ezek még 18 hetesek nem feltétlen esznek isznak annyit de akkor is keveslem! Várom hosszászolásokat! Előre is köszönöm!

 • Tojótyúk tenyésztés, tartás és a tojás eladása » 2014. október 15., csütörtök 11:43 | samy76

  Sziasztok! Egy kis off, mert nem tojótyúk, hanem húshibrid, de remélem tudtok segíteni. {:helpsmilie:} Mint írtam, a tojók előtt akartuk egy garnitúra húscsirkét is. Ma megjött 40 darab ross-308-as húshibrid. Sajnos nem voltam itthon, mikor meghozták őket, mert van egy köztük, aki (mint most kiderült 2 perce) apám szerint már átvételkor sem bírt lábra állni.... Beraktam egy dobozba, úgy raktam az infra alá vízzel és kajával. Ez fertőző?? Van esély, hogy megmaradjon? Az már csak a hab a tortán, hogy a kb.2 hetes csirkék átlagsúlyban kb. a felét tudják, mint amit a teljesítmény mutatók szerint tudniuk kéne és 390 helyett 410-ért adták darabját..... {:angry:} Itt vannak róluk képek: http://gallery.site.hu/u/Northmyth/csirkek/

 • Víztársulatok hozzájárulási díja » 2014. október 15., csütörtök 11:42 | moly

  Sír az elvtárs mert megdöglött az aranytojást tojó tyúk...Eltörlik a vízgazdálkodási hozzájárulást.

 • Állattenyésztésről » 2014. október 15., csütörtök 11:42 | Szabi.

  Állattartók figyelmébe! Nagyban változtak az állattartókra vonatkozó állatvédelmi jogszabályok, amelyek újabb kötelezettségeket jelentenek: 31/2010. (XI. 18.) VM rendelet az egyes állatvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról Ezek változnak: 1. A vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól szóló 9/1999. (I. 27.) FVM rendelet módosítása 2. A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosítása 2. § A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet Legtöbb ügyfelünket érintő változások: A. § (1) Annak az állattartónak, aki mezőgazdasági haszonszerzés céljából legalább ötszáz hústermelés céljából tartott csirkét tart, az állatok jólétéért felelős személyt (továbbiakban: állatjóléti felelős) kell kijelölnie. B. 11/A. § (1) Annak az állattartónak, aki mezőgazdasági haszonszerzés céljából legalább C. a) ötszáz, hústermelés céljából tartott csirkét, D. b) harminc lovat, E. c) ötven szarvasmarhát, F. d) száz sertést, G. e) száz futómadarat, H. f) száz, Magyarországon vadászható, vadon élő faj élelmiszer előállítás céljából tenyésztett vagy tartott egyedéből álló törzsállományt, I. g) kétszáz juhot, J. h) kétszáz kecskét, K. i) kétszázötven anyanyulat, L. j) kétszázötven prémesállatot, M. k) háromszázötven tojótyúkot, N. l) ötszáz egyéb baromfit, kivéve fácánt, foglyot, tőkés récét, O. m) ezer foglyot vagy tőkés récét zárt térben, P. n) ezer hízónyulat, vagy Q. o) ötezer fácánt zárt térben R. tart, az állatok jólétéért felelős személyt (a továbbiakban: állatjóléti felelős) kell kijelölnie.” S. (2) Az állatjóléti felelős feladata, hogy a) felügyelje és elősegítse az állatok tartási körülményeit meghatározó állatvédelmi jogszabályok betartását, b) ellássa az állatok gondozásával és felügyeletével megbízott személyeket az állatok jólétével kapcsolatos utasításokkal és útmutatással, c) évente oktatást tartson az állattartó telep dolgozói részére, valamint új dolgozó belépése esetén a munkakezdést megelőzően, mely elvégzett állatvédelmi oktatásokat dokumentálnia kell. (3) Az állattartó által kijelölt állatjóléti felelősnek a kijelölést követő fél éven belül állatvédelmi képzésen kell részt vennie, és képesítési bizonyítványt kell szereznie. (4) Az állatvédelmi képzés iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzés. A képzést és a vizsgáztatást a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH területi szerve) szervezi, végzi, eredményes vizsgát követően képesítési bizonyítványt ad ki, a kiadott képesítési bizonyítványokat nyilvántartja. (5) A képesítési bizonyítványt megszerző személy valamennyi állattartó telepen végezhet állatjóléti felelősi tevékenységet. A képesítési bizonyítványt annak kiadásától számított 5 éven belül meg kell újítani, új állatvédelmi képzésen kell részt venni. (6) Amennyiben állatjóléti felelőssel rendelkező állattartó telepen az MgSzH területi szerve az állatvédelmi jogszabályokban leírtak súlyos vagy ismétlődő megszegését tapasztalja, az állatjóléti felelőst új képzés elvégzésére kötelezheti. (7) A képesítési bizonyítvány formailag egységes, meg kell felelnie a 11. számú melléklet szerinti követelményeknek. (8) Az oktatási anyagot, az oktatás és vizsgáztatás módját és a vizsgafeladatokat a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Ha az állatokat egyenként kábítják el, a kábítóberendezést a) el kell látni egy olyan műszerrel, amely méri a terhelés impedanciáját (ellenállását), és megakadályozza a berendezés működését, ha a minimálisan előírt áram nem tud áthaladni, b) el kell látni egy olyan műszerrel, amely az egyes állatoknál fény- vagy hanghatással jelzi a berendezés működési időtartamát, c) el kell látni egy olyan műszerrel, amely jelzi a terhelés alatti feszültséget és az áramerősséget, d) úgy kell elhelyezni, hogy az a)-c) pontban felsorolt műszerek kijelzőjét a kezelőszemély jól láthassa.” 2. melléklet a 31/2010. (XI. 18.) VM rendelethez 1. Az R. 4. számú mellékletének 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „5. A takarmányt és az itatóvizet mennyiségben és időben - különösen az utónevelési időszakban - úgy kell megállapítani, hogy a tömés időszakára az állatok a szervezetet megterhelő nagyobb takarmányadagok befogadását minél kisebb nehézséggel tudják elviselni.” 2. Az R. 4. számú melléklete a következő 5/A. ponttal egészül ki: „5/A. A táplálás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a takarmány bejuttatására használt cső elérje a nyelőcsövet, ugyanakkor ne érje el a mirigyes gyomor bejáratát. A cső kizárólag gumiból, vagy hasonló rugalmas anyagból készülhet, átmérője legfeljebb 22 mm lehet.” 3. melléklet a 31/2010. (XI. 18.) VM rendelethez 1. Az R. 10. számú mellékletének 1.1. pontja a következő e) alponttal egészül ki: [E melléklet alkalmazásában:] „e) levágás: emberi fogyasztásra szánt hal leölése.” 2. Az R. 10. számú mellékletének 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „2.1. A halak tárolására szolgáló víztestet kötelező átfolyó vízzel vagy vízvisszaforgatással folyamatosan frissíteni. A víz frissítését úgy kell kivitelezni, hogy az oxigéndús levegő finom buborékok formájában, porlasztva jusson a vízbe. A víz be- és kiáramlását úgy kell szabályozni, hogy az oxigéndús víz a medence minden részében elkeveredjen. Az oxigénben gazdag vizet a medence alján vagy az attól függőlegesen számított 30 cm-en belül kell bevezetni.” Definícóbeli változások: „a) a vadon élő állatokra, valamint a Magyarországon vadászható állatfajok vadaskertben vagy vadasparkban tartott egyedeire,” 3. § Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § E rendelet alkalmazásában a) állat: az élelmiszer, gyapjú, bőr vagy szőrme előállításához vagy egyéb mezőgazdasági célra tenyésztett vagy tartott állat, beleértve a halakat, kétéltűeket, hüllőket, és a Magyarországon nem vadászható, vadon élő fajok mezőgazdasági haszon céljából tenyésztett vagy tartott egyedeit, valamint a Magyarországon vadászható, vadon élő fajok élelmiszer előállítás céljából tenyésztett vagy tartott egyedeit, továbbá a fogoly, fácán, tőkés réce zárt térben, szárnyasvad állomány utánpótlás céljából tenyésztett vagy tartott egyedeit, b) állattartás: az állatok olyan feltételek közötti tartása, amelyben azok egészsége, illetve jó közérzete az ember figyelmétől, gondoskodásától függ, c) zárt térben tartás: fogoly, fácán, tőkés réce esetében a tojótörzs teleltetése, a törzsállomány tojatása, valamint a szárnyasvad elő és középnevelése fedetten zárt körülmények között, ide nem értve ezen fajok vad és félvad tenyésztését, vadászterületen történő utónevelését, kibocsátóhelyen történő tartását, valamint a természetes állomány repatriációját, vérfrissítés céljából való kihelyezését, a vadászterületen történő visszavadítási folyamatot, d) baromfi: a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló 2009/158/EK (2009. november 30.) tanácsi irányelv 2. cikk 1. pontja szerinti baromfi, kivéve a vadászható madárfajokat (ide nem értve a fácánt, foglyot és tőkés récét).”

 • Nyúltenyésztés » 2014. október 15., csütörtök 11:40 | Lenz

  Válasz #3032 hozzászólásra 400 forint/kiló=nulla. 4-5 kiló takarmány/élősúly baktartással. Pocséklás, gyógyszer, stb inkább 5 kiló/ élősúly kiló és ez tiszta tápból. Nyulak átlag 14 naponta ivarzanak. Fialás utáni másnapon is lehet pároztatni, vagy aznap, de ajánlott 4 hét, hat hét, hogy az anya ne készüljön ki. Én 6 hétre pároztatnám, de így még több az egy kilóra eső takarmány. Inkább tartsál tojótyúkot, most az lesz a biznisz! Nyúl géza nagyon esendő jószág.

Hírek

További híreink

 • Segítség!

  Segítség! "Kártojást" tojt a tyúkom, mit tegyek?

  Pánikra semmi ok, a kártojás nem hoz rontást a házra, hiszen egy természetes folyamat eredménye.

 • Jóval kevesebb import tojás zúdul a hazai piacra

  Jóval kevesebb import tojás zúdul a hazai piacra

  35%-kal kevesebb héjas tojást és 19 százalékkal kevesebb friss tojást vásároltunk a nemzetközi piacról, mint egy éve.

 • Nőtt a magyar tojásexport

  Nőtt a magyar tojásexport

  A héjas tojás exportja 15 százalékkal nőtt, miközben 12 százalékkal kevesebb héjas tojás és 35 százalékkal kevesebb friss tojás érkezett a nemzetközi piacról.

 • Minden napra egy tojás! – A Föld távoli tájairól

  Minden napra egy tojás! – A Föld távoli tájairól

  Bemutatjuk a legdrágább, a legszebb, a legkisebb és legnagyobb tojásokat, amelyeket a világ különböző tájain termelnek a gazdák.

 • Nehéz helyzetben a magyar tojás

  Nehéz helyzetben a magyar tojás

  A Nemzetközi Tojásszövetség 1999-ben hirdette meg minden év októberének második péntekére a tojás világnapját.

 • Védik a magyar tojástermelőket

  Védik a magyar tojástermelőket

  A koronás védjegyet népszerűsíti a Tojásszövetség.

 • Új tojóhibrideket nemesítettek

  Új tojóhibrideket nemesítettek

  A Kaposvári Egyetemmel együttműködésben két új tojóhibrid fajtát nemesítettek.

 • Olcsóbb a tojás, mint a korábbi években

  Olcsóbb a tojás, mint a korábbi években

  Az idén olcsóbb a tojás a húsvéti ünnepekre, mint a korábbi években, darabjáért, a vásárlás helyétől függően, 28-35 forintot kérnek átlagosan, míg a közelmúltban volt olyan év, amikor az ár meghaladta a 40 forintot is.

 • Nem számolnak a tojás árának növekedésével a hazai termelők

  Nem számolnak a tojás árának növekedésével a hazai termelők

  Nem számolnak a hazai termelők a tojás árának növekedésével a húsvét közeledtével. Az európai túltermelés, az olcsó import és a fekete piac következtében a szezon rendkívül nyomott árral indult, jelentős változást a húsvéti ünnepek sem hoznak az ágazatban - mondta a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének elnöke, a Csaba-táj Zrt. vezérigazgatója az MTI-nek.

[bezárás x]